Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Щербаков Андрій Юрійович

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА та ГІНЕКОЛОГІЇ № 1

Кафедра акушерства та гінекології № 1 одна з найстаріших в академії. Вона була заснована з перших днів роботи інституту в 1923 році. У той час були створені окремо кафедра акушерства і кафедра гінекології.

Організаторами кафедри акушерства та гінекології були лікарі 21-ої лі-карні на чолі із професором A.M. Мамутовим і професором Є.Г. Щербиною. Професор A.M. Мамутов завідував кафедрою гінекології, проф. Є.Г. Щербина - кафедрою акушерства.

У січні 1930 року, після смерті професора A.M. Мамутова, дирекція інституту об'єднала клініки в одну - акушерсько-гінекологічну, доручивши керівництво професору Є.Г. Щербині.

У різні часи кафедру очолювали відомі вчені: професор Є.Г. Щербина, доцент О.М. Єгоров, доцент Р.І. Малихіна, доцент А.Я. Марков, професор І.Д. Арист, професор А.Д. Ісаєва, професор В.В. Щербакова.

З 2007 року й донині кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Андрій Юрійович Щербаков, який пройшов шлях від лікаря-інтерна, асистента, доцента кафедри до професора, завідувача кафедри, продовжуючи науковий напрям, який сформувався за час існування кафедри, зберігаючи дорогоцінні традиції цієї кафедри, закладені її першими керівниками.

У штаті кафедри 2 професори, 3 доцента, 2 асистента. Усі викладачі – вихованці кафедри.

Основними напрямами навчальної роботи на кафедрі акушерства та гінекології №1 є вдосконалення та покращення навчального процесу шляхом упровадження інноваційних технологій, широкого використання в навчальному процесі інформаційних технологій, вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Щороку кафедра проводить близько 12-15 циклів (спеціалізації, перед-атестаційних, тематичного удосконалення та стажування), де навчається 350-400 слухачів з усіх областей України.

Основними формами занять зі слухачами є лекції, семінари та практичні заняття з акушерства та гінекології, демонстрація навчальних фільмів, клінічні розгляди хворих, реферативні тематичні конференції, ранкові конференції з обговоренням підсумків чергування за минулу добу, курація хворих у відділеннях клініки, участь в акушерсько-гінекологічних операціях, чергування по клініці, семінари та співбесіди за відпрацьованим курсом, комп'ютерний контроль знань слухачів.

З метою підвищення якості освіти на кафедрі щорічно розробляється 2-3 навчальних посібники. Зміст посібників ґрунтується на сучасних доказових даних та висвітлює алгоритми використання теоретичних знань у щоденній клінічній практиці.

Для навчального процесу широко використовуються всі підрозділи клінічного пологового будинку №7, що є базою кафедри.

На кафедрі працює комп'ютерний клас, у якому створена велика електронна медична бібліотека.

Організовано науковий гурток для лікарів-інтернів. Усі молоді викладачі проходять «Школу молодого викладача», створену в академії.

Перелік циклів, які проводить кафедра: ПАЦ «Акушерство і гінекологія», ТУ «Сучасні аспекти акушерства та гінекології», «Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології», «Ендокринологія в акушерстві та гінекології». Інтернатура «Акушерство та гінекологія» для лікарів-інтернів. Стажування «Акушерство та гінекологія».

Щороку тематика циклів та навчально-методичні плани і програми поповнюються з огляду на потреби лікарів - курсантів.

Наукові дослідження кафедри завжди концентрувалися на вузлових проблемах сучасної медицини та вирішенні проблем практичної охорони здоров'я. Особливе місце в науковій діяльності кафедри посідає розробка наукових основ підвищення кваліфікації медичних кадрів.

З 2012 року на кафедрі проводиться науково-дослідна робота: «Підвищення ефективності раціонального ведення вагітності і пологів при плацентарній дисфункції й високому ризику перинатальної патології».

Підготовка наукових кадрів на кафедрі здійснюється через докторантуру, аспірантуру, магістратуру.

Співробітники кафедри надають висококваліфіковану медичну і консультативну допомогу на клінічній базі та в інших лікувальних закладах міста, чергують по санітарній авіації, сприяють якісній підготовці майбутніх лікарів та забезпеченню всіх верств населення України, Харківської області та м. Харкова висококваліфікованою медичною допомогою.

З 2000 року й дотепер клінічною базою кафедри акушерства та гінекології №1 є міський клінічний пологовий будинок №7 м. Харкова.

Ліжковий фонд, на базі якого здійснюється лікувально-діагностична робота кафедри, налічує 150 ліжок. Головний лікар закладу - Коровай В.І.

У 2008 році пологовий будинок отримав статус “Лікарня доброзичливого ставлення до дитини”, взяв участь у проекті “Здоров’я матері і дитини”, який упроваджується в Україні Інститутум досліджень та тренінгів “Джон Сноу Інк” (Швейцарія), спільно з Міністерством охорони здоров’я України.

Участь у проекті та впровадження ефективних перинатальних технологій забезпечило покращення таких важливих індикаторів, як материнська, перинатальна та рання неонатальна смертність.

Основне завдання колективу кафедри акушерства та гінекології № 1 сьогодні і на перспективу – підготовка медичних спеціалістів високого рівня знань та високої кваліфікації за фахом „акушерство та гінекологія”, з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, удосконалення нових принципів у навчальній і лікувальній роботі, а також у розвитку наукових досліджень, що сприятиме покращенню якості, ефективності та доступності послуг охорони здоров’я матерів і дітей.

Адреса кафедри: Клінічний пологовий будинок №7

Кафедра акушерства та гінекології №1 ХМАПО

вул. Шота Руставелі, 12, м. Харків, 61050, Україна

Тел.: +380-57-732-21-86

Факс: +380-57-756-14-94

План підвищення кваліфікації кафедри Акушерства та гінекології №1 на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО