Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Любченко Олександр Володимирович
 Кафедра стоматології дитячого віку ортодонтії та імплантології.

      У червні 2010 року при Харківській медичній академії післядипломної освіти було відкрито кафедру стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології, яку очолив академік Української Академії наук, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки та техники України, професор  Куцевляк Валерій Ісайович.

        Першими асистентами кафедри були Щегольова Марія Георгіївна і Кролівець Тетяна Григорівна, а першою базою кафедри була КЗОЗ «Дитяча поліклініка № 23».

 На даний момент кафедра проводить підготовку спеціалістів за фахом «Дитяча стоматологія» «Ортодонтія», а також цикли тематичного удосконалення для стоматологів, стоматологів-хірургів та стоматологів-ортопедів.

Основні науково-практичні напрямки кафедри

1. Підвищення ефективності діагностики та лікування ортодонтичних хворих.

2. Розробка методів лікування зубощелепних аномалій із застосуванням мікроімплантів та ортодонтичних апаратів

3. Діагностика та лікування дисфункції СНЩС.

4. Особливості перебігу захворювань твердих тканин зубів каріозного та некаріозного походження у дітей.

5. Розробка та удосконалення внутрікісткових та субперіостальних імплантатів.

6. Артропластика СНЩС.

 

Штат кафедри

№ з/п

ПІП

Посада (асистент, ст. викладач, доцент, професор)

 

Вчений ступ ень, вчене звання

1

Любченко Олександр Володимирович

Завідувач кафедрою, професор.

Доктор медичних наук, професор.

2

Куцевляк Валерій Ісайович

Професор Доктор медичних наук, професор.

3

Щегольова Марія Георгіївна

Зав. навчальною частиною,  доцент

Кандидат медичних наук, доцент

4

Старікова Світлана Леонідівна

Доцент

Кандидат медичних наук, доцент

5

Кролівець Тетяна Григорівна

Доцент

Кандидат медичних наук

6

Сурміна Марина Русланівна

доцент

Кандидат медичних наук

7

Северин Лариса Вікторівна

асистент

8

Савченко Володимир Віталійович

Асистент

Кандидат медичних наук

9

Сли нько Петро Юрійович

Асистент

 

10

Шпаковський Олег Ігоревич

Асистент

 

11


 

 

На даний момент лікувальними базами кафедри є 7 закладів.

К лінічні бази кафедри

 

№ з/п

Назва бази

Адреса бази

1

ДЗ «Вузлова лікарня ст. СТГО «Південна залізниця»

м. Харків 61080

вул.Сохора,5-А

2

КЗОЗ «Харківський міський перинатальний центр»

м. Харків

вул. Салтівське шосе, 264

3

КУОЗ «Міська дитяча поліклініка №23

м. Харків 61002

вул. Шевченка,133

4

Республіканський центр стоматологічноі імплантаціі

м. Харків 61166

вул. Бакуліна,4

5

КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна поліклініка         № 2»

м. Харків

вул. Плеханівська 98-А

6

КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна  поліклініка

№ 6»

м.Харків 61050,                                         пр.Московський, 37

7

ОКЗ «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка»

м.Суми

вул. Привокзальна, 29

 

Бази кафедри обладнано турбінно-стоматологічними установками, рентгенологічними апаратами, фiзiодiспенсером, артiкуляторами та пристроями для електро-мiографiчних дослiджень .

Навчальна робота

На кафедрі здійснюється підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів за фахом: «Дитяча стоматологія» та «Ортодонтія». Викладачами кафедри розроблені програми тематичного удосконалення «Сучасні питання дитячої стоматології», «Інноваційні технології в ортодонтії та дитячій стоматології», «Мікроімплантати в ортодонтії», «Хірургічна підготовка в ортодонтії», «Хірургічні аспекти в дентальній імплантології», «Протезування на імплантатах», «Ускладнення імплантологічного лікування», «Профілактика стоматологічних захворювань», «Стоматологічна імплантологія»; стажування за фахом: «Дитяча стоматологія» та «Ортодонтія», підготовки клінічних ординаторів за фахом «Ортодонтія».

За час існування кафедри надруковано 48 наукових праць, видана монографія В.І. Куцевляка « Дистракция и компрессия челюстей в ортогнатической и ортодонтической хирургии » та монографія О.В. Любченко, В.І. Куцевляка « Эндопротезирование височно-нижнечелюстного сустава ». Підготовка лікарів проводиться також на виїзних циклах в м. Суми, м. Луцьк.

На кафедрі підготовлено одного доктора медичних наук та трьох кандидатів медичних наук, виконується робота над двома докторськими та чотирма кандидатськими дисертаціями, отримано 25 патентів.

23.09.2017
Харківська медична академія післядипломної освіти оголошує конкурс на заміщення посад
18.09.2017
У ХМАПО проведено навчання внутрішніх аудиторів
17.09.2017
Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція молодих вчених
15.09.2017
На кафедрі наркології ХМАПО завершилась підготовка лікарів на циклі ТУ «Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежністю».
12.09.2017
Впровадження інформаційного менеджменту в систему організації навчально-методичної роботи кафедр академії