Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Інтернатура

 Інтернатура


 Інтернатура

      На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 96 від 27.02.1992р. у структурі Харківської медичної академії післядипломної освіти в 1992 році був створений відділ інтернатури.

     Згідно наказу МОЗ України № 291 від 19.09.1996 року «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ- IV рівня акредитації» інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ – IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.

       Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.
       Від проходження інтернатури звільняються випускники, які зараховані в аспірантуру вищих закладів освіти і науково-дослідних інститутів із спеціальностей, що не відносяться до напрямку «Медицина» («Фармація»), або направлені на науково-дослідну роботу в ці установи чи на роботу в інші заклади (установи) на посади, що не відносяться до переліку лікарських (провізорських) посад.
       Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах вищих закладів освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров ` я.
      Згідно наказу МОЗ України № 81 від 23.02.2005 року «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» та додатків до вищевказаного наказу № 621 від 21.11.2005р., № 793 від 10.12.2007р. та № 93 від 26.02.2007р. навчання в інтернатурі проводиться   з наступних спеціальностей:
 
 

Харківська медична академія післядипломної освіти має можливість приймати на навчання в інтернатурі за всіма спеціальностями, наведеними в «Переліку», окрім дитячої хірургії.

Прийом документів в інтернатуру здійснюється в липні кожного року. Початок занять в інтернатурі з 1 серпня кожного року.

Для оформлення на навчання в ХМАПО на бюджетній основі потрібні наступні документи:

-    наказ від обласного управління охорони здоров ` я;

-    диплом,

-    паспорт,

-    сертифікат Крок-2,

-    ідентифікаційний код,

-    фото 3 х 4 – 2 шт.

Для оформлення на навчання в ХМАПО на контрактній основі потрібні наступні документи:

-    лист-погодження від головного лікаря обраної базової установи;

-    диплом,

-    паспорт,

-    сертифікат Крок-2,

-    ідентифікаційний код,

-    довідка з вузу про навчання на контрактній основі,

-    фото 3 х 4 – 2 шт.

Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на бюджетній основі, визначає обласне управління охорони здоров ` я, в яке лікар-інтерн був направлений за розподілом.

Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі, визначає сам лікар-інтерн при умові одержання згоди на стажування від головного лікаря обраної лікарем-інтерном бази стажування.

Харківська медична академія післядипломної освіти має програми навчання в інтернатурі з усіх спеціальностей.

На кафедрах академії є всі умови для навчання лікарів-інтернів.

Заняття проводять викладачі на високому професійному рівні з урахуванням останніх досягнень науки.

Багато уваги приділяється практичній підготовці лікарів-інтернів. Створені умови для оволодіння навиками самостійної роботи.

З перших днів перебування в академії ставлення до лікарів-інтернів як до молодших колег, яким треба допомогти навчитися спеціальності. Викладачі кафедр щедро діляться з ними своїми вміннями та досвідом.

Налагоджений зв'язок з базами стажування. Вони забезпечені навчальними програмами та планами. Викладачами кафедр розроблені форми щоденників та індивідуальних планів навчання з усіх спеціальностей, які надсилаються лікарям-інтернам ще під час проходження підготовки на заочних базах.

Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів, до якої входить 4 етапи:

1.      Складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;

2.      Комп’ютерний контроль із спеціальності;

3.      Складання практичних навиків із спеціальності;

4.      Співбесіда

 

Якщо лікар-інтерн не склав попередній етап атестації, він не допускається до наступного етапу. Тому підготовка до складання іспиту «Крок 3» починається з перших днів навчання в інтернатурі незалежно від того, на очній чи заочній частині навчається лікар-інтерн.

Лікарі-інтерни забезпечуються тестовими завданнями з іспиту, проводиться базисний та поточний контроль за тестовими питаннями іспиту «Крок 3».

Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни одержують сертифікати лікаря-спеціаліста, які дозволяють працювати за спеціальністю на протязі 5 років.

Під час навчання в інтернатурі усім лікарям-інтернам, які потребують житла, надається гуртожиток.

 

Наші координати:

Адреса: м. Харків, вул. Корчагінців, 58

ХМАПО

61176

Відділ інтернатури: тел. 711-80-37

Електронна адреса: internhmapo @ rambler . ru  

 

Запрошуємо всіх бажаючих на навчання в інтернатурі в Харківській медичній академії післядипломної освіти.

Більш детальну інформацію з кожної окремої спеціальності Ви можете знайти на сайті кафедр ХМАПО.

українська  
21.03.2019
Запрошуємо Вас на науково-практичну конференцію з міжнародною участю «САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ»
15.03.2019
Фахівці кафедри поліклінічної педіатрії ХМАПО провели науково-практичну конференцію для сімейних лікарів та педіатрів «Сучасні аспекти вакцинопрофілактики інфекційних захворювань».
01.03.2019
Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2019 році.
13.02.2019
Працівники ХМАПО взяли участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє».
12.02.2019
Фахівці кафедри поліклінічної педіатрії ХМАПО провели науково-практичну конференцію для сімейних лікарів та педіатрів «Сучасні аспекти вакцинопрофілактики інфекційних захворювань».