Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Лісова Ірина Григорівна
Кафедра Хірургічної стоматології,  щелепно-лицевої хірургії та стоматології

Історія започаткування кафедри відноситься до 1926 року. В Українському інституті удосконалення лікарів (нині ХМАПО) було створено курс спеціалізації лікарів лікувального профілю з щелепно-лицевої хірургії та одонтології. На його під­грунті у вересні 1930 року відкрито кафедру стоматології, яку очолив проф. Л.М. Лінденбаум. Під його керівництвом співробітники кафедри поряд з післядипломною підготовкою зубних лікарів та стоматологів, проводили різноспрямовану наукову та лікувальну діяльність. З 1968 року, після відокремлення кафедр терапевтичної та ортопедичної стоматології, кафедра отримала назву хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Значні внески у розвиток кафедри зробили видатні вчені: Ю.І. Бернадський, В.ІІ. Чистякова, Н.Д. Лісова.

Клініка кафедри розташована на базі стоматологічного відділення на 80 ліжок багатопрофільної клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги м. Харкова з сучасним діагностично-лабораторним комплексом. Викладачі кафедри постійно надають лікувальну допомогу хворим регіону, консультують лікарів базового відділення та інших лікувальних закладів. Провідні співпрацівники щорічно виконують понад 500 оперативних утручань підвищеної складності та надають понад 2000 консультацій. Науково-дослідні здобутки колективу кафедри постійно впроваджуються у практичну діяльність не тільки базового відділення, а й у профільних клініках інших регіонів України.

З 2004 року кафедру очолює проф., д. мед. н. Ірина Григорівна Лісова. Зараз професорсько-викладацький склад кафедри такий: завідувач — д.мед.н., проф. І.Г. Лісова;  професор, д.мед.н. В.Ф Куцевляк;  доценти, к.мед.н.:  Ш.Д. Таравнех,  Г.Б. Хасанова, В.В. Лисенко,  П.В. Російський ; асистенти, к. мед. н.: В.В. Ковальчук, Н.Ю. Єрмакова, В.В. Криничко,  Т.В. Ткач, К.В. Величко

На кафедрі постійно проводиться навчання українських та зарубіжних лікарів у інтернатурі, клінічній ординатурі, магістратурі та аспірантурі за фахами «Стоматологія», «Хірургічна стоматологія» та «Щелепно-лицева хірургія». Проведення післядипломної освіти для лікарів-стоматологів передбачає цикли передатестаційної підготовки та спеціалізації за фахами «Стоматологія» та «Хірургічна стоматологія». На кафедрі про водяться цикли тематичного вдосконалення: «Запальні процеси та травма щелепно-лицевої ділянки», «Непухлинні захворювання слинних залоз», «Невідкладні стани в стоматології», «Діагностика та лікування пухлин щелепно-лицевої ділянки», «Дентальна імплантація». Можливості педагогічного процесу постійно розширюються завдяки останнім науково-дослідним здобуткам співробітників кафедри, використанню сучасних технологій та комп'ютерному забезпеченню.

Науковим здобутком кафедри є розробка методів діагностики та лікування пацієнтів які мають: запальні та травматичні захворювання щелепно-лицевої області та їх ускладнення; пухлини, вроджені або набуті вади обличчя та щелеп. Значну практичну цінність мають здобутки декількох поколінь науковців кафедри щодо вивчення захворювань слинних залоз, їх діагностики і лікування та профілактики. Вперше в СНД на кафедрі науково обгрунтовано походження токсичного фосфорного остеомієліту щелеп у наркозалежних, розроблені методи діагностики і лікування вказаного контингенту. Ексклюзивним є наукове обґрунтування і впровадження використання гомеопатичної терапії та медичного озону в комплексному лікуванні хворих з різними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Постійно розробляються і вдосконалюються методики надання ургентної допомоги пацієнтам стоматологічного профілю. Останнім часом колектив кафедри багато працює у напряму удосконалення методів реабілітації пацієнтів які мають дефекти тканин щелепно-лицевої ділянки.

Адреса: МКЛШНМД ім. проф. О.І.Мєщанінова,  пров. Балакірєва, 3А

    План підвищення кваліфікації кафедри Хірургічної стоматології,  щелепно-лицевої хірургії та стоматології на 2019 рік

українська  
27.03.2020
Про безкоштовне надання психологічної допомоги в умовах дистанційного он-лайн консультування населенню м. Харкова та Харківської області та працівникам медичних закладів області на період карантину у зв’язку з запобіганням виникнення і поширення короновір
23.03.2020
Про внесення змін до наказів про зарахування інтернів в інтернатуру та до графіків проходження інтернатури лікарями-інтернами
12.03.2020
Оголошення карантину в Харківській медичній академії післядипломної освіти
12.03.2020
У Харківській медичній академії післядипломної освіти запроваджено карантин
12.03.2020
Керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань "22 Охорона здоров'я"