Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Освітня діяльність

 Освітня діяльність


Основні види освітньої діяльності Харківської медичної академії післядипломної освіти:

- підготовка в інтернатурі лікарів та провізорів;

- спеціалізація та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів і професіоналів з вищою немедичною освітою  (які працюють в системі охорони здоров’я) на циклах тематичного удосконалення, циклах стажування та циклах інформації і стажування;

- підвищення кваліфікації провізорів та професіоналів з вищою немедичною освітою  (які працюють в системі охорони здоров’я) на передатестаційних циклах.

Інтернатура є обов’язковою формою пiслядипломної пiдготовки випускникiв всiх факультетiв вищих медичних i фармацевтичних навчальних закладів III–IV рiвнiв акредитацiї незалежно вiд пiдпорядкування та форми власності. Зарахування до інтернатури випускників вищих медичних i фармацевтичних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, здійснюється за направленням обласних закладів охорони здоров’я, випускників, які навчалися за кошти юридичних та фізичних
осіб – проводиться на умовах договорів.

Спеціалізація - набуття лікарем, провізором або професіоналом з вищою немедичною освітою (який працює в системі охорони здоров’я) однієї зі спеціальностей передбачених відповідними наказами МОЗ України. На цикли спеціалізації слухачі зараховуються за направленням департаментів (управлінь) та закладів охорони здоров’я.

Після завершення підготовки в інтернатурі та на циклах спеціалізації навчальним закладом проводиться атестація на присвоєння звання лiкаря(провiзора)-спецiалiста, спеціаліста з видачею відповідного сертифіката.

Лікарі, які закінчили лікувальний, педіатричний, медико-профілактичний і стоматологічний факультети, зараховуються на цикли спеціалізації, що не відповідають профілю спеціальності отриманої у ВМНЗ, тільки за дозволом МОЗ України.

Тематичне удосконалення - подальше підвищення професійних знань та навичок лікарів, провізорів і професіоналів з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) з метою підтримання сучасного рівня підготовки, є обов’язковим і здійснюється не менш одного разу в період між передатестаційними циклами.

На передатестаційні цикли зараховуються провізори та професіонали з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії з певної спеціальності, котрі пройшли підготовку в інтернатурі та/або на циклі спеціалізації, мають необхідний стаж роботи та необхідну кількість балів згідно зі Шкалою значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між проходженням передатестаційних циклів.

Цикли стажування передбачені для лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, або які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію.

Цикли інформації і стажування є підвищенням кваліфікації шляхом вивчення актуальних теоретичних проблем і набуття практичних навиків та оволодіння новими методиками. Лікарі (провізори) та професіонали з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) при зарахуванні на навчання мають пред’явити документи, що наведені в путівці на відповідний цикл.

Переліки циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних циклів.

українська  
25.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО