Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Наукова робота


 Наукова робота

      Спільні комплексні роботи виконувались більш ніж із 40 організаціями. З кафедрами ХМАПО ЦНДЛ активно бере участь у проведенні планових НДР. У різні роки виконано більш ніж 50 фрагментів кафедральних НДР, з наданням всебічної допомоги аспірантам та здобувачам у виконанні дисертаційних робіт. ЦНДЛ надає допомогу у розробці дизайну наукового дослідження, у забезпеченні доказовості отриманих результатів, достовірності вимірів і статистичної достовірності висновків, виконує на своїй базі експериментальні роботи з використанням лабораторних тварин, складні лабораторні дослідження і фрагменти робіт. Співробітники ЦНДЛ виконували до 27 фрагментів дисертаційних робіт за рік. Усього за участю лабораторії було виконано 135 дисертацій, у т.ч. співробітниками лабораторії — 3 докторських і 12 кандидатських.

 

Тематики НДР, що фінансуються   МОЗ України, в яких бере участь ЦНДЛ:

 

 1. Розробка критеріїв для оцінки впливу екологічних факторів на стан здоров’я населення промислових регіонів України і засобів корекції іх патогенного впливу.
 2. Наукове обгрунтування розвитку сімейної медицини та удосконалення в цих умовах системи охорони здоров’я в регіоні і управління нею.
 3. Стан сполучної тканини та особливості її реакцій в умовах патології.
 4. Роль системи сполучної тканини в патогенезі специфічних та неспецифічних захворювань.
 
      ХМАПО була визначена головною організацією по проведенню медико-екологічних досліджень регіонів, і ЦНДЛ узяла в цьому участь. Спільно з іншими закладами було розроблено територіальну комплексну програму розвитку Харківської області. З використанням нових підходів і сучасних методів лабораторної діагностики була виконана робота з оцінки стану здоров'я населення (замовлення обладміністрації). ЦНДЛ разом з іншими організаціями неодноразово брала участь у проведенні медико-екологічних експертиз (замовлення Міністерства екобезпеки).

      Перший грант отримано на виконання фрагмента Державної науково-технічної програми 2.5.1 «Екологічна безпека України». ЦНДЛ отримувала замовлення Кабінету Міністрів України (постанови № 148 (1995), № 400 (1995), № 330 (1996)). Виконувалось завдання: «Проведення робіт за оцінкою впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я мешканців з урахуванням віддалених наслідків». Важлива частина роботи ЦНДЛ - участь у проведенні досліджень за пріоритетними напрямками МОЗ України в рамках державних програм «Екологія», «Здоров'я літніх людей» та ін. ЦНДЛ була основним виконавцем чи брала участь у проведенні наукових досліджень за сімома

 

Наукові публікації співробітників ЦНДЛ за останні роки:

 

 1. Павлов С.Б., Павлова Г.Б., Терешкин И.Г., Буренкова Л.И., Пшиченко В.М., Кочуева М.Н. Особенности функционального состояния соединительной ткани у практически здоровых лиц, проживающих в промышленном регионе // Проблеми медичної науки та освіти. – 2007. - № 2. – С.55-58.
 2. Велигоцкий А.Н., Павлов С.Б., Литвинова О.Б., Мостюк Е.М., Чеботарев А.С. Особенности состояния соединительной ткани паренхиматозных органов при обструктивных заболеваниях панкреатодуоденальной зоны // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2008. - № 4. – С.18-19.
 3. Гарюк Г.И., Куликова Е.А., Павлов С.Б., Черных Л.В. Сравнительная характеристика цитокинового профиля сыворотки крови у больных острым и хроническим ларингитом / Сб. матер. науково-метод. конф. присвяч. 85-річчю ХМАПО “Післядипломна медична освіта: досвід і перспективи”. – Харків, 2008. – С.38-39.
 4. Страшок Л.А., Павлова Г.Б., Павлов С.Б. Гормональные и иммунологические механизмы формирования дуоденальной язвы у подростков // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2008. - № 1. – С.19-22.
 5. Нартов П.В., Попов О.И., Потейко П.И. Окружающая среда как фактор в развитии гнойных бактериальных менингитов // Довкiлля та здоров`я. - 2007. - N 4 (43). - С.65-67.
 6. Попов О.И. Сравнительная гигиеническая оценка воздушной среды в городах Харьковской области с различной степенью загрязнения выбросами химического производства // Гигиена населенных мест. – 2007. – Вып. 49. – С.30-33.
 7. Попов О.И. Гигиенические принципы оздоровления детей дошкольного возраста, проживающих в условиях загрязнения воздушной среды выбросами химического производства // Гигиена населенных мест. – 2007. – Вып. 50. – С.327-332.
 8. Соловьева Л.П., Романов Д.А., Павлов С.Б., Попов О.И. Закономерности формирования профессиональной заболеваемости на предприятиях машиностроения // Довкiлля та здоров`я. - 2007. - N 1 (40). - С.48-51.
 9. Яцина Г.С., Попов О.І. Медико-санітарна характеристика епідемічних вогніщ / "Эпидемиология, экология и гигиена": Сб. матер. итог. региональной научно-практ. конф. - Вып. 10. – Ч. 1. - Харьков, 2007. - С.126-127.
 10. Яцина Г.С., Попов О.І. Санітарно-гігієнічни та протиепідемічні заходи у вогнищах катастроф / "Эпидемиология, экология и гигиена": Сб. матер. итог. регион. научно-практ. конф. - Вып. 11. – Ч. 1. - Харьков, 2008. - С.23-27.
 11. Крутько В.С., Потейко П.И., Попов О.И., Гончарова А.В., Усенко С.А., Ляшенко А.А., Семко Н.Г., Литвинова О.Б. Окружающая среда как фактор в эффективности применения пневмоперитонеума при лечении мультирезистентного туберкулеза легких / "Эпидемиология, экология и гигиена": Сб. матер. итог. региональной научно-практ. конф. - Вып. 10. – Ч. 1. - Харьков, 2007. - С.69-71.
українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО