Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Єлоєва Заліна Володимирівна

Кафедру педіатрії було засновано в 1964 році.

Організатором і першим завідувачем кафедри (1964 – березень 2000) була професор Дмитрова Ніна Афіногенівна – відомий вчений педіатр, одна із засновників дитячої кардіоревматологічної служби. 

Кафедра була однією з провідних у науковій розробці проблем педіатрії та дитячої кардіоревматології в Україні, СРСР та в заснуванні спеціалізованої дитячої кардіоревматологічної допомоги  в Харківській області.

З березня 2000 р.  обов’язки завідувача кафедрою виконувала доцент Коренєва Ірина Захарівна.

З жовтня  2000 р. керівництво кафедрою здійснював  доцент Савво Володимир Михайлович, який займався вивченням особливостей серцево-судинної системи у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

У грудні 2012 р. здійснена реорганізація кафедри. Кафедру педіатрії об’єднали  з частиною кафедри невропатології та дитячої неврології, а саме дитячою неврологією. Кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Даценко Ірина Борисівна, за фахом «дитячий невролог».

З 1 грудня 2014 р.  кафедру очолює доктор медичних наук, професор Єлоєва Заліна Володимирівна, за фахом “педіатр”, кафедрі повернено попередню назву “Кафедра педіатрії”.

Співробітники кафедри: доценти, к.мед.н., фахівці з педіатрії В.М. Савво,  Т.О. Філонова, Н.І. Мамалуй,  Л.П. Кисельова,   асистенти, к.мед.н. О.М. Апанасенко, Г.В. Кривошей, О.В. Бузницька.

На кафедр і проходять навчання два аспіранти, 7 клінічних ординаторів (4 - першого року, 3 – другого року навчання).

Кафедра постійно здійснює всі види науково-практичної підготовки вітчизняних та іноземних фахівців в очній аспірантурі, клінічній ординатурі й інтернатурі  за фахом «Педіатрія».

Щорічно на кафедрі навчається 370 -400 слухачів.

Проведення післядипломної освіти для лікарів  здійснюється на циклах передатестаційної підготовки  та спеціалізації за фахом «Педіатрія» та «Дитяча кардіоревматологія», циклах  тематичного удосконалення: «Сучасні питання педіатрії»,  «Патологія дітей раннього віку», «Сучасна кардіоревматологія дитячого віку». Також , кафедрою здійснюється методична робота та підвищення кваліфікації з керівниками інтернів і завідуючими відділеннями на циклі тематичному удосконалення  «Актуальні питання педіатрії».

Під час навчання на циклах удосконалення та в інтернатурі слухачі отримують сучасну теоретичну підготовку та практичні навички, відповідні до кваліфікаційних вимог лікарів і сучасних проблем охорони здоров'я дітей. Активно використовуються самостійна та позааудиторна форми навчання. У розпорядженні слухачів – навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, можливості електронного підручника, комп’ютерні тренінгові та тестові програми, сучасна демонстраційна апаратура для забезпечення навчального та лікувально-діагностичного процесів, навчальні філльми.

Видано  навчально-методичні посібники та методичні рекомендації для лікарів – курсантів: «Діагностика та лікування  дитячих зхвороб: найновіший довідник», «Практичні навички та уміння з педіатрії для лікарів-інтернів та педіатрів», «Принципи раціонального харчування дітей раннього віку», «Вибрані питання дитячої кардіоревматології», «Профілактика інфекційного ендокардиту у дітей», «Суглобовий синдром в практиці педіатра», «Сполучнотканинна дисплазія у дітей»,   «Лихоманки неясного походження у дітей: етіологія, діагностика та прогнозування наслідків», «Лікувально-діагностична тактика при лихоманці неясного походження у дітей», тощо.

На протязі всіх років існування кафедри її співробітники здійснювали дослідження з актуальних питань педіатрії та дитячої кардіоревматології.

На базі кафедри виконується науково-дослідна робота за темою «Роль модифікуючих факторів у прогностичній оцінці бронхолегеневої, кардіоваскулярної та ревматичної патології у дітей».

На сьогодні  науковими напрямками кафедри є:

 

 

 • вивчення особливостей стану серця у дітей із сполучнотканинною дисплазією;
 • розробка прогностичних критеріїв перебігу патологічних процесів серцево-судинної системи у дітей із сполучнотканинною дисплазією;
 • визначення ранніх діагностичних ознак вторинних кардіоміопатій у дітей;
 • особливості перебігу реактивних артритів у дітей раннього віку;
 • вивчення особливостей серцево-судинної системи у дітей із захворюваннями верхніх відділів травного тракту;
 • сучасні принципи лікування хронічних захворювань гастродуоденальної зони, асоційованої з H. pylori у дітей;
 • вивчення ефективності використання гомеопатичних і фітопрепаратів у лікуванні соматичної патології у дітей;
 • діагностично-прогностичні критерії лихоманок неясного походження у дітей;
 • етіологічні особливості респіраторної патології у дітей, які часто хворіють;
 • значення внутрішньоклітинних збудників при інфекційній патології у дітей;
 • алгоритм діагностики при тривалих субфебрілітетах у дітей.

 

Всі спі вробітники кафедри приймають активну участь у лікувально-діагностичному процесі .

Клінічними базами кафедри є:    міська дитяча клінічна лікарня № 24 з  міським дитячим кардіоревматологічним  відділенням,  23 міська дитяча поліклініка з денним стаціонаром і центром раннього втручання, дитяче відділення дорожньої  клінічної лікарні ст. Харків, міська дитяча поліклініка № 4.

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародних з ' їздах і конференціях.  

Теперішній склад кафедри дозволяє здійснювати усі види післядипломної безперервної освіти лікарів за фахом «Педіатрія» та «Дитяча кардіоревматологія», а також підготовку за фахом «Педіатрія».

Колектив кафедри щиро запрошує спеціалістів на навчання!

План підвищення кваліфікації кафедри Педіатрії на 2017 рік

16.11.2017
У ортодонтичному тренінговому центр імені проф. Нападова М.А. ННІСтаЩЛХ ХМАПО 14 листопада 2017 року випущено першу групу спеціалістів за фахом «ортодонтія».
15.11.2017
Студенти Медичного коледжу ХМАПО взяли участь у написанні радіодиктанту
09.11.2017
Майстер-клас
08.11.2017
Книжкова виставка «Україна – моя країна»
02.11.2017
Харківська медична академія післядипломної освіти розширює діяльність з практично-орієнтованої підготовки