Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Бібліотека

 Праці співробітників ХМАПО


 Праці співробітників ХМАПО
 1. 616.073 А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультразвуковая диагностика очаговых поражений печени: учебное пособие / Р.Я. Абдулаев, Н.И. Пилипенко, Ф. Горлеку.-Х.: Нове слово,2008.-72 с.
 2. А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультрасонография: учебник/ Р.Я. Абдуллаев, Т.С. Головко.-Х.: Нове слово ,2009.-180 с.: ил.-ISBN 978-0966-2046-63-2
 3. 616.073 А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультрасонография в андрологии: учебное пособие / Р.Я. Абдуллаев, В.Н. Лесовой.-Х.: Нове слово,2009.-96 с.-ISBN 978-966-2046-79-3
 4. 617.089.5 А66 Анестезія в ортопедії та травматології: навч. посiбник для лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти/ О.М Хвисюк, В.С. Фесенко, М.І. Завеля, О.М. Хвисюк.-Х.: Прапор,2006.-416 с.-ISBN 966-8690-54-0
 5. 618.9:616.3 Б43 Белоусова,О.Ю. Хронический неязвенный колит у детей: монография/ О.Ю. Белоусова.-Х.,2009.-184 с.-ISBN 978-966-369-018-6
 6. 617.43 Б77 Бойко,В.В. Холедохолитиаз: диагностика и оперативное лечение: монография/ В.В. Бойко, Г.А. Клименко, А.В. Малоштан.- Х.: Нове слово,2008.- 216 с.-ISBN 978-966-2046-22-9
 7. 615.83 Б81 Бондаренко,С.В. Физиотерапия боли в вопросах и ответах/ С.В. Бондаренко.-Х.: изд-во Шейниной Е.В.,Б.р.-60 с.-ISBN 978-966-1536-15-8
 8. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика захворювань та пошкоджень діафрагми: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний.-Х.,2009.-92 с.
 9. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика оперативного шлунка: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний.-Х.,2009.-92 с.
 10. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика пухлин травної системи: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, М.О. Бортний.-Х.,2009.-186 с.
 11. 61(092) В81 Врачебная династия/ В.Н. Лесовой, А.А. Бабин, Н.И. Хвисюк и др.-Х.: ХГМУ,2007.-116 с.-ISBN 978-966-2094-01-5
 12. 616.073 Д68 Допплер-эхокардиография плода, диагностика нормы: учебное пособие / Р.Я. Абдуллаев, И.Н. Сафонова, И.С. Лукьянова та ін.-Х.:Нове слово,2008.-400 c.: ил.-ISBN 978-966-2046-47-2
 13. 615.89 З-14 Загоруева,Л.Л. Железы жизни/ Л.Л. Загоруева.-Х.,2008.-142 с.
 14. 617.5 З-41 Збірка тезисів ювілейної науково-практичної конференції "Підсумки та перспективи розвитку стоматології і щелепно-лицевої хірургії", присвяченної 75-річчю кафедри стоматології, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії.-Х.: Едем,2008.-104 с.-ISBN 978-966-1643-03-0
 15. З-46 Здыбский,В.И. Акупунктура и гомеосиниатрия для рефлексотерапевтов: пособие для врачей / В.И. Здыбский.-Х.,2009.-140 с.-ISBN 966-8032-22-5
 16. 618.9:616.2 З-87 Зосимов,А.Н. Детская пульмонология. Принципы терапии/ А.Н. Зосимов, В.К. Ходзицкая, С.А. Черкасов.-М.: Экскмо,2008.-736 с. -ISBN 978-699-23431-8
 17. 61(071) З-87 Зосимов,А.Н. Доказательное рецензирование медицинских диссертаций/ А.Н. Зосимов, Л.К.Пархоменко.-Х.: Факт,2008.-151 с.-ISBN 978-966-637-632-2
 18. 61(071) З-87 Зосімов,А.М Доказове рецензування медичних дисертацій/ А.М Зосімов, Л.К. Пархоменко.-Х.: Факт,2008.-143 с.-ISBN 978-966-637-632-2
 19. 615.37 І 11 Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря: навч. посiбник/ А.П. Подаваленко, Т.О. Чумаченко, В.І. Задорожна, І.С. Кратенко.-Х.: ФОЛІО,2008.-222 с.-ISBN 978-966-03-4573-7
 20. 616.4 К21 Караченцев,Ю.И. Симпотомы и синдромы в эндокринологии: справочное пособие/ Ю.И. Караченцев, М.Р. Микитюк.-Х.: С.А.М.,2006.-227 с.-ISBN 978-966-8591-14-3
 21. 615.814 К36 Керівництво з немедикаментозного лікування у клінічній та спортивній медицині: навч. посiбник / О.М. Хвисюк, М.І. Хвисюк, В.Г. Марченко та ін.; за ред. О.М. Хвисюка та ін.-Х.: Майдан,2008.-464 c.-ISBN 978-966-372-179-8
 22. 616.073 К44 Кисть. Вікова рентгеноанатомія, рентгенодіагностика травматичних пошкоджень та захворювань: учбовий посібник/ М.І. Спузяк, О.П. Шармазанова, І.О. Крамний та ін.-Х.,2009.-184 с.-ISBN 996-8158-01-6
 23. 618.1.089 К59 Козуб М.І. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників: монографія/ М.І. Козуб, В.І. Грищенко.-Х.: Оберіг,2009.-288 c.-ISBN 978-966-8699-11-6
 24. 613.62 К64 Коніотуберкульоз : посібник / М.Г. Карнаух, С.І. Ткач, Л.Л. Філіпченко та ін.-Кривий Ріг;Х.,2008.-47 с.-ISBN 978-966-7813-50-5
 25. 616.65 К73 Котык,Е.А. Актуальные вопросы клинической патологии. Патоморфология заболеваний предстательной железы: пособие для врачей / Е.А. Котык.-Х.,2009.-75 с.-ISBN 978-966-1936-53-18
 26. 616.69 К75 Кочарян,Г.С. Греческая любовь: пройди тест на гомосексуальность/ Г.С. Кочарян.-М.: Эксмо ,2009.-288 c.-ISBN 978-5-699-3111-7
 27. 615.851 К75 Кочарян,Г.С.
 28. НЛП терапевтические техники/ Г.С. Кочарян.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Эксмо,2009.-176 с.-ISBN 978-5-699-31809-4

українська  
16.01.2020
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №4/2020 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року
27.12.2019
З 19 по 21 травня 2020 року важливі події охорони здоров'я України - "Інновації в медицині - здоров'я нації" та "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України"
20.12.2019
Продовжується впровадження майстер-класів в систему безперервного професійного розвитку лікарів первинного контакту
13.12.2019
12 грудня 2019 р. кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО та фахівці Харківського обласного лабораторного центру при підтримці Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради провели науково-практичну конференцію для сімейних лікарів, педіатрів та
12.12.2019
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ХМАПО відзначила свій 60-річний ювілей.