Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Список членів Вченої ради

 Список членів Вченої ради


 Список членів Вченої ради

СКЛАД  ВЧЕНОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  


Проф. Хвисюк О. М. Ректор ХМАПО, Голова Вченої ради
Проф. Марченко В. Г. Заступник голови Вченої ради ХМАПО, Перший проректор
Проф. Георгіянц М. А. Проректор з наукової роботи
Доц. Кривобок В. І. Проректор з лікувальної роботи
К.мед.н. Каафарані А.М. Проректор з науково-педагогічної, міжнародної роботи
Бузницька О. О. Заступник ректора з економічних питань
Непша С. П. Заступник ректора з адмін.-господар. діяльності
Проф. Маркова М. В. Вчений секретар ради
Проф. Вороньжев І.О. Декан факультету громадського здоров’я
Проф. Єлоєва З. В. Декан педіатричного факультету
Проф. Сергієнко О. І. Декан терапевтичного факультету
Проф. Цодікова О. А. Декан факультету загальної практики-сімейної медицини
Проф. Соболєва І. А. Декан хірургічного факультету
Доц. Парфьонова І. І. Зав. каф. менеджменту і економіки в сімейній медицині
Мартинова Т. В. Головний бухгалтер академії
Доц. Гірка В. Д. Директор медичного коледжу
Доц. Рогова О. Г. Голова профспілкового комітету 
К.мед.н. Пастух В.В. Голова Ради молодих вчених
Онопрієнко І. М. Завідувач бібліотекою
Доц. Павлов С. Б. Завідувач ЦНДЛ
Кузьменко О. С. Начальник інформаційно-обчислювального центру
Радько Б. М Заступник ректора з кадрових питань
Сіренко Є.Д.   Голова студентського самоврядування
Познахірєва Ю. П. Начальник юридичного відділу
Проф. Бєлоусова О. Ю. Голова Ради опорних кафедр
Проф. Звягінцева Т. Д. Голова внутрішньовузівської інспекційної комісії
Проф. Бодня К. І. Зав. каф. медичної паразитології та тропічних хвороб
Проф. Абдуллаєв Р. Я. Зав. кафедри ультразвукової діагностики
Проф. Болотна Л. А. Зав. каф. дерматовенерології
Проф. Велігоцький М. М. Зав. каф. Торако – абдомінальної хірургії
Проф. Козідубова В. М. Зав. каф. Психіатрії
Проф. Гарюк Г. І. Зав. каф. отоларингології та дитячої отоларингології
Проф. Більченко О. В. Зав. каф. терапії, нефрології та загальної практики-сімейної медицини
Проф. Грищенко О. В. Зав. каф. перинатології, акушерства та гінекології
Проф. Гуров О. М. Зав. каф. судово-медичної експертизи
Проф. Даценко Б. М. Проф. каф. хірургії та проктології
Проф. Дьомін Ю. А. Зав. каф. офтальмології
Проф. Карабан О. М. В.о. зав. каф. гігієни, епідеміології та професійних хвороб
Проф. Карташов С. М. Зав. каф. акушерства, гінекології та онкологічної гінекології
Проф. Касьянова О. М. Зав. каф. педагогіки, філософії та мовної підготовки
Проф. Клименко Т. М. Зав. каф. неонатології
Проф. Корж О. М. Зав. каф. загальної практики - сімейної медицини
Проф. Кратенко І. С. Проф. каф. гігієни, епідеміології та професійних хвороб
Проф. Куцевляк В. Ф. Проф. каф. стоматології та терапевтичної стоматології
Проф. Лісова І. Г. Зав. каф. хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології
Проф. Майоров О. Ю. Зав. каф. клінічної інформатики та інформаційних технологій в УОЗ
Проф. Морозова Н. С. Зав. каф. дезінфектології та профілактики інфекцій, зв’язаних з наданням медичної допомоги
Проф. Ніконов В. В. Зав. каф. медицини невідкладних станів та медицини катастроф  
Проф. Пархоменко Л. К. Зав. каф. підліткової медицини
Доц. Рогожин Б. А. Доц. каф. соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоровя
Проф. Ткач Ю. І. Зав. каф. клінічної лабораторної діагностики
Проф. Ходак Л. А. Зав. каф. дитячих інфекційних хвороб
Проф. Целуйко В. Й. Зав. каф. кардіології та функціональної діагностики
Проф. Щербаков А. Ю. Зав. каф. акушерства  та гінекології №1
Проф. Яковцов І. З. Проф. каф. медицини невідкладних станів та медицини катастроф

українська  
05.11.2019
Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція молодих вчених "Медицина XXI століття"
05.11.2019
Подяка Ректору Харківської медичної академії післядипломної освіти Хвисюку О.М. від Ректора Тбіліського державного медичного університету Зураба Орджоникидзе.
30.10.2019
Міжвузівський науково-практичний семінар
25.10.2019
22 – 23 жовтня 2019 р. в Харкові відбувся ДРУГИЙ З’ЇЗД ІСТОРИКІВ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ з міжнародною участю, присвячений 215 річчю медичного факультету Харківського Імператорського Університету.
22.10.2019
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД