Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Бібліотека

 Праці співробітників ХМАПО


 Праці співробітників ХМАПО
 1. 616.073 А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультразвуковая диагностика очаговых поражений печени: учебное пособие / Р.Я. Абдулаев, Н.И. Пилипенко, Ф. Горлеку.-Х.: Нове слово,2008.-72 с.
 2. А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультрасонография: учебник/ Р.Я. Абдуллаев, Т.С. Головко.-Х.: Нове слово ,2009.-180 с.: ил.-ISBN 978-0966-2046-63-2
 3. 616.073 А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультрасонография в андрологии: учебное пособие / Р.Я. Абдуллаев, В.Н. Лесовой.-Х.: Нове слово,2009.-96 с.-ISBN 978-966-2046-79-3
 4. 617.089.5 А66 Анестезія в ортопедії та травматології: навч. посiбник для лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти/ О.М Хвисюк, В.С. Фесенко, М.І. Завеля, О.М. Хвисюк.-Х.: Прапор,2006.-416 с.-ISBN 966-8690-54-0
 5. 618.9:616.3 Б43 Белоусова,О.Ю. Хронический неязвенный колит у детей: монография/ О.Ю. Белоусова.-Х.,2009.-184 с.-ISBN 978-966-369-018-6
 6. 617.43 Б77 Бойко,В.В. Холедохолитиаз: диагностика и оперативное лечение: монография/ В.В. Бойко, Г.А. Клименко, А.В. Малоштан.- Х.: Нове слово,2008.- 216 с.-ISBN 978-966-2046-22-9
 7. 615.83 Б81 Бондаренко,С.В. Физиотерапия боли в вопросах и ответах/ С.В. Бондаренко.-Х.: изд-во Шейниной Е.В.,Б.р.-60 с.-ISBN 978-966-1536-15-8
 8. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика захворювань та пошкоджень діафрагми: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний.-Х.,2009.-92 с.
 9. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика оперативного шлунка: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний.-Х.,2009.-92 с.
 10. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика пухлин травної системи: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, М.О. Бортний.-Х.,2009.-186 с.
 11. 61(092) В81 Врачебная династия/ В.Н. Лесовой, А.А. Бабин, Н.И. Хвисюк и др.-Х.: ХГМУ,2007.-116 с.-ISBN 978-966-2094-01-5
 12. 616.073 Д68 Допплер-эхокардиография плода, диагностика нормы: учебное пособие / Р.Я. Абдуллаев, И.Н. Сафонова, И.С. Лукьянова та ін.-Х.:Нове слово,2008.-400 c.: ил.-ISBN 978-966-2046-47-2
 13. 615.89 З-14 Загоруева,Л.Л. Железы жизни/ Л.Л. Загоруева.-Х.,2008.-142 с.
 14. 617.5 З-41 Збірка тезисів ювілейної науково-практичної конференції "Підсумки та перспективи розвитку стоматології і щелепно-лицевої хірургії", присвяченної 75-річчю кафедри стоматології, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії.-Х.: Едем,2008.-104 с.-ISBN 978-966-1643-03-0
 15. З-46 Здыбский,В.И. Акупунктура и гомеосиниатрия для рефлексотерапевтов: пособие для врачей / В.И. Здыбский.-Х.,2009.-140 с.-ISBN 966-8032-22-5
 16. 618.9:616.2 З-87 Зосимов,А.Н. Детская пульмонология. Принципы терапии/ А.Н. Зосимов, В.К. Ходзицкая, С.А. Черкасов.-М.: Экскмо,2008.-736 с. -ISBN 978-699-23431-8
 17. 61(071) З-87 Зосимов,А.Н. Доказательное рецензирование медицинских диссертаций/ А.Н. Зосимов, Л.К.Пархоменко.-Х.: Факт,2008.-151 с.-ISBN 978-966-637-632-2
 18. 61(071) З-87 Зосімов,А.М Доказове рецензування медичних дисертацій/ А.М Зосімов, Л.К. Пархоменко.-Х.: Факт,2008.-143 с.-ISBN 978-966-637-632-2
 19. 615.37 І 11 Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря: навч. посiбник/ А.П. Подаваленко, Т.О. Чумаченко, В.І. Задорожна, І.С. Кратенко.-Х.: ФОЛІО,2008.-222 с.-ISBN 978-966-03-4573-7
 20. 616.4 К21 Караченцев,Ю.И. Симпотомы и синдромы в эндокринологии: справочное пособие/ Ю.И. Караченцев, М.Р. Микитюк.-Х.: С.А.М.,2006.-227 с.-ISBN 978-966-8591-14-3
 21. 615.814 К36 Керівництво з немедикаментозного лікування у клінічній та спортивній медицині: навч. посiбник / О.М. Хвисюк, М.І. Хвисюк, В.Г. Марченко та ін.; за ред. О.М. Хвисюка та ін.-Х.: Майдан,2008.-464 c.-ISBN 978-966-372-179-8
 22. 616.073 К44 Кисть. Вікова рентгеноанатомія, рентгенодіагностика травматичних пошкоджень та захворювань: учбовий посібник/ М.І. Спузяк, О.П. Шармазанова, І.О. Крамний та ін.-Х.,2009.-184 с.-ISBN 996-8158-01-6
 23. 618.1.089 К59 Козуб М.І. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників: монографія/ М.І. Козуб, В.І. Грищенко.-Х.: Оберіг,2009.-288 c.-ISBN 978-966-8699-11-6
 24. 613.62 К64 Коніотуберкульоз : посібник / М.Г. Карнаух, С.І. Ткач, Л.Л. Філіпченко та ін.-Кривий Ріг;Х.,2008.-47 с.-ISBN 978-966-7813-50-5
 25. 616.65 К73 Котык,Е.А. Актуальные вопросы клинической патологии. Патоморфология заболеваний предстательной железы: пособие для врачей / Е.А. Котык.-Х.,2009.-75 с.-ISBN 978-966-1936-53-18
 26. 616.69 К75 Кочарян,Г.С. Греческая любовь: пройди тест на гомосексуальность/ Г.С. Кочарян.-М.: Эксмо ,2009.-288 c.-ISBN 978-5-699-3111-7
 27. 615.851 К75 Кочарян,Г.С.
 28. НЛП терапевтические техники/ Г.С. Кочарян.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Эксмо,2009.-176 с.-ISBN 978-5-699-31809-4

25.05.2018
ХМАПО оголошує конкурс на прийом до аспірантури
25.05.2018
Молоді вчені ХМАПО отримали стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених
24.05.2018
Конференція трудового колективу ХМАПО
22.05.2018
Круглий стіл «Як поліпшити довіру до імунопрофілактики?»
19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»