Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Зав. кафедри - доцент Багмут Ірина Юріївна

Кафедра клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Кафедра клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії була створена 1 лютого 2013 року шляхом відкриття нової фундаментальної кафедри  клінічної патофізіології та додання кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. Засновником кафедри є патофізіолог, д.мед.н. професор Микола Олексійович Клименко, який очолював кафедру до 2015 року. З 2015 року завідувач кафедри, д-р мед. наук Ірина Юріївна Багмут.

Кафедра клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії має фактичний теоретичний матеріал для тісних стосунків з іншими фундаментальними науками та клінікою. Знання і досвід, набутий науковцями кафедри щиро віддається клініцистам і науковцям під час лекційних, сем і нарських та практичних занять, що озброює сучасного лікаря знаннями з етіології, патогенезу, профілактики, діагностики і лікування р і зноман і тних захворювань людини і вивченні функціональних, біохімічних, імунологічних та інших показників хворих. Сьогодні науковий інтерес стосується експериментальних досліджень та малотравматичних технологій в хірургії із застосуванням лазерної техніки і фотодинамічної терапії.

На кафедрі здійснюється підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей, фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України на циклі тематичного удосконалення (ТУ) з «Клінічної патофізіології» та «Клінічної анатомії», навчання лікарів-інтернів з усіх хірургічних спеціальностей з «Клінічної анатомії та оперативноїхірургії».

В штат кафедри входять: д-р мед. наук, професор Микола Олексійович Клименко, д-р мед. наук, професор С.М. Ромаєв; д-р мед. наук, професор С.І. Крижна, доценти, к. мед. н. В. Б. Ларічев, А.В. Тіткова,  В. В. Отчиченко, Л. Ю. Свириденко, асистент Граматюк С.М. До складу кафедри входять 2 старших лаборанта і 3 лаборанти.

За 2013-2016 рік на кафедрі  видано 3 монографії (Україна, Німеччина і Туреччина), 115 наукових праць, співробітники кафедри брали участь у наукових форумах України, Польщі, Чехії, Болгарії, Великої Британії. Співробітники кафедри на чолі із завідувачем опублікували у 2017 році близько 20 статей у журналах на англійській мові у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science .

У 2017 році співробітники кафедри приймали участь у наукових форумах у Франції (Париж) та Швеції (Стокгольм). 3 співробітники кафедри отримали міжнародний сертифікат про стажування в університетській клініці Стамбула (Туреччина) та 4 співробітники отримали сертифікати рівня В-2 володіння іноземною мовою. Кафедра є організатором двох учбових міжнародних семінарів з Туреччиною (YEDITEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS) та міжнародної конференції в місті Черкаси по застосуванню мікрохірургічних лазерних технологій.

Кафедра є членом Асоціації Міжнародного Біобанкінгу по науковим дослідженням.

На кафедрі виконуються 5 докторських та 2 кандидатські дисертації.

Перспективами подальшого розвитку кафедри є втілення новітніх малотравматичних технологій в хірургію із застосуванням лазерної техніки і фотодинамічної терапії в учбовий процес; експериментальні дослідження на тваринах по з`ясуванню хімічних чинників довкілля у розвитку патофізіологічних порушень, з метою запобігання патологічних станів та хвороб людини з розробкою методів патофізіологічної корекції для вирішення питань збереження та зміцнення здоров’я населення.  

План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2019 рік

українська  
27.03.2020
Про безкоштовне надання психологічної допомоги в умовах дистанційного он-лайн консультування населенню м. Харкова та Харківської області та працівникам медичних закладів області на період карантину у зв’язку з запобіганням виникнення і поширення короновір
23.03.2020
Про внесення змін до наказів про зарахування інтернів в інтернатуру та до графіків проходження інтернатури лікарями-інтернами
12.03.2020
Оголошення карантину в Харківській медичній академії післядипломної освіти
12.03.2020
У Харківській медичній академії післядипломної освіти запроваджено карантин
12.03.2020
Керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань "22 Охорона здоров'я"