Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Суханова Лідія Анатоліївна

Кафедра дитячої фтизіатрії та пульмонології

В 1930 році на базі першого в Україні НДІ туберкульозу була заснована кафедра дитячого туберкульозу, яку очолив видатний вчений професор Б.Л. Яхніс. Він уперше застосував вакцину БЦЖ в СРСР. Кафедра була і залишається єдиною в Україні та опорною. 

На кафедрі працювали видатні вчені фтизіатри: проф. Б.Л. Яхніс до 1953 року, проф. Б.З. Буніна до 1960 року, академік О.Г. Хоменко, який 28 років очолював Центральний НДІ туберкульозу РАМН.

З 1945 по 1967 рік діяльність кафедри була припинена. У листопаді 1967 року знову створена кафедра дитячого туберкульозу, яку очолила проф. Т. О. Старожинська – блискучій клініцист, талановитий педагог і організатор, заслужений робітник вищої школи. З 1975 року кафедра стала називатися кафедрою дитячого туберкульозу і пульмонології.

З 1984 року і по 2017 рік кафедру очолювала професор. І. О. Сіренко, вихованка кафедри, яка пройшла шлях від клінічного ординатора до доктора медичних наук, професора. На теперешній час завідувачем кафедри є  д.м.н Суханова Лідія Анатоліївна.

 

Склад кафедри:  

Суханова Лідія Анатоліївна   - завідуюча кафедро ю , д.м.н., професор

Сіренко Ірина Олександрівна  - д .м.н., професор    

Марченко Ольга Юр іївна – к.м.н., доцент

Калиновська Валентина Володимирівна - асистент

Левченко Катерина Андріївна – асистент

Поляков Валентин Володимирович – к.м.н., асистент

Твердохліб Тетяна Олексіївна асистент

 

Кафедрою розроблені програми та навчальні плани за фахом «Дитяча фтизіатрія», які затверджені МОЗ України, а також комп'ютерна атестаційна програма за фахом «Дитяча фтизіатрія» для слухачів циклів спеціалізації та ПАЦ.

Кафедра виконує підготовку фахівців з дитячої фтизіатріі на циклі спеціализації «Дитяча фтизіатрія», на передатестаційних циклах «Дитяча фтизіатрія» и «Дитяча пульмонологія» веде підготовку дитячих фтизіатрів та дитячих пульмонологів до атестації на вищу,  I   и  II   категорії, проводить цикли тематичного удосконалення «Рання діагностика и профілактика туберкульозу у дітей», «Актуальні питання дитячої пульмонології», «Особливості діагностики різноманітних проявів туберкульозної інфекції у дітей», «Організація протитуберкульозної допомоги дітям» для лікарів педіатричного та лікувального профілю .

Наукова діяльність кафедри многопланова: вивчалася тривалість імунітету після внутрішньошкірної вакцинації і ревакцинації БЦЖ, обмін вітамінів і мікроелементів у хворих туберкульозом дітей, особливості течії і диференціальної діагностики різних форм туберкульозу у дітей і підлітків, перебування імунологічної реактивності на всіх етапах туберкульозної інфекції, залишкові зміни туберкульозу і визначення їх активності, психологічний статус дітей і підлітків з різними проявами туберкульозної інфекції, рівень інфікованості туберкульозом дітей   і підлітків   .

На кафедрі захищено 4 докторських і 14 кандидатських дисертацій,  опубліковано більше 700   статей,  6 монографій , отримано 13   патент ів .

                Кафедра  має 3 клінічні бази:

ü   Обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня відділення № 5 - на 55 ліжок

ü   Обласн и й д итячий   кл інічний   туберкул ьозний   санатор і й - на  135   ліжок

ü   Міська дитяча   клінічна   лікарня   № 24 – на 80 ліжок.

                Викладачі кафедри здійснюють консультаційну роботу та організаційно-методичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах міста і області.

                На базі обласного протитуберкульозного диспансеру діє консультаційний центр. Постійно впроваджуються в практику наукові досягнення.

Професор І. О. Сіренко та професор Л. А. Суханова – члени робочої групи Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз у дітей».

Професор Л.А.Суханова є позаштатним республіканським спеціалістом з дитячої фтизіатрії.

                Співробітники кафедри постійно виступають з доповідями на засіданнях Асоціації фтизіатрів, з’їздах, конференціях в Україні і за кордоном.


План підвищення кваліфікації кафедри Дитячої фтизіатрії та пульмонології на 2017 рік

16.11.2017
У ортодонтичному тренінговому центр імені проф. Нападова М.А. ННІСтаЩЛХ ХМАПО 14 листопада 2017 року випущено першу групу спеціалістів за фахом «ортодонтія».
15.11.2017
Студенти Медичного коледжу ХМАПО взяли участь у написанні радіодиктанту
09.11.2017
Майстер-клас
08.11.2017
Книжкова виставка «Україна – моя країна»
02.11.2017
Харківська медична академія післядипломної освіти розширює діяльність з практично-орієнтованої підготовки