Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Суханова Лідія Анатоліївна

Кафедра дитячої фтизіатрії та пульмонології

В 1930 році на базі першого в Україні НДІ туберкульозу була заснована кафедра дитячого туберкульозу, яку очолив видатний вчений професор Б.Л. Яхніс. Він уперше застосував вакцину БЦЖ в СРСР. Кафедра була і залишається єдиною в Україні та опорною. 

На кафедрі працювали видатні вчені фтизіатри: проф. Б.Л. Яхніс до 1953 року, проф. Б.З. Буніна до 1960 року, академік О.Г. Хоменко, який 28 років очолював Центральний НДІ туберкульозу РАМН.

З 1945 по 1967 рік діяльність кафедри була припинена. У листопаді 1967 року знову створена кафедра дитячого туберкульозу, яку очолила проф. Т. О. Старожинська – блискучій клініцист, талановитий педагог і організатор, заслужений робітник вищої школи. З 1975 року кафедра стала називатися кафедрою дитячого туберкульозу і пульмонології.

З 1984 року і по 2017 рік кафедру очолювала професор. І. О. Сіренко, вихованка кафедри, яка пройшла шлях від клінічного ординатора до доктора медичних наук, професора. На теперешній час завідувачем кафедри є  д.м.н Суханова Лідія Анатоліївна.

 

Склад кафедри:  

Суханова Лідія Анатоліївна   - завідуюча кафедро ю , д.м.н., професор

Сіренко Ірина Олександрівна  - д .м.н., професор    

Марченко Ольга Юр іївна – к.м.н., доцент

Калиновська Валентина Володимирівна - асистент

Левченко Катерина Андріївна – асистент

Поляков Валентин Володимирович – к.м.н., асистент

Твердохліб Тетяна Олексіївна асистент

 

Кафедрою розроблені програми та навчальні плани за фахом «Дитяча фтизіатрія», які затверджені МОЗ України, а також комп'ютерна атестаційна програма за фахом «Дитяча фтизіатрія» для слухачів циклів спеціалізації та ПАЦ.

Кафедра виконує підготовку фахівців з дитячої фтизіатріі на циклі спеціализації «Дитяча фтизіатрія», на передатестаційних циклах «Дитяча фтизіатрія» и «Дитяча пульмонологія» веде підготовку дитячих фтизіатрів та дитячих пульмонологів до атестації на вищу,  I   и  II   категорії, проводить цикли тематичного удосконалення «Рання діагностика и профілактика туберкульозу у дітей», «Актуальні питання дитячої пульмонології», «Особливості діагностики різноманітних проявів туберкульозної інфекції у дітей», «Організація протитуберкульозної допомоги дітям» для лікарів педіатричного та лікувального профілю .

Наукова діяльність кафедри многопланова: вивчалася тривалість імунітету після внутрішньошкірної вакцинації і ревакцинації БЦЖ, обмін вітамінів і мікроелементів у хворих туберкульозом дітей, особливості течії і диференціальної діагностики різних форм туберкульозу у дітей і підлітків, перебування імунологічної реактивності на всіх етапах туберкульозної інфекції, залишкові зміни туберкульозу і визначення їх активності, психологічний статус дітей і підлітків з різними проявами туберкульозної інфекції, рівень інфікованості туберкульозом дітей   і підлітків   .

На кафедрі захищено 4 докторських і 14 кандидатських дисертацій,  опубліковано більше 700   статей,  6 монографій , отримано 13   патент ів .

                Кафедра  має 3 клінічні бази:

ü   Обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня відділення № 5 - на 55 ліжок

ü   Обласн и й д итячий   кл інічний   туберкул ьозний   санатор і й - на  135   ліжок

ü   Міська дитяча   клінічна   лікарня   № 24 – на 80 ліжок.

                Викладачі кафедри здійснюють консультаційну роботу та організаційно-методичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах міста і області.

                На базі обласного протитуберкульозного диспансеру діє консультаційний центр. Постійно впроваджуються в практику наукові досягнення.

Професор І. О. Сіренко та професор Л. А. Суханова – члени робочої групи Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз у дітей».

Професор Л.А.Суханова є позаштатним республіканським спеціалістом з дитячої фтизіатрії.

                Співробітники кафедри постійно виступають з доповідями на засіданнях Асоціації фтизіатрів, з’їздах, конференціях в Україні і за кордоном.


План підвищення кваліфікації кафедри Дитячої фтизіатрії та пульмонології на 2018 рік

25.05.2018
ХМАПО оголошує конкурс на прийом до аспірантури
25.05.2018
Молоді вчені ХМАПО отримали стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених
24.05.2018
Конференція трудового колективу ХМАПО
22.05.2018
Круглий стіл «Як поліпшити довіру до імунопрофілактики?»
19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»