Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Структура та напрямки роботи


 

      У складі ЦНДЛ є лабораторія морфології та мікроскопії, в якій проводяться загальні та спеціальні методики для гістологічної обробки різних видів тканин, отримання зрізів на санному та заморожуючому мікротомах, фарбування зрізів по стандартних та спеціальних методиках, у т.ч. гістохімічних.

      Співробітники морфологічної групи проводять експерименти на тваринах з метою моделювання різних патологічних станів систем організму та апробації нових методик лікування (хірургічного втручання) з подальшою оцінкою структурно-метаболічного стану тканин. Також вивчається дія різних екзогенних та ендогенних факторів на системи організму. Виконується цифрова фото- та відеодокументація гістологічних та інших мікропрепаратів.
 
Біохімія
 
На сьогодні ЦНДЛ є базою для виконання фрагментів докторських та кандидатських дисертацій, які пов’язані з виконанням різного виду лабораторних досліджень, надає активну дослідницьку та консультативну допомогу кафедрам академії у виборі матеріалів та методів досліджень.
Зараз у ЦНДЛ виконується широкий спектр методик, починаючи від простих визначень біохімічних показників, закінчуючи новими сучасними методиками.
Всі визначення виконуються, виходячи з правил забору та підготовки біологічного матеріалу, з урахуванням норм контролю якості лабораторних досліджень.
 
Морфологія
 
У складі ЦНДЛ є лабораторія морфології та мікроскопії, в якій проводяться загальні та спеціальні методики для гістологічної обробки різних видів тканин, отримання зрізів на санному та заморожуючому мікротомах, фарбування зрізів по стандартних та спеціальних методиках, у т.ч. гістохімічних.
Співробітники морфологічної групи проводять експерименти на тваринах з метою моделювання різних патологічних станів систем організму та апробації нових методик лікування (хірургічного втручання) з подальшою оцінкою структурно-метаболічного стану тканин. Також вивчається дія різних екзогенних та ендогенних факторів на системи організму. Виконується цифрова фото- та відеодокументація гістологічних та інших мікропрепаратів.
 
Імунологія
 
ЦНДЛ виявилась однією з перших в Україні, де було впроваджено такий сучасний метод дослідження, як імуноферментний аналіз (ІФА, 1989), електронно-мікроскопічні, імунохімічні методи та ін. Для проведення НДР розроблено ряд методик: тест-система для визначення антитіл до різних типів колагену за допомогою ІФА, для визначення надмолекулярної організації колагену шляхом дозованої деструкції ферментами з наступним аналізом електрофорезом у поліакриламідному гелі та ін.
Крім створення нових методик лабораторного аналізу і впровадження ІФА в практику, виконана робота з розвитку різних методів екстремальної кріотерапії людини, методів моніторингу стану пацієнта за допомогою обладнання власної розробки спеціальних електродів і т.п. (замовлення МОЗ України). ЦНДЛ брала участь у створенні нових видів сорбентів і методів діагностики лікування, впровадження їх у практику спільно з кафедрами академії.
 
 
Імуноцитохімія
 
Розробляються для впровадження в практику нові методи імуноцитохімії, що дозволять ідентифікувати тканинні компоненти в результаті специфічної реакції антиген-антитіло, продукт якої можна спостерігати візуально.
В тому числі імунофлюоресцентні методи – з використанням флуорохромів (наприклад, ФІТЦ – флуорисцеінізотиоцинат).
Визначення дифернціювальних антигенів Т-лімфоцитів. Визначення кількості В-лімфоцитів, які мають поверхневі імуноглобулінові рецептори. Крім того, імунопероксидазний метод (з пероксидазою хріну), лужнофосфатазний та основна модифікація імунопероксидазного методу – авідин (стрептавідин)-біотиновий.
Ці методи дозоляють встановити локалізацію рецепторів поверхневих мембран, імуноглобулінів, ферментів. Вони використовуються для діагностики пухлин та лейкозів.
 
 
Гемостаз
 
На сьогодні в ЦНДЛ проводяться дослідження системи гемостазу. Однією з методик оцінки структурно-функціональних властивостей тромбоцитів в клінічній практиці та в експериментальній роботі, яку засвоїли та впровадили співробітники лабораторії, є агрегатометрія.
Дослідження тромбоцитарної агрегатометрії знайшли застосування в:
  • гематології;
  • хірургії;
  • неврології;
  • гінекології (для дослідження ризику кровотеч);
  • стоматології (при лікуванні пародонтозу);
  • лор-практиці (для дослідження носових кровотеч);
  • офтальмології (для дослідження внутрішньоочних кровотеч) та ін.
 
Агрегатометрія може бути використана для діагностики спадкоємних вроджених аномалій тромбоцитів, діагностики придбаної патології тромбоцитів гіпо- і гіперагрегаційного характеру, оцінки антиагрегаційної ефективності фармакологічних препаратів, добору адекватної антиагрегантної терапії, оцінки життєздатності тромбоцитарної маси при переливанні крові.
З використанням даної методики виконані докторські й кандидатські дисертації в різних напрямках медичних досліджень.
Агрегація тромбоцитів досліджується на агрегометрі AP 2110 "Solar" фотометричним методом. У якості індукторів агрегації використовуються аденозиндифосфат (АДФ), адреналін, колаген, ристоміцин та інші індуктори агрегації.
 При аналізі агрегатограм оцінюються інтенсивність агрегації, швидкість, форма кривої, наявність однієї або двох хвиль, а також наявність дезагрегації.
 
Запрошуємо до співробітництва лікарів і аспірантів, що цікавляться даним напрямком у науково-дослідній і практичній роботі.  

 

 

 

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО