Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Аспірантура

 Аспірантура


 Аспірантура

Наказ №18-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №19-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (вечірня форма навчання)

Наказ №21-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №22-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

Наказ №19-н від 09.08.2019 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення за очною (денна, вечірня) формою навчання

Наказ №19/1-н від 09.08.2019 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ХМАПО

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю 221 – Стоматологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  228 – Педіатрія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  224 – Технології медичної діагностики та лікування

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  226 – Фармація, промислова фармація

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  222 – Медицина

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  225 – Медична психологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  053 – Психологія

ХМАПО оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук за науковими спеціальностями/ спеціалізація відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг на третьому (освітньо – науковому) рівні.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, що проживають на території України на законних підставах), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, укладених ХМАПО з юридичними та фізичними особами.

В аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи, які одержали ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медицини/фармації та мають сертифікат лікаря/провізора – спеціаліста за спеціальністю що відповідає спеціальності аспірантури.

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру розміщується у засобах масової інформації та на сайті  офіційному сайті ХМАПО. Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури на всі форми навчання відбувається у приміщені ХМАПО за адресою 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, кімната 27 за графіком, що буде оприлюднений на офіційному веб-сайті ХМАПО/
Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора академії наступні документи:
 • заяву;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому);
 • дві фотокартки 30х40 мм. 
 • особовий лисок з обліку кадрів з фотокарткою.
 • автобіографію;
 • характеристику з місця роботи (за підписом керівника установи та печаткою).
 • копію трудової книжки, завіреної у відділі кадрів за основним місцем роботи.
 • копію лікарського/провізорського сертифікату зі спеціальності, яка відповідає спеціальності аспірантури, копію документу про закінчення клінічної   ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію за спеціальністю аспірантури.
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою №086.
 • список опублікованих наукових праць, доповідей, винаходів, дипломів (за наявності), при їх відсутності наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
 • копію паспорта.
 • копію картки фізичної особи – платника податків.
 • рекомендацію Вченої ради відповідного закладу вищої освіти на наукову роботу (за наявності).
 • дійсний сертифікат на підтвердження знання іноземної мови відповідних тестів (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності).
 • згода вступника на обробку персональних даних.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Перелік спеціальностей підготовки в аспірантурі: 
221 «Стоматологія», 
222 «Медицина», 
224 «Технології медичної діагностики та лікування», 
225 «Медична психологія», 
226 «Фармація, промислова фармація», 
228 «Педіатрія»
053 «Психологія»


українська  
05.11.2019
Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція молодих вчених "Медицина XXI століття"
05.11.2019
Подяка Ректору Харківської медичної академії післядипломної освіти Хвисюку О.М. від Ректора Тбіліського державного медичного університету Зураба Орджоникидзе.
30.10.2019
Міжвузівський науково-практичний семінар
25.10.2019
22 – 23 жовтня 2019 р. в Харкові відбувся ДРУГИЙ З’ЇЗД ІСТОРИКІВ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ з міжнародною участю, присвячений 215 річчю медичного факультету Харківського Імператорського Університету.
22.10.2019
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД