Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Зав. кафедри - доцент Багмут Ірина Юріївна

Кафедра клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Кафедра клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії була створена 1 лютого 2013 року шляхом відкриття нової фундаментальної кафедри  клінічної патофізіології та додання кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. Засновником кафедри є патофізіолог, д.мед.н. професор Микола Олексійович Клименко, який очолював кафедру до 2015 року. З 2015 року завідувач кафедри, д-р мед. наук Ірина Юріївна Багмут.

Кафедра клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії має фактичний теоретичний матеріал для тісних стосунків з іншими фундаментальними науками та клінікою. Знання і досвід, набутий науковцями кафедри щиро віддається клініцистам і науковцям під час лекційних, сем і нарських та практичних занять, що озброює сучасного лікаря знаннями з етіології, патогенезу, профілактики, діагностики і лікування р і зноман і тних захворювань людини і вивченні функціональних, біохімічних, імунологічних та інших показників хворих. Сьогодні науковий інтерес стосується експериментальних досліджень та малотравматичних технологій в хірургії із застосуванням лазерної техніки і фотодинамічної терапії.

На кафедрі здійснюється підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей, фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України на циклі тематичного удосконалення (ТУ) з «Клінічної патофізіології» та «Клінічної анатомії», навчання лікарів-інтернів з усіх хірургічних спеціальностей з «Клінічної анатомії та оперативноїхірургії».

В штат кафедри входять: д-р мед. наук, професор Микола Олексійович Клименко, д-р мед. наук, професор С.М. Ромаєв; д-р мед. наук, професор С.І. Крижна, доценти, к. мед. н. В. Б. Ларічев, А.В. Тіткова,  В. В. Отчиченко, Л. Ю. Свириденко,  асистент, к. мед. н. Погорєлов В.В. До складу кафедри входять 2 старших лаборанта і 3 лаборанти.

За 2013-2016 рік на кафедрі  видано 3 монографії (Україна, Німеччина і Туреччина), 115 наукових праць, співробітники кафедри брали участь у наукових форумах України, Польщі, Чехії, Болгарії, Великої Британії. Співробітники кафедри на чолі із завідувачем опублікували у 2017 році близько 20 статей у журналах на англійській мові у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science .

У 2017 році співробітники кафедри приймали участь у наукових форумах у Франції (Париж) та Швеції (Стокгольм). 3 співробітники кафедри отримали міжнародний сертифікат про стажування в університетській клініці Стамбула (Туреччина) та 4 співробітники отримали сертифікати рівня В-2 володіння іноземною мовою. Кафедра є організатором двох учбових міжнародних семінарів з Туреччиною (YEDITEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS) та міжнародної конференції в місті Черкаси по застосуванню мікрохірургічних лазерних технологій.

Кафедра є членом Асоціації Міжнародного Біобанкінгу по науковим дослідженням.

На кафедрі виконуються 5 докторських та 2 кандидатські дисертації.

Перспективами подальшого розвитку кафедри є втілення новітніх малотравматичних технологій в хірургію із застосуванням лазерної техніки і фотодинамічної терапії в учбовий процес; експериментальні дослідження на тваринах по з`ясуванню хімічних чинників довкілля у розвитку патофізіологічних порушень, з метою запобігання патологічних станів та хвороб людини з розробкою методів патофізіологічної корекції для вирішення питань збереження та зміцнення здоров’я населення.  

План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2017 рік

16.11.2017
У ортодонтичному тренінговому центр імені проф. Нападова М.А. ННІСтаЩЛХ ХМАПО 14 листопада 2017 року випущено першу групу спеціалістів за фахом «ортодонтія».
15.11.2017
Студенти Медичного коледжу ХМАПО взяли участь у написанні радіодиктанту
09.11.2017
Майстер-клас
08.11.2017
Книжкова виставка «Україна – моя країна»
02.11.2017
Харківська медична академія післядипломної освіти розширює діяльність з практично-орієнтованої підготовки