Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Яковцова Ірина Іванівна

КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ.

Кафедра патологічної анатомії організована в 1924 році професором К.Ф.Еліневським. В подальшому кафедра очолювалася професорами Г.Л.Дерманом, М.А.Тіщенко, Ю.Л.Бутовим, В.Д.Садчіковим, з 2007 р. - І.І. Яковцовою.

Штат кафедри укомлектований і складається з 6 викладачів, 1 старшого лаборанта, 4 лаборантів с середньою медичною освітою. Доценти: к.м.н. Долгая Оксана Володимирівна (завуч кафедри), к.м.н. Олійник Андрій Євгенійович, к.м.н. Данилюк Світлана Володимирівна. Асистенти: к.м.н.   Івахно Игор Володимирович (0,5 ставки), Товажнянська Віра Дмитриївна. 

Кафедра патологічної анатомії ХМАПО має основну клінічну базу - міську клінічну багатопрофільну лікарню №17 та три додаткові бази: Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України, міська клінічна лікарня №8, Харківський обласний  клінічний центр урології та нефрології ім.В.І.Шаповала.

Кафедра патологічної анатомії є опорною кафедрою. Колективом кафедри створено національний підручник «Патологічна анатомія» для лікарів-патологоанатомів. 

Для забезпечення навчального процесу кафедра має в розпорядженні  колекцію гістологічних (30000) та імуногістохімічних мікропрепаратів (2500), методичні рекомендації, учбово-методичні посібники, в т.ч. електронні, спеціалізовану бібліотеку, яка постійно поповнюється та обновлюється. Створена база для самостійної роботи: методичні рекомендації та учбово-методичні посібники.

Кафедра забезпечена комп'ютерами, ноутбуками (з доступом в Internet), мультимедійним проектором та мікроскопами, в тому числі з цифровою камерою. 

На кафедрі використовуються новітні технології навчання: електронні посібникі, тренінговий клас та мультимедійні лекції. Впроваджено іноваційні технології - сучасна лабораторія з імуногістохімічними методами дослідження, яка запезпечує навчальний процес на сучасному рівні.

На кафедрі патологічної анатомії проводяться цикли спеціалізації, стажування та  передатестаційні цикли з патологічної анатомії, в тому числі   і з дитячої. Цикли тематичного удосконалення: “Мікроскопічна діагностика новоутворень”, “Вибрані питання патанатомії”, “Морфологічна діагностика хірургічної патології”, “Клінічна патологія в лікувальній практиці”, “Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти”, “Імуногістохімічні дослідження в діагностиці новоутворень і  інших захворювань”. Проведення циклів в якості суміжних. Щорічно на кафедрі підвищує кваліфікацію 250-300 лікарів патологоанатомів з різних міст України. Проводиться навчання інтернів, клінічних ординаторів, магістрів та аспірантів.

Викладачі кафедри проводять виїзні цикли навчання у наступних містах -  Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Одеса, Вінниця, Луганськ (Рубіжне), Донецьк (Краматорськ), Суми. В тому числі на кафедрі проводиться навчання фахівців з інших країн.

На кафедрі проводяться наукові дослідження в різних галузях медицини на високому сучасному рівні, виконуються кандидатські, докторські дисертації, а також НДР. Завдяки впровадженню сучасних методів (імуногістохімічних) морфологічні дослідження можуть проводитися не тільки на тканинному та клітинному, але і на молекулярному та генетичному рівнях. Основним науковим напрямком кафедри є онкоморфологія. 

Кафедра має вагомі досягнення в вивченні біологічних властивостей пухлин різної локалізації, які важливі для діагностики, лікування та прогнозування пухлинного процесу. 

 За останні 10 років співробітниками кафедри і з їх участю опубліковано понад 300 наукових робіт. Співробітники постійно беруть участь в роботі наукових форумів і конференцій в т.ч. з міжнародною участю. Наукові розробки кафедри постійно впроваджуються в навчальний та діагностично-лікувальний процес.

Всі співробітники кафедри мають відповідну кваліфікаційну категорію.

Кафедра виконує діагностично-консультативну роботу в базових відділеннях, а також в інших лікувальних установах Харкова, Харківської області і інших містах України  (10 000 біопсійного та операційного матеріалу та  200 розтинів щорічно).

Використання сучасних імуногістохімічних методів дослідження дозволяє проводити морфологічну діагностику на сучасному рівні.

Співробітники кафедри приймають участь в проведені науково-практичних конференцій, днів спеціаліста, ЛКК, в роботі атестаціних комісій.План підвищення кваліфікації кафедри Патологічної анатомії на 2018 рік

25.05.2018
ХМАПО оголошує конкурс на прийом до аспірантури
25.05.2018
Молоді вчені ХМАПО отримали стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених
24.05.2018
Конференція трудового колективу ХМАПО
22.05.2018
Круглий стіл «Як поліпшити довіру до імунопрофілактики?»
19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»