Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Список членів Вченої ради

 Список членів Вченої ради


 Список членів Вченої ради

СКЛАД  ВЧЕНОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  


Проф. Хвисюк   О.   М.                        Ректор ХМАПО, Голова Вченої ради

Проф. Марченко   В.   Г.         Заступник голови Вченої ради ХМАПО, Перший проректор

         Проф. Більченко   О.   В.            Проректор з наукової роботи

         Проф. Карпенко   В.   Г.             Проректор з міжнародної роботи

         Доц. Кривобок   В.   І.                Проректор з лікувальної роботи

         Бузницька   О.   О.                       Заступник ректора з економічних питань

         Непша   С.   П.                             Заступник ректора з адмін.-господар. діяльності

         Проф. Діасамідзе Е.Д.             Директор навчально-наукового інституту стоматології

       Проф. Маркова   М.   В.               Вчений секретар ради

         Проф. Бодня   К.   І.                     Декан медико профілактичного факультету

         Проф. Єлоєва З. В.                  Декан педіатричного факультету

         Проф. Сергієнко   О.   І.             Декан терапевтичного факультету

         Проф. Цодікова О. А.            Декан факультету загальної практики-сімейної медицини

         Проф. Соболєва   І.   А.              Декан хірургічного факультету

         Доц. Парфьонова   І.   І.           Декан факультету менеджменту і економіки в сімейній медицині

         Проф. Хвисюк   М.   І.                Почесний ректор, проф. каф. травматології, вертебрології та анестезіології

         Мартинова   Т.   В.                      Головний бухгалтер академії

         Доц. Гірка   В.   Д.                       Директор медичного коледжу

         Доц. Рогова   О.   Г.                     Голова профспілкового комітету

          Пастух Василь Вікторович          Голова Ради молодих вчених

         Онопрієнко  І.   М.                     Завідувач бібліотекою

         Доц. Павлов С. Б.                    Завідувач ЦНДЛ

         Кузьменко А. С.                      Начальник інформаційно-обчислювального центру

         Радько Б. М                               Заступник ректора з кадрових питань

         Андріанова С. К.                     Голова студентського самоврядування

         Познахірєва Ю. П.                   Начальник юридичного відділу

         Проф. Бєлоусова О. Ю.           Голова Ради опорних кафедр

         Проф. Звягінцева Т. Д.            Голова внутрішньовузівської інспекційної комісії

         Проф. Абдуллаєв Р. Я.            Зав. кафедри ультразвукової діагностики

         Проф. Болотна Л. А.               Зав. каф. дерматовенерології

         Проф. Велигоцький М. М.     Зав. каф. торако-абдомінальної хірургії

         Проф. Козідубова В. М.          Зав. каф. психіатрії

          Проф. Гарюк Г. І.                   Зав. каф. отоларингології та дитячої отоларингології

          Проф. Георгіянц М. А.           Зав. каф. дитячої анестезіології та інтенсивної  терапії

          Проф. Грищенко О. В.           Зав. каф. перинатології, акушерства та гінекології

          Проф. Гуров О. М.                 Зав. каф. судово-медичної експертизи

          Проф. Даценко Б. М.              Проф. каф. хірургії та проктології

          Проф. Дьомін Ю. А.               Зав. каф. офтальмології

          Проф. Карабан О. М.             Зав. каф. загальної гігієни та епідеміології

          Проф. Карташов С. М.           Зав. каф. онкологічної гінекології

          Проф. Касьянова О. М.          Зав. каф. педагогіки, філософії та мовної підготовки.

          Проф. Клименко Т. М.           Зав. каф. неонатології

          Проф. Корж О. М.                  Зав. каф. загальної практики - сімейної медицини

          Проф. Кратенко І. С.              Проф. каф. загальної гігієни та епідеміології

          Проф. Куцевляк В. Ф.            Зав. каф. стоматології та терапевтичної стоматології

          Проф. Лісова І. Г.                          Зав. каф. хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології

          Проф. Майоров О. Ю.         Зав. каф. клінічної інформатики та інформаційних технології в УОЗ

          Проф. Морозова Н. С.            Зав. каф. дезінфектології та профілактики ВЛІ

            Проф. Ніконов В. В.                    Зав. каф. медицини невідкладних станів, медицини катастроф

          Проф. Пархоменко Л. К.       Зав. каф. підліткової медицини

          Доц. Рогожин Б. А.                Доц. каф. соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров ¢ я

          Проф. Ткач Ю. І.                     Зав. каф. клінічної лабораторної діагностики

            Проф. Тондій Л. Д.                Проф. каф. фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини

          Проф. Ходак Л. А.                  Зав. каф. дитячих інфекційних хвороб

          Проф. Целуйко В. Й.             Зав. каф. кардіології та функціональної діагностики

          Проф. Щербаков А. Ю.          Зав. каф. акушерства  та гінекології №1

            Проф. Яковцов І. З.             Проф. каф. медицини невідкладних станів та медицини катастроф 

 

18.05.2017
День вишиванки. Долучайтесь!
17.05.2017
Науково-медичний семінар “Наукові основи детоксикації організму. Сучасний погляд на хвороби печінки та нирок”
17.05.2017
«Курсу бінарних лекцій («лекцій удвох») у м. Херсон
29.04.2017
Відкрито симуляційний клас у тренінговому центрі ім. проф. Нападова М.А. ННІСтаЩЛХ ХМАПО.
27.04.2017
День охорони праці в Україні