Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Клінічна робота


Лікувально-консультативна робота

Харківська медична академія післядипломної освіти

           Лікувально-консультативна робота нарівні з навчальною і науковою є основним видом діяльності професорсько-викладацького складу клінічних кафедр академії, яка виконується на підставі наказів МОЗ України:

  • №174 від 05.06.1997р. "Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я";
  • № 359 від 19.12.1997р. "Про подальше удосконалення атестації лікарів";
  • №385 від 28.10.2002р. "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"

Кафедри мають унікальну сучасну мережу клінічних баз: науково-дослідні інститути АМН України (10), лікувальні заклади обласного підпорядкування (30), міського підпорядкування (48), санаторії (4), відомчі (4). Серед клінічних баз - лікарні, пологові будинки, перинатальні центри, диспансери, поліклінічні заклади, центри загальної практики - сімейної медицини. Загальна кількість ліжок в них - 9,3 тис, відвідувань 21 тис. З лікувальними закладами укладені договори про співпрацю

Більшість клінічних баз об’єднані в комплекси: «Салтівський», «Московський», «Балакіревський», на базах яких розташовані 34 профільних клінічних кафедри.

Окрім цього на території Салтівського медичного комплексу функціонує патолого-анатомічний корпус академії, де також розміщено 3 кафедри (судово-медичної експертизи, патологічної анатомії, клінічної патологічної фізіології, топографії та оперативної хірургії).

За останні роки розширена мережа клінічних закладів, зокрема, обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги є основною базою кафедри медицини невідкладних станів, медицини катастроф в створеному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Усі клінічні бази забезпечені сучасною лікувально-діагностичною апаратурою. Кафедрами розробляються і впроваджуються сучасні методи профілактики, діагностики і лікування: ЯМР-томографія, ультразвукові дослідження, ендоскопія, ангіографія, функціональна діагностика стану серцево-судинної, дихальної та неврологічної патології, апарати для лапароскопічних, лазерних оперативних втручань, тромболізис та ін.

Такі унікальні можливості забезпечують умови для виконання на світовому рівні навчального, наукового та лікувально-діагностичного процесів і впливають на підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню.

Співробітники академії є провідними позаштатними спеціалістами МОЗ України (3), Департаменту охорони здоров` я Харківської обласної державної адміністрації (16), Департаменту охорони здоров` я міської ради (19).

Членами клініко-експертних профільних комісій являються 32 науковця та 47 спеціалістів з числа професорсько-викладацького складу - члени атестаційних комісій.

Разом з обласними та міськими спеціалістами співробітники академії приймають участь в організації та проведенні «Днів спеціаліста», в науково-практичних і клініко-анатомічних конференціях, проведенні оперативного аналізу дитячої та материнської смертності, захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, летальності при невідкладних хірургічних станах, травматизмі, серцево-судинних захворюваннях, онкопатології.

Значно активізувалась робота з засобами масової інформації: виступи по телебаченню, радіо, розміщенню друкованих статей в газетах та журналах з актуальних питань охорони здоров` я, формування здорового способу життя.

В сільських районах області та закладах первинної ланки м. Харкова співробітники академії проводять роз’яснювально-просвітницьку роботу сімейним лікарям з питань раннього виявлення артеріальної гіпертензії, профілактики ускладнень.

Окрім цього проводяться «тижневики» «Планування сім` ї», шляхом виступів в засобах масової інформації, проведенні науково-практичних конференцій, тренінгів з молодими вченими академії.  

Активну участь приймає професорсько-викладацький склад у підготовці та реалізації реформування галузі охорони здоров`я з напрямів первинної медико-санітарної допомоги, екстреної медичної допомоги, наданню якісної медичної допомоги дітям і матерям.

Провідні спеціалісти академії приймають участь в реалізації національних та регіональних програм з питань репродуктивного здоров`я нації, профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу, імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, боротьби з онкологічними захворюваннями, запобігання серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, розвитку первинної медико-санітарної допомоги, програми «Вчасна допомога» та ін.

Професорсько-викладацький склад щорічно надає біля 24 тис. консультацій хворим, виконує 16,8 тис. найбільш складних оперативних втручань та до 300 виїздів по санітарній авіації в райони області,

Професійний рівень клініцистів відображає наявність категорій. Мають категорії 546 співробітників (вищу - 426 (78,1%); першу - 94 (17,3%), другу - 32 (4,6%)). Всі інші спеціалісти мають сертифікати лікаря-спеціаліста.

З 2012 року в структурі академії було відкрито структурний підрозділ «Стоматологічний центр», а з 2014 року "Медичний центр".

Таким чином, використання потужних клінічних баз, кадрових можливостей сучасного високотехнологічного медичного обладнання, впровадження новітніх методів діагностики та лікування сьогодні дає можливість готувати спеціалістів з широким обсягом знань в теоретичному та практичному аспектах.

19.01.2018
До 100-річчя з дня народження академіка О.О. Шалімова
18.01.2018
В ХМАПО 16.01.2018 відбувся навчально-методичний семінар для викладачів Академії «Сучасні вимоги до складання індивідуального плану викладача».
18.01.2018
Асистенту кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні була присуджена премія Президента України
11.01.2018
Завідувач кафедри ультразвукової діагностики ХМАПО професор Абдуллаєв Р.Я. прийняв участь у міжнародній конференції у м. Чікаго, США
11.01.2018
Кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО відзначено дипломом НАПН України.