Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Магістратура


 Магістратура

Магістр медицини – це завершальний освітньо–кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря–спеціаліста набув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини та захистив на вченій раді вищого навчального закладу або на вченій раді факультету освіти магістерську роботу.

Підготовка магістрів медицини проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково–дослідну та педагогічну підготовку фахівця з цієї ж лікарської спеціальності згідно з переліком лікарських спеціальностей, затверджених відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України.

Фінансування вищих закладів освіти з питань діяльності магістратури здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються для підготовки лікарів–інтернів.

В магістратуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів–інтернів у базових установах охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Лікарський фах магістратури повинен відповідати фахові інтернатури.

Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі і встановлюється на термін від 1 до 3 років в залежності від спеціальності.

Для лікарів–інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих навчальних закладів подовжується на 3–7 місяців за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я.

Прийом до магістратури проводиться за конкурсом на місця та спеціальності, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України, про що вищим закладом освіти повідомляється в пресі не пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів.

Прийом документів для вступу до магістратури здійснюється вищим навчальним закладом щорічно з 1 по 31 серпня кожного календарного року.

Особи, що вступають до магістратури, подають на ім’я ректора вищого закладу освіти наступні документи:

 • заяву;
 • особисто заповнений листок обліку кадрів;
 • копію диплома про повну вищу медичну освіту з додатком до нього;
 • виписку з трудової книжки з записом про прийом на роботу в базовий заклад (установу) охорони здоров’я на посаду лікаря–інтерна;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу до навчання в магістратурі;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності);
 • ксерокопію першої сторінки паспорту.

Прийом документів здійснює відділ аспірантури, докторантури, клінічної ординатури та магістратури ХМАПО.

Кожний вступник проходить співбесіду і складає вступні іспити зі спеціальності магістратури та з іноземної (англійської, німецької, французької) мови в обсязі діючих програм для вищих закладів освіти.

Вступні іспити проводяться протягом періоду з 1 до 10 вересня кожного календарного року. Повторне складання вступних іспитів не допускається.

За час навчання в магістратурі   лікарі–інтерни повинні  у встановлені терміни:

 • повністю виконати індивідуальний план та програму;
 • оволодіти методиками проведення основних науково–практичних досліджень;
 • оволодіти основами педагогічної майстерності та проведення навчально–методичної роботи;
 • систематично звітувати про хід виконання плану підготовки магістра медицини на засіданні кафедри вищого закладу освіти або на засіданні вченої ради факультету;
 • виконати і захистити магістерську роботу;
 • виконати програму інтернатури за обраним фахом і пройти атестацію для визначення рівня засвоєння знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікарня–спеціаліста з обраної спеціальності.

Особи, які навчаються в магістратурі,   мають право:

 • користуватися навчально–виробничою, науковою, культурно–спортивною та оздоровчою базами вищого навчального закладу;
 • брати участь у виробничих нарадах кафедри в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, що стосуються магістратури;
 • на отримання видів наукової інформації і наукове консультування;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • на забезпечення під час навчання у вищому закладі освіти упорядкованим житлом в гуртожитку, якщо лікар–інтерн іногородній.

Покладання на осіб, які навчаються в магістратурі, обов’язків, що не пов’язані з виконанням індивідуального плану та програми, не допускається.

Лікарі–інтерни, які виконали навчальні плани та програми, захистили магістерську роботу, отримують разом з сертифікатом спеціаліста з певного лікарського фаху диплом магістра медицини і працевлаштовуються відповідно з направленням на роботу після закінчення вищого закладу освіти.

Термін закінчення навчання в магістратурі збігається з терміном закінчення навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі зараховується до стажу науково–педагогічної роботи.

Магістри медицини мають право брати участь в конкурсі до аспірантури на клінічні кафедри вищих медичних закладів освіти та медичних науково–дослідних установ без відпрацювання двох років за фахом що необхідні для вступу до аспірантури після закінчення інтернатури.
07.12.2017
У листопаді 2017 року ХМАПО відвідала доктор наук Агата Возняк-Краков‘ян
04.12.2017
Співробітники служби забезпечення якості освіти ХМАПО прийняли участь у XII Міжнародній науково – практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору»
24.11.2017
На кафедрі стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО відбулось виїзне розширене засідання опорної кафедри МОЗ України з післядипломної освіти
16.11.2017
У ортодонтичному тренінговому центр імені проф. Нападова М.А. ННІСтаЩЛХ ХМАПО 14 листопада 2017 року випущено першу групу спеціалістів за фахом «ортодонтія».
15.11.2017
Студенти Медичного коледжу ХМАПО взяли участь у написанні радіодиктанту