Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Клінічна робота


Лікувально-консультативна робота

Харківська медична академія післядипломної освіти

           Лікувально-консультативна робота нарівні з навчальною і науковою є основним видом діяльності професорсько-викладацького складу клінічних кафедр академії, яка виконується на підставі наказів МОЗ України:

  • №174 від 05.06.1997р. "Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я";
  • № 359 від 19.12.1997р. "Про подальше удосконалення атестації лікарів";
  • №385 від 28.10.2002р. "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"

Кафедри мають унікальну сучасну мережу клінічних баз: науково-дослідні інститути АМН України (10), лікувальні заклади обласного підпорядкування (30), міського підпорядкування (48), санаторії (4), відомчі (4). Серед клінічних баз - лікарні, пологові будинки, перинатальні центри, диспансери, поліклінічні заклади, центри загальної практики - сімейної медицини. Загальна кількість ліжок в них - 9,3 тис, відвідувань 21 тис. З лікувальними закладами укладені договори про співпрацю

Більшість клінічних баз об’єднані в комплекси: «Салтівський», «Московський», «Балакіревський», на базах яких розташовані 34 профільних клінічних кафедри.

Окрім цього на території Салтівського медичного комплексу функціонує патолого-анатомічний корпус академії, де також розміщено 3 кафедри (судово-медичної експертизи, патологічної анатомії, клінічної патологічної фізіології, топографії та оперативної хірургії).

За останні роки розширена мережа клінічних закладів, зокрема, обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги є основною базою кафедри медицини невідкладних станів, медицини катастроф в створеному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Усі клінічні бази забезпечені сучасною лікувально-діагностичною апаратурою. Кафедрами розробляються і впроваджуються сучасні методи профілактики, діагностики і лікування: ЯМР-томографія, ультразвукові дослідження, ендоскопія, ангіографія, функціональна діагностика стану серцево-судинної, дихальної та неврологічної патології, апарати для лапароскопічних, лазерних оперативних втручань, тромболізис та ін.

Такі унікальні можливості забезпечують умови для виконання на світовому рівні навчального, наукового та лікувально-діагностичного процесів і впливають на підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню.

Співробітники академії є провідними позаштатними спеціалістами МОЗ України (3), Департаменту охорони здоров` я Харківської обласної державної адміністрації (16), Департаменту охорони здоров` я міської ради (19).

Членами клініко-експертних профільних комісій являються 32 науковця та 47 спеціалістів з числа професорсько-викладацького складу - члени атестаційних комісій.

Разом з обласними та міськими спеціалістами співробітники академії приймають участь в організації та проведенні «Днів спеціаліста», в науково-практичних і клініко-анатомічних конференціях, проведенні оперативного аналізу дитячої та материнської смертності, захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, летальності при невідкладних хірургічних станах, травматизмі, серцево-судинних захворюваннях, онкопатології.

Значно активізувалась робота з засобами масової інформації: виступи по телебаченню, радіо, розміщенню друкованих статей в газетах та журналах з актуальних питань охорони здоров` я, формування здорового способу життя.

В сільських районах області та закладах первинної ланки м. Харкова співробітники академії проводять роз’яснювально-просвітницьку роботу сімейним лікарям з питань раннього виявлення артеріальної гіпертензії, профілактики ускладнень.

Окрім цього проводяться «тижневики» «Планування сім` ї», шляхом виступів в засобах масової інформації, проведенні науково-практичних конференцій, тренінгів з молодими вченими академії.  

Активну участь приймає професорсько-викладацький склад у підготовці та реалізації реформування галузі охорони здоров`я з напрямів первинної медико-санітарної допомоги, екстреної медичної допомоги, наданню якісної медичної допомоги дітям і матерям.

Провідні спеціалісти академії приймають участь в реалізації національних та регіональних програм з питань репродуктивного здоров`я нації, профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу, імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, боротьби з онкологічними захворюваннями, запобігання серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, розвитку первинної медико-санітарної допомоги, програми «Вчасна допомога» та ін.

Професорсько-викладацький склад щорічно надає біля 24 тис. консультацій хворим, виконує 16,8 тис. найбільш складних оперативних втручань та до 300 виїздів по санітарній авіації в райони області,

Професійний рівень клініцистів відображає наявність категорій. Мають категорії 546 співробітників (вищу - 426 (78,1%); першу - 94 (17,3%), другу - 32 (4,6%)). Всі інші спеціалісти мають сертифікати лікаря-спеціаліста.

З 2012 року в структурі академії було відкрито структурний підрозділ «Стоматологічний центр», а з 2014 року "Медичний центр".

Таким чином, використання потужних клінічних баз, кадрових можливостей сучасного високотехнологічного медичного обладнання, впровадження новітніх методів діагностики та лікування сьогодні дає можливість готувати спеціалістів з широким обсягом знань в теоретичному та практичному аспектах.

українська  
14.01.2019
Харківська медична академія післядипломної освіти продовжує співпрацю з постачальником антиплагіатного сервісу
08.01.2019
Скасувано об'яву, щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад
21.12.2018
Харківська медична академія післядипломної освіти оголошує конкурс на заміщення посад
06.12.2018
Науковці ХМАПО взяли участь в урочистих зборах з нагоди відзначення 100-річчя Національної академії наук України
27.11.2018
В ХМАПО відбулася науково - практична конференція молодих вчених з міжнародною участю "Медицина XXI століття"