Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Єлоєва Заліна Володимирівна

Кафедру педіатрії було засновано в 1964 році.

Організатором і першим завідувачем кафедри (1964 – березень 2000) була професор Дмитрова Ніна Афіногенівна – відомий вчений педіатр, одна із засновників дитячої кардіоревматологічної служби. 

Кафедра була однією з провідних у науковій розробці проблем педіатрії та дитячої кардіоревматології в Україні, СРСР та в заснуванні спеціалізованої дитячої кардіоревматологічної допомоги  в Харківській області.

З березня 2000 р.  обов’язки завідувача кафедрою виконувала доцент Коренєва Ірина Захарівна.

З жовтня  2000 р. керівництво кафедрою здійснював  доцент Савво Володимир Михайлович, який займався вивченням особливостей серцево-судинної системи у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

У грудні 2012 р. здійснена реорганізація кафедри. Кафедру педіатрії об’єднали  з частиною кафедри невропатології та дитячої неврології, а саме дитячою неврологією. Кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Даценко Ірина Борисівна, за фахом «дитячий невролог».

З 1 грудня 2014 р.  кафедру очолює доктор медичних наук, професор Єлоєва Заліна Володимирівна, за фахом “педіатр”, кафедрі повернено попередню назву “Кафедра педіатрії”.

Співробітники кафедри: доценти, к.мед.н., фахівці з педіатрії В.М. Савво,  Т.О. Філонова, Н.І. Мамалуй,  Л.П. Кисельова,   асистенти, к.мед.н. О.М. Апанасенко, Г.В. Кривошей, О.В. Бузницька, Матвієнко С.О.

На кафедр і проходять навчання два аспіранти, 7 клінічних ординаторів (4 - першого року, 3 – другого року навчання).

Кафедра постійно здійснює всі види науково-практичної підготовки вітчизняних та іноземних фахівців в очній аспірантурі, клінічній ординатурі й інтернатурі  за фахом «Педіатрія».

Щорічно на кафедрі навчається 370 -400 слухачів.

Проведення післядипломної освіти для лікарів  здійснюється на циклах передатестаційної підготовки  та спеціалізації за фахом «Педіатрія» та «Дитяча кардіоревматологія», циклах  тематичного удосконалення: «Сучасні питання педіатрії»,  «Патологія дітей раннього віку», «Сучасна кардіоревматологія дитячого віку». Також , кафедрою здійснюється методична робота та підвищення кваліфікації з керівниками інтернів і завідуючими відділеннями на циклі тематичному удосконалення  «Актуальні питання педіатрії».

Під час навчання на циклах удосконалення та в інтернатурі слухачі отримують сучасну теоретичну підготовку та практичні навички, відповідні до кваліфікаційних вимог лікарів і сучасних проблем охорони здоров'я дітей. Активно використовуються самостійна та позааудиторна форми навчання. У розпорядженні слухачів – навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, можливості електронного підручника, комп’ютерні тренінгові та тестові програми, сучасна демонстраційна апаратура для забезпечення навчального та лікувально-діагностичного процесів, навчальні філльми.

Видано  навчально-методичні посібники та методичні рекомендації для лікарів – курсантів: «Діагностика та лікування  дитячих зхвороб: найновіший довідник», «Практичні навички та уміння з педіатрії для лікарів-інтернів та педіатрів», «Принципи раціонального харчування дітей раннього віку», «Вибрані питання дитячої кардіоревматології», «Профілактика інфекційного ендокардиту у дітей», «Суглобовий синдром в практиці педіатра», «Сполучнотканинна дисплазія у дітей»,   «Лихоманки неясного походження у дітей: етіологія, діагностика та прогнозування наслідків», «Лікувально-діагностична тактика при лихоманці неясного походження у дітей», тощо.

На протязі всіх років існування кафедри її співробітники здійснювали дослідження з актуальних питань педіатрії та дитячої кардіоревматології.

На базі кафедри виконується науково-дослідна робота за темою «Роль модифікуючих факторів у прогностичній оцінці бронхолегеневої, кардіоваскулярної та ревматичної патології у дітей».

На сьогодні  науковими напрямками кафедри є

 • вивчення особливостей стану серця у дітей із сполучнотканинною дисплазією;
 • розробка прогностичних критеріїв перебігу патологічних процесів серцево-судинної системи у дітей із сполучнотканинною дисплазією;
 • визначення ранніх діагностичних ознак вторинних кардіоміопатій у дітей;
 • особливості перебігу реактивних артритів у дітей раннього віку;
 • вивчення особливостей серцево-судинної системи у дітей із захворюваннями верхніх відділів травного тракту;
 • сучасні принципи лікування хронічних захворювань гастродуоденальної зони, асоційованої з H. pylori у дітей;
 • вивчення ефективності використання гомеопатичних і фітопрепаратів у лікуванні соматичної патології у дітей;
 • діагностично-прогностичні критерії лихоманок неясного походження у дітей;
 • етіологічні особливості респіраторної патології у дітей, які часто хворіють;
 • значення внутрішньоклітинних збудників при інфекційній патології у дітей;
 • алгоритм діагностики при тривалих субфебрілітетах у дітей.

Всі спі вробітники кафедри приймають активну участь у лікувально-діагностичному процесі .

Клінічними базами кафедри є:    міська дитяча клінічна лікарня № 24 з  міським дитячим кардіоревматологічним  відділенням,  23 міська дитяча поліклініка з денним стаціонаром і центром раннього втручання, дитяче відділення дорожньої  клінічної лікарні ст. Харків, міська дитяча поліклініка № 4.

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародних з ' їздах і конференціях.  

Теперішній склад кафедри дозволяє здійснювати усі види післядипломної безперервної освіти лікарів за фахом «Педіатрія» та «Дитяча кардіоревматологія», а також підготовку за фахом «Педіатрія».

Колектив кафедри щиро запрошує спеціалістів на навчання!

План підвищення кваліфікації кафедри Педіатрії на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО