Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
План підвищення кваліфікації на 2017 рік

 План підвищення кваліфікації на 2017 рік


 Академія, крім основного плану, проводить цикли спеціалізації за окремими замовленнями Обласних Департаментів охорони здоров’я та по індивідуальному графіку за фахом: хірургія, педіатрія, акушерства і гінекологія, паразитологія, патологічна анатомія та інші, а також цикли тематичного удосконалення для викладачів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та платні цикли.

Календарний план Академії на 2017 рік   завантажити    

Терапевтичний факультет

Хірургічний факультет

Гастроентерології

Анестезіології та інтенсивної терапії

Дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу

Анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології

Дерматовенерології

Ендоскопії та хірургії

Кардіології та функціональної діагностики

Загальної, дитячої та онкологічної урології

Медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури

Комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії

Наркології

Організації охорони здоров`я, публічного управління та адміністрування

Неврології та дитячої неврології

Онкологічної гінекології

Психіатрії

Онкологічної хірургії

Психотерапії

Отоларингології та дитячої отоларингології

Рефлексотерапії

Офтальмології

Сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації

Променевої діагностики

Сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології

Судово-медичної експертизи

Терапії

Торако-абдомінальної хірургії

Терапії, ревматології та клінічної фармакології

Травматології та ортопедії

Фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини

Хірургії серця, магістральних судин та дитячої хірургії

 

Стоматології та терапевтичної стоматології

 

 

Стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології

Медико-профілактичний факульте т

Факультет загальної практики – сімейної медицини

Гігієни праці і професійної патології

Акушерства та гінекології 2

Педагогіки, філософії та мовної підготовки

Загальної практики - сімейної медицини

Дезинфектології та профілактики інфекцій, зв'язаних з наданням медичної допомоги

Медицини невідкладних станів та медицини катастроф

Дитячих інфекційних хвороб

Генетики, акушерства, гінекології та медицини плоду

Загальної гігієни та епідеміології

Клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Інфекційних хвороб

Менеджменту і економіки в сімейній медицині

Клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації

Невропатології та нейрохірургії

Клінічної імунології та мікробіології

Онкології та дитячої онкології

Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я

Поліклінічної педіатрії

Клінічної лабораторної діагностики

Соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров'я

Медичної паразитології та тропічних хвороб

Терапії, нефрології та загальної практики-сімейної медицини

Медичного та фармацевтичного права, загальної та клінічної фармації

Травматології, анестезіології та військової хірургії

 

Фтизіатрії ,пульмонології  та сімейної медицини

 

Хірургії та проктології

Педіатричний факультет

ННІС

Акушерства та гінекології 1

Ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих

Дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

Хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології

Дитячої фтизіатрії та пульмонології

 

Ендокринології та дитячої ендокринології

 

Неонатології

 

Патологічної анатомії

 

Педіатрії

 

Педіатричної гастроентерології та нутріціології

 

Перинатології, акушерства та гінекології

 

Підліткової медицини

 

Рентгенології та дитячої рентгенології

 

Ультразвукової діагностики

 

26.06.2017
В Академії відбувся ІІ (очний) тур олімпіади з англійської мови серед інтернів.
23.06.2017
Заключний структурований іспит лікарів - інтернів за спеціальністю «загальна практика - сімейна медицина»
22.06.2017
Конференція за участі іноземних фахівців, присвячена застосуванню новітніх технологій у практичну діяльність лікаря.
12.06.2017
Викладачі ХМАПО закінчили цикл тематичного удосконалення «Технологія створення дистанційних курсів»
12.06.2017
Працівники ХМАПО, у складі медичної делегації під егідою НАТО, відвідали Литовський університет наук здоров’я, Східно-таллінську центральну лікарню та клініку Тартуського університету.