Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Караченцев Юрій Іванович

Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології

Кафедру ендокринології в Українському інституті удосконалення лікарів (нині – ХМАПО) було організовано у 1940 році. Це була друга кафедра ендокринології   післядипломного удосконалення лікарів у СРСР (перша кафедра ендокринології   існує з 1933 р. в складі Російської медичної академії післядипломної освіти, Москва). Необхідність створення кафедри ендокринології для лікарів у Харкові в ті часи була   пов’язана не тільки з появою нової спеціальності лікаря-ендокринолога, але й тим, що якраз у нашому місті   була створена світового значення науково- промислова та клінічна база ендокринології – Всеукраїнський інститут ендокринології та органотерапії.

Організатором та завідувачем кафедри ендокринології ХМАПО у 1940-1941рр. і 1957-1968 рр. був заслужений діяч науки, доктор медичних наук, професор С.Г. Генес – патофізіолог-діабетолог, автор 12 монографій.   Його наукові праці присвячені вивченню патогенезу цукрового діабету, механізму дії   інсуліну та пероральних цукрознижуючих препаратів, дієтотерапії хворих на цукровий діабет. Талановитий педагог Семен Григорович користувався надзвичайною повагою та любов’ю у лікарів усіх республік СРСР. Він вперше в вітчизняній медицині в своїх лекціях почав широко розглядати причинно-наслідкові зв’язки за патологічних станів. Тому навчання на кафедрі ендокринології ХІУЛ в середині минулого століття дозволяло лікарям (перш за все терапевтам) не тільки засвоювати нові знання з ендокринології, але й підніматись на більш високий рівень клінічного мислення взагалі. Лікарі-курсанти Семена Григоровича згадують також надзвичайну дисципліну та старанність всіх його слухачів. У 1949 – 1952 рр. кафедру очолював відомий вчений професор М.А. Копелович. Він займався проблемами діабетології, нейроендокринології, тиреоїдології та дитячої ендокринології.

У 1953-1956 рр. завідувачкою кафедри працювала к.м.н., доцент Т.К. Дзюбинська, яка вивчала роль тиреоїдних гормонів у патогенезі туберкульозу і обгрунтувала їх патогенетичне застосування при деяких формах туберкульозу.

У 1969-1988 рр. кафедру очолювала д.м.н., професор З.І. Цюхно, яка займалася питаннями стану серцево-судинної системи за цукрового діабету, а також лікування цукрового діабету і деяких хвороб гіпофізу.

У 1996-2002 рр. кафедру очолювала д.м.н.,   професор О.М. Білецька, яка в 1994 р. захистила докторську дисертацію на тему «Патоненез синдрому низького трийодтироніну і раціональні способи лікування тиреоїдної недостатності».

В теперішній час кафедру очолює директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф.  Ю.І. Караченцев. Професору Ю.І. Караченцеву належить приоритет в розробці кріохірургічних методів лікування тиреопатій.

В 1997 році на кафедрі було розпочато підготовку дитячих ендокринологів під керівництвом завідуючого відділенням ендокринології   Інституту охорони здоров`я дітей та підлітків АМН України к.мед.н., доцента Н.В. Філіповою. Базою кафедри є ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України».

Штат кафедри: д.мед.н. Караченцев Ю.І. (професор, зав. кафедрою, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», головуючий спеціалізованої ради з ендокринології, голова Харківського ендокринологічного наукового товариства);  професор, д.м.н. Гончарова О.А., проф. д.м.н. Горшунська М.Ю., професор  к.мед.н. Микитюк М.Р. (завідувач учбовою частиною, член Харківського ендокринологічного наукового товариства) Філіпова Н.В. (доцент, член Харківського ендокринологічного наукового товариства); професор Хижняк О.О., ; Черняєва Г.О. (доцент, член Харківського ендокринологічного наукового товариства)., доцент Полозова Л.Г., доцент Турчина С.І.., асистент Дунаєва І.П.

На кафедрі навчається 250-300 слухачів щорічно. Число іноземних клінічних ординаторів – 6, аспірантів – 1.

Клінічні бази: кафедра ендокринології та дитячої ендокринології працює на базі ендокринологічної клініки і консультативної поліклініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України».

Клініка ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» – це медичний заклад, що надає лікувально-діагностичну допомогу пацієнтам на ендокринну патологію не тільки міста Харкова і Харківської області, а і (згідно наказу МОЗ і АМН №213/35 від 25.08.1999 р.)    північно-східного регіону України, а також ближнього та дальнього зарубіжжя. До складу клініки входять стаціонар і консультативна поліклініка.

Стаціонар розрахован на 140 ліжок, до його складу входять два ендокринологічних відділення (по 40 ліжок), хірургічне відделення (на 60 ліжок), відделення анестезіології з палатою інтенсивної терапії, приймальне відділення, лабораторії (клініко-діагностична, імунологічна, патологоанатомічною), стоматологічний, рентгенологічний, фізіотерапевтичний кабінети та кабінет функціональної діагностики.

Консультативна поліклініка розрахована на 76300 відвідувань в рік. Ендокринологічне відділення клініки ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України» налічує 60 профільних ліжок, а поліклініка розрахована на 29500 відвідуваній в рік.

Лікувально-діагностичне забезпечення баз кафедри використовується не тільки для учбового процесу, а також для наукових досліджень.

До 15 % ліжкового фонду зайнято для госпіталізації хворих, необхідних для учбового процесу і виконання наукової роботи.

Крім того, співробітники кафедри здійснюють консультативну роботу в ДУ «Інститут терапії НАМН України», обласному диспансері радіаційного захисту населення, дорожній клінічній лікарні та у інших відділеннях і лікувальних закладах м. Харкова. Щорічне число консультацій, здійснених співробітниками кафедри – близько 3000.

На сьогодні науковими напрямками роботи кафедри є удосконалення методів діагностики і лікування цукрового діабету, тиреопатій і гормонально-активних аденом гіпофіза.  

Співробітники кафедри приймають участь в міжнародних з ` їдах і конференціях.


  План підвищення кваліфікації кафедри Ендокринології та дитячої ендокринології на 2019 рік  

українська  
27.03.2020
Про безкоштовне надання психологічної допомоги в умовах дистанційного он-лайн консультування населенню м. Харкова та Харківської області та працівникам медичних закладів області на період карантину у зв’язку з запобіганням виникнення і поширення короновір
23.03.2020
Про внесення змін до наказів про зарахування інтернів в інтернатуру та до графіків проходження інтернатури лікарями-інтернами
12.03.2020
Оголошення карантину в Харківській медичній академії післядипломної освіти
12.03.2020
У Харківській медичній академії післядипломної освіти запроваджено карантин
12.03.2020
Керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань "22 Охорона здоров'я"