Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Бібліотека

 Роботи співробітників ХМАПО

 1

Визначення імунологічних критеріїв ризику виникнення та перебігу бронхолегеневих захворювань у працюючих в машинобудівній промисловості: методичні рекомендації / уклад. О.М. Чернишова, С.І. Ткач, В.О. Коробчанський, О.Г. Мельник, С.Д. Чернова; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. -Київ, 2011. -4 4 с.Гарюк Г.І. Історія Харківської оториноларингології: (до 150-річчя Харківського науково-медичного товариства): методичні рекомендації / Г.І. Гарюк. - Харків, 2011. - 20 с.Демодекоз: клініка, діагностика і лікування: методичні рекомендації / уклад. К.І. Бодня, М.В. Лавриненко, Ж.А. Ревенко, К.І. Колесник, С.В. Болотова; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2011. - 16 с.Дубенко О.Е. Основні принципи немедикаментозної реабілітації хворих, що перенесли інсульт: методичні рекомендації / О.Е. Дубенко, Р.В. Данько; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2010. - 32 с.Етапність оперативного реагування по запобіганню та попередженню виникнення і розповсюдження захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання в Харківському регіоні: методичні рекомендації / уклад. О.В. Галацан, П.П. Рижко, С.В. Савенков, Ю.В. Сороколат; ГУОЗ Харківської обласної державної адміністрації; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2010. - 67 с.Застосування інноваційних модифікацій мембранного плазмаферезу при опоїдній залежності: методичні рекомендації / уклад. І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, В.В. Шаповалов, Ю.Ф. Чуєв, М.О. Овчаренко; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. -Київ, 2011. - 20 с.Застосування сучасних засобів для лікування гельмінтозів: методичні рекомендації / уклад. К.І. Бодня, О.І. Захарчук, В.М. Фролов, Я.А. Соцька; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2011. - 32 с.Клинические аспекты диференцированной диагностики суставного синдрома в практике семейного врача: методические рекомендации / уклад. А.Г. Опарин, А.А. Опарин, С.А. Триполка, Н.В. Лаврова; МОЗ Украиниы; Харьковская медицинская академия последипломного образования; Кафедра терапии, ревматологии и клинической фармакологии. - Харьков, 2011. - 20 с.Корекція гіперурікемії як фактора ризику серцево-судинної захворюваності й смертності: Методичні рекомендації / уклад. О.В. Більченко, ХМАПО; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2010. - 24 с.Лекция как форма обучения в системе последипломного образования: учебное пособие / сост. В.Г. Марченко, С.И. Ткач, И.А. Храброва, Н.Г. Дворцевая; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2010. - 25 с.Лекція як форма навчання в системі післядипломної освіти: навчальний посiбник / уклад. В.Г. Марченко, С.І. Ткач, І.А. Храброва, Н.Г. Дворцева; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2010. - 23 с.Методи лікування та діагностики уражень шкіри, що викликані вірусом папіломи людини: методичні рекомендації / уклад. Г.І. Мавров, Г.П. Чінок, Ю.В. Щербакова, О.Є. Нагорний; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2010. - 32 с.Методика разработки педагогических тестов и их использование в последипломном образовании: учебно-методическое пособие / В.Г. Марченко, И.А. Храброва, С.И. Ткач, О.Б. Петрова; Харьковская медицинская академия последипломного образования. -Харьков, 2010. - 23 с.Методика розробки педагогічних тестів їх використання в післядипломній освіті: навчально-метод. посiбник / В.Г. Марченко, І.А. Храброва, С.І. Ткач, О.Б. Петрова; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2010. - 25 с.Озонотерапія в комплексному фармакологічному забеспеченні спортсменів на різних етапах підготовки: методичні рекомендації / уклад. В.О. Малахов, Г.М. Завгородня, С.М. Спузяк, В.П. Кирилов, А.П. Ситник; Харківська медична академія післядипломної освіти.- Харків, 2011. - 21 с.Озонотерапія в медичній реабілітації: (методичні рекомендації)/ уклад. В.О. Малахов, Г.М. Завгородня, Ф.О. Волох, В.В. Ганічев, І.Р. Скрипченко; Харківська медична академія післядипломної освіти.-Харків, 2011. - 29 с.Опорні конспекти лекцій і семінарських занять з курсу "Організація і управління охороною здоров'я" зі спеціалізації за фахом "Загальна практика - сімейна медицина": навч. посiбник/ І.І. Парфьонова, А.В. Кабачна, О.Г. Рогова та ін. - Х.: ТОВ "Оберіг", 2010. - 214 с.Регіональний формуляр лікарських засобів Харківської області. Вип. 1 / ГУОЗ Харківської обласної державної адміністрації; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2011. -72 с.Рефлексотерапия в восстановительном лечении нейропатии лицевого нерва: метод. пособие для врачей-рефлексотерапевтов, неврологов, физиотерапевтов и врачей ЛФК/ О.Г. Морозова, В.И. Здыбский, А.А. Ярошевский та ін.; ХМАПО. - Х., 2010. - 34 с.Сучасні судово-медичні діагностичні критерії визначення ступення тяжкості тілесних ушкоджень, що пов'язані з порушенням слуха : Метод. рекомендации / уклад. В.О. Ольховський, О.М. Гуров, Г.І. Гарюк, В.М. Губін, М.В. Губін; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ,2010. - 24 с.Ткач С.І. Професійні захворювання від дії компонентів ракетного палива: навчально-методичний посібник / С.І. Ткач. - Х., 2010.Чоп'як В.В. Післявакцинальний імунітет: особливості розвитку та профілактика ускладнень: методичні рекомендації / В.В. Чоп'як, Г.О. Потьомкіна, А.П. Подаваленко; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Донецьк, 2011. - 39 с.1 |
українська  
16.01.2020
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №4/2020 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року
27.12.2019
З 19 по 21 травня 2020 року важливі події охорони здоров'я України - "Інновації в медицині - здоров'я нації" та "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України"
20.12.2019
Продовжується впровадження майстер-класів в систему безперервного професійного розвитку лікарів первинного контакту
13.12.2019
12 грудня 2019 р. кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО та фахівці Харківського обласного лабораторного центру при підтримці Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради провели науково-практичну конференцію для сімейних лікарів, педіатрів та
12.12.2019
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ХМАПО відзначила свій 60-річний ювілей.