Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
ЦНДЛ

 ЦНДЛ


Лабораторія ЦНДЛ знаходиться у складі ХМАПО з 1962 року. 

Завідувач ЦНДЛ – доктор біологічних наук Павлов Сергій Борисович.  

Основними напрямками діяльності ЦНДЛ є :

- проведення фундаментальних, прикладних та пошукових наукових досліджень.

- надання співробітникам кафедр бази для виконання фрагментів докторських і кандидатських дисертацій, пов’язаних з виконанням лабораторних досліджень.

- допомога дисертантам в формуванні дизайну дослідження, отриманні результатів дослідження та у виконанні статистичної обробки результатів.

- допомога дисертантам і співробітникам академії в роботі з системами наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. Підготовка статей для публікації у журналах, що входять до баз даних цих систем. 

Лабораторія є атестованою з моменту введення інституту атестації. В даний час ЦНДЛ також атестована на виконання вимірювальних робіт (свідоцтво про атестацію МОЗ України № 059/15 від 08.12.15 р.).

ЦНДЛ атестована на виконання більш ніж 150 унікальних та стандартних методик , які не проводяться в лабораторіях інших лікувальних та наукових установ за напрямками:

• ІФА дослідження

• біохімічні дослідження

• дослідження системи гемостазу

• морфологічні дослідження

• робота з лабораторними тваринами  

Якість лабораторних досліджень забезпечується процедурами внутрішньолабораторного контролю якості а також проведенням перевірки професійного рівня медичних лабораторій закладів охорони здоров'я України шляхом міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України . Результати зовнішнього контролю якості регулярно становлять 100% задовільних результатів.

  Матеріально-технічне забезпечення ЦНДЛ:  

- імуноферментні аналізатори УНІПЛАН та АКІ-Ц-01,

- спектрофотометри Solar PV 1251C та СФ-46,

- фотометр Solar РМ 2111,

- гемокоагулометр Solar СGL 2110,

- аналізатор агрегації тромбоцитів Solar AP 2110,

- охолоджуючі центрифуги,

- водяні та гліцеринові бані

- основне та допоміжне обладнання для проведення повного циклу гістологічних досліджень з використанням цифрових фото- та відеотехнологій документування гістологічних препаратів.

Усе обладнання знаходиться в робочому стані та проходить щорічну перевірку.

Тематики НДР, що фінансуються МОЗ України, в яких бере участь ЦНДЛ:  

1.       Фізичні методи лікування в комплексній терапії ускладнених ран (2017-2019 рр.)

2.       Комплексна діагностика і лікування ушкоджень (холодових, вогнепальних та інших) м’яких тканин людини в умовах локальних бойових дій (2019-2021 рр.) 

Співробітники ЦНДЛ мають патенти на корисні моделі та публікації у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science , а також до переліку фахових видань України.


Історія ЦНДЛ
українська  
16.01.2020
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №4/2020 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року
27.12.2019
З 19 по 21 травня 2020 року важливі події охорони здоров'я України - "Інновації в медицині - здоров'я нації" та "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України"
20.12.2019
Продовжується впровадження майстер-класів в систему безперервного професійного розвитку лікарів первинного контакту
13.12.2019
12 грудня 2019 р. кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО та фахівці Харківського обласного лабораторного центру при підтримці Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради провели науково-практичну конференцію для сімейних лікарів, педіатрів та
12.12.2019
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ХМАПО відзначила свій 60-річний ювілей.