Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Зав. кафедри - доцент Багмут Ірина Юріївна

Кафедра клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії була створена у 1923 р. серед перших кафедр УІУЛ. Засновником кафедри став професор О.В. Мельн і ков, учень видатного топографоанатома В.М. Шевкуненка (Військово-медична академія, Санкт-Петербург), у подальшому академік АМН СРСР. У 1928   р. О.В. Мельніков організував у Харкові перший в СРСР онкологічний диспансер. Надалі кафедру очолювали професори І.М. Фаєрман (з 1930 р.), його учень І.М. Айзенштейн (з 1940 р.), М.А. Тищенко (з 1953 р.), І.Ф. Крупачов (з 1956 р.), доцент Т.М. Капустіна (учениця І.М. Фаєрмана) (з 1959 р.), професор Г.М. Топоров (1960-2011 рр.).

Кафедра відома своїми дослідженнями з топографічної анатомії та оперативної хірургії легень (методика часткового видалення легені, операція закриття культі бронха) (О.В. Мельніков); основи черепа (а також з клінічних питань – легеневої хірургії, кістково-суглобового туберкульозу) (І.М. Фаєрман); навкологлоткового простору (І.М. Айзенштейн); судин кореня серця, а також топографоанатомічного обґрунтування нових оперативних доступів (Г.М. Топоров). Нині наукові інтереси кафедри пов’язані з розробкою нових малотравматичних технологій в різних галузях хірургії із застосуванням лазерної техніки та фотодинамічної терапії (професор С.М.  Ромаєв).

На кафедрі зібрана багата унікальна колекція хірургічних інструментів та зшивальних апаратів.

Кафедрою виховано багато висококваліфікованих фахівців, які працювали і працюють на різних кафедрах та в інших установах.

В останні роки кафедра приділяє велику увагу підготовці іноземних фахівців хірургічного профілю.

Кафедра патологічної фізіології створена у 2012 р. Вона продовжує харківську наукову школу патофізіологів, одну з найстаріших та найвідоміших. Це перша дочірня школа основоположника патофізіології В. В. Пашутіна (Військово-медична академія, Санкт-Петербург). Вона створена його учнями С.Д. Костюріним (у 1886-1895 рр.) та видатним вітчизняним патофізіологом, основоположником ендокринології, Заслуженим професором О.В. Репрєвим (1895-1925). Надалі вона була розвинута учнем О.В. Репрєва видатним патофізіологом чл.-кор. АН УРСР, Заслуженим діячем науки УРСР Д.О. Альперном (1929-1968), його ученицею Р.У. Ліпшиць (1968-1987) та її учнем М.О. Клименком, який з 1987 р. очолював кафедру патологічної фізіології у Харківському медичному інституті (зараз Харківський національний медичний університет), а з 2013 р. очолю вав кафедру топографічної анатомії та патологічної фізіології у ХМАПО. Школа всесвітньо відома фундаментальними експериментальними та клінічними дослідженнями патології ендокринної системи, нервовогуморальної регуляції, механізмів запалення та алергії. З неї вийшло біля 50 докторів та 70 кандидатів наук.  З 2016 року кафедру очолює доцент Багмут Ірина Юріївна

План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2017 рік

18.09.2017
У ХМАПО проведено навчання внутрішніх аудиторів
17.09.2017
Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція молодих вчених
15.09.2017
На кафедрі наркології ХМАПО завершилась підготовка лікарів на циклі ТУ «Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежністю».
12.09.2017
Впровадження інформаційного менеджменту в систему організації навчально-методичної роботи кафедр академії
11.09.2017
Обласна конференція з імплементації інтегрованого ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) у практику медичних установ.