Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Клименко Тетяна Михайлівна

Кафедра неонатології

Кафедра неонатології заснована в 1978 році ректором   Харківської медичної академії післядипломної освіти, професором Миколою Івановичем Хвисюком – видатним вченим, талановитим керівником та організатором. Перший завідувач кафедри – професор Ліхачова Аза Сергіївна, яка створила Харківську школу неонатології. З 2001р. кафедру очолює доктор медичних наук, професор Клименко Тетяна Михайлівна. Кафедра неонатології це організаційно-методичний центр по вихованню висококваліфікованих кадрів, який послідовно розвиває неонатальну службу в регіоні, розробляє та впроваджує сучасні алгоритми і стандарти виходжування та надання медичної допомоги новонародженим в Україні .

Штат кафедри, крім професорів, включає: к.м.н., доц. Сандуляка Т.В.;  к.м.н., доц. Сердцеву О.А.; к.м.н., доц. Закревського А.М.; к.м.н., доц. Карапетян О.Ю.;  к.м.н., ас. Голюк К.О.. Викладачі кафедри мають вищу  кваліфікаційну категорію з неонатології, дитячої кардіології, дитячої анестезіології,  ультразвукової діагностики, сертифікати консультантів ВООЗ ЮНІСЕФ по грудному  вигодуванню та інструкторів з реанімації новонароджених у пологовій залі.  Кафедра готує висококваліфікованих неонатологів на підставі створеної моделі  фахівця – неонатолога. Викладачі розроблюють та впроваджують методики формування  клінічного мислення, засвоєння практичних навичок та вмінь, виконують значну  лікувально-консультативну та наукову роботу.

Кафедра проводить цикли передатестаційної підготовки, спеціалізації та інтернатури. Педагогами кафедри розроблені та впроваджені в навчальний процес оригінальні цикли ТУ для неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів,   анестезіологів: “Питання   адаптації   і   патології   новонароджених”, “Перинатальні інфекції у новонароджених”, “Невідкладна допомога новонародженим в закладах родопомочі”, “Захворювання нервової системи   у   новонароджених”. Для організаторів охорони   здоров’я,   головних лікарів і головних спеціалістів нові цикли   ТУ   з   організації   перинатальної   служби   і актуальних питань неонатології – “Організація медичної допомоги новонародженим”, з питань інтенсивної терапії новонароджених і штучної вентиляції легень для лікарів-неонатологів палат інтенсивної терапії – “Захворювання органів дихання у новонароджених” та “Невідкладні стани та інтенсивна терапія в неонатології”, “Захворювання серця та органів дихання у новонароджених”, „Інноваційні технології діагностики та лікування в неонатології”. Щорічно на кафедрі навчаються 350-400 курсантів. В навчальному процесі використовуються інноваційні методи, дистанційне навчання, телемедичні консультації. В Тренінговому центрі, що створений   в 2006 році на кафедрі, проводиться відпрацювання практичних навичок з респираторної терапії новонароджених (СРАР, НВ, традиційна ШВЛ, ВЧО ШВЛ), моніторингу стану грудного вигодовування, надання первинної реанімаційної допомоги новонародженим у пологовому залі.

Клінічною базою кафедри є Харківський міський перинатальний центр, головний лікар – заслужений лікар України Коровай С.М. Співробітники кафедри приділяють максимальну частку робочого часу лікувальній роботі, надають щоденну планову та ургентну консультативну допомогу, включаючи вихідні та святкові дні. Щорічно проводяться регіональні семінари, дні спеціаліста з найбільш актуальних проблем неонатології , сучасних технологій виходжування та лікування новонароджених .   Співробітники кафедри беруть активну участь в роботі координаційних нарад УОЗ Харківської області та м. Харкова і засіданнях Комісії охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації з виявленням резервів покращення якості антенатальної охорони плоду, медичної допомоги матерям і дітям ; атестаційної комісії УОЗ по переатестації лікарів-неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів.

Основними напрямками наукових досліджень є вивчення клініко-імунологічних особливостей внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених, нейроендокринної та метаболічної адаптації і компенсації   при асфіксії, пологових травмах, клініко-інструментальних детермінант кардіальних недиференційованих сполучнотканинних дисплазій, особливості мозкової   і серцевої гемодинаміки у новонароджених з тяжкими перинатальними церебральними порушеннями, добовий моніторинг ЕКГ та серцевого ритму, реабілітації   новонароджених з низькою та екстремально низькою масою тіла. Активно втілюються та використовуються новітні технології ранньої діагностики функціональних порушень головного мозку у новонароджених в критичних станах – електроенцефалографічне картування, відео-ЕЕГ-моніторінг, діагностики та лікування   сепсису, некротизуючого ентероколиту у новонароджених. За останні 7 років захищено 10 дисертаційних робіт (3 докторських і 7 кандидатських).

Проф. Клименко Т.М. є членом Виконкому Федерації педіатрів країн СНГ та входить до комісії наукового комітету з "Неонатології" Федерації країн СНГ, є членом редакційного комітету журналу "Сучасна педіатрія" (м. Київ), журналу "Доктор Алекс" (м. Харків), "Здоровье ребенка" (м. Донецьк),   науковий консультант   з неонатології в журналі «Неонатологія, дитяча хірургія та перинатологія», а проф. Ліхачова А.С. увійшла в Раду даного журналу. З 2012 р. проф. Клименко Т.М. є членом редакційної колегії « Международного журнала педиатрии, акушерства и гинекологии ». Проф. Клименко Т.М. та проф. Ліхачова А.С. є членами Спеціалізованої Вченої Ради за фахом педіатрія.

В листопаді 2012 року проведено міжнародний науково-практичний симпозіум «Проблеми та перспективи допомоги новонародженим» з нагоди 90-річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти і 35-річчя заснування кафедри неонатології.

Співробітники кафедри нагороджені численними грамотами   МОЗ України, Верховної Ради України. За значний внесок у розвиток охорони здоров'я, підготовку висококваліфікованих фахівців професор Т.М. Клименко нагороджена орденом Пирогова М.І., відзнакою Обласної Ради Харківської області «Слобожанська Слава» . Професор А.С. Ліхачова, нагороджена орденом "Літописця Нестора" від Патріарха Української православної церкви Володимира - за професійний та духовний внесок в літопис України, зусиль по збереженню здоров'я дітей і майбутнього Країни.

З 2014 року двічі на рік кафедра проводить "Харківську школу неонатології". Принципова позиція школі - відображення інтеграції усіх досягнень перинатальної медицини у розвитку неонатології

Починаючи з 2015 року кафедра  проводить наступні цикли:

  • Цикл ТУ «Інноваційні технології діагностики та лікування в неонатології» (1 міс.) для лікарів  неонатологів, педіатрів, акушерів – гінекологів, дитячих неврологів, дитячих кардіологів, дитячих пульмонологів, дитячих імунологів,  лікарів кабінетів УЗД.
  • Цикл ТУ «Невідкладні стани та інтенсивна терапія в неонатології» (1 міс.) для лікарів  неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини ;
  • Цикл ТУ «Невідкладна допомога новонародженим в закладах родопомочі» (0,5 міс.) для лікарів -неонатологів, педіатрів, акушерів – гінекологів, анестезіологів;
  • Цикл ТУ «Виходжування та інтенсивна терапія недоношених новонароджених» (0,5 міс) для лікарів – неонатологів, дитячих анестезіологів, педіатрів, акушерів - гінекологів.

 

План підвищення кваліфікації кафедри Неонатології на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО