Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
План підвищення кваліфікації на 2019 рік

 План підвищення кваліфікації на 2019 рік


Шановні колеги!   

     Академія, крім основного плану, проводить цикли спеціалізації за окремими замовленнями Обласних Департаментів охорони здоров’я та по індивідуальному графіку за фахом: хірургія, педіатрія, акушерства і гінекологія, паразитологія, патологічна анатомія та інші, а також цикли тематичного удосконалення для викладачів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та платні цикли.

 Календарний план Академії на 2019 рік завантажити або переглянути по кафедрах:

Терапевтичний факультет Хірургічний факультет
Гастроентерології Анестезіології та інтенсивної терапії
Дерматовенерології Анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології
Кардіології та функціональної діагностики Ендоскопії та хірургії
Медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури Загальної, дитячої та онкологічної урології
Наркології Комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії
Неврології та дитячої неврології Акушерства, гінекології та онкологічної гінекології
Психіатрії Онкологічної хірургії, променевої терапії та паліативної допомоги
Психотерапії Отоларингології та дитячої отоларингології
Рефлексотерапії Офтальмології
Сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації Променевої діагностики
Сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології Судово-медичної експертизи
Терапії Торако-абдомінальної хірургії
Терапії, ревматології та клінічної фармакології Травматології та ортопедії
Фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини Хірургії серця, магістральних судин та дитячої хірургії
Факультет громадського здоров'я Стоматології та терапевтичної стоматології
Гігієни праці і професійної патології Стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології
Рентгенології та дитячої рентгенології Хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології
Дезинфектології та профілактики інфекцій, зв'язаних з наданням медичної допомоги Ортопедичної стоматології №1
Дитячих інфекційних хвороб Ортопедичної стоматології №2
Дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу Факультет загальної практики – сімейної медицини
Інфекційних хвороб Акушерства та гінекології 2
Клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації Загальної практики - сімейної медицини
Клінічної імунології та мікробіології Медицини невідкладних станів та медицини катастроф
Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я Генетики, акушерства, гінекології та медицини плоду
Клінічної лабораторної діагностики Клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Медичної паразитології та тропічних хвороб Менеджменту і економіки в сімейній медицині
Організації охорони здоров`я, публічного управління та адміністрування Невропатології та нейрохірургії
Медичного та фармацевтичного права, загальної та клінічної фармації Онкології та дитячої онкології

Поліклінічної педіатрії
Педіатричний факультет Соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров'я
Акушерства та гінекології 1 Терапії, нефрології та загальної практики-сімейної медицини
Анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Травматології, анестезіології та військової хірургії
Дитячої фтизіатрії та пульмонології Фтизіатрії , пульмонології  та сімейної медицини
Ендокринології та дитячої ендокринології Хірургії та проктології
Неонатології
Патологічної анатомії
Педіатрії
Педіатричної гастроентерології та нутріціології
Перинатології, акушерства та гінекології
Підліткової медицини
Педагогіки, філософії та мовної підготовки
Ультразвукової діагностики
українська  
27.03.2020
Дистанційне онлайн консультування
23.03.2020
Про внесення змін до наказів про зарахування інтернів в інтернатуру та до графіків проходження інтернатури лікарями-інтернами
12.03.2020
Оголошення карантину в Харківській медичній академії післядипломної освіти
12.03.2020
У Харківській медичній академії післядипломної освіти запроваджено карантин
12.03.2020
Керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань "22 Охорона здоров'я"