Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Абдуллаєв Різван Ягуб-огли

Кафедра ультразвукової діагностики

Кафедра ультразвукової діагностики створена   в 2008   році. Перший   курс спеціалізації   лікарів   лікувального   профілю проведено   в   січні   того   року. Кафедру   очолює    д.м.н., професор Абдуллаєв Різван Ягубович.

Кафедра   разтошована на базі багатопрофільної клінічної лікарни швидкої та невідкладної медичної допомоги м. Харкова. Викладачі кафедри постійно надают консультативну допомогу хворим клініки, консультують лікарів відділення ультразвукової діагностики та інших лікувальних закладів. Науково-дослідні здобутки колективу кафедри постійно впроваджуються у практичну діяльність не тільки базового відділення   ,   а й у профільних клініках інших регіонів України.

Професорсько-викладацький склад кафедри такий   : зав   і   дувач – д.м.н.,   проф. Р.Я. Абдуллаєв; доценти, к.м.н. В.Й. Калашніков, Л.А. Сисун, Г.Є. Костюковська, Т.П. Лисенко,  С.О. Пономаренко, О.В. Доленко ; асистенти, к.м.н.: , І.В. Крижановська, А.Х. Сібіханкулов, К.Н. Ібрагимова, С.Г. Ефіменко, 

На кафедрі постійно проводиться навчання українських та зарубіжних лікарів у клінічний ординатурі та аспірантурі за фахами ультразвукова та променева діагностика. Проведення післядипломної освіти для лікарів-ультрасонографії передбачає цикли передатестаційної підготовки та спеціалізації за фахом “Ультразвукова діагностика”. На кафедрі проводяться цикли тематичного вдосконалення: “Ультразвукова діагностика в кардіології”, ”Магнітно-резонансна томографія”,”Допплерографія магістральних судин шиї, черевноъ порожнини та нижніх кінцівок”, ”Комп’ютерна томографія в діагностиці різних органів і систем”, ”Ультразвукова діагностика в педіатрії”, ”Доплерографія в акушерстві та гінекології”, ”Магнітно-резонансна томографія в неврології”, «Вибрані питання ультразвукової, магнітно-резонансної та комп’ютерної томографічної діагностики захворювань суглобів». Можливості педагогічного процесу постійно розширюються завдяки останнім науково-дослідним здобуткам співробітників кафедри, використанню сучасних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Науковим здобутком кафедри є розробка методів ультразвукової діагностики патології хребта та суглобів спільно з кафедрою променевої діагностики. Під керівництвом завідувача кафедри Абдуллаєва Різвана Ягубовича здобувачами кафедри виконані наукові дослідження присвячені     ультразвуковій діагностиці патологій колінного та плечевого суглобів, печінки, хребта, щитоподібної залози, серця, при бесплідді, регіональній анестезії під контролем ультрасонографії та ін. Останнім часом колектив кафедри багато працює у напрямку удосконалення допплерівських методів в діагностиці патології різних органів та систем.

На кафедрі було захищено 14 кандидатских дисертацій співробітниками та здобувачами, виконується 9 кандидатських та докторських робіт. Видавнича діяльність кафедри включає: монографій – 72; навч. посібн. – 22 (з грифом МОЗ – 10); статей    та тез – більше 800; патентів – 27. В Американских и Английских журналах опубликовано 18 статей.

Проф. Абдуллаєв член редакційної коллегіх 3-х Американських журналів:

1. Journal of Pediatric Diseases;

2. American Journal of Clinical and Experimental Medicine;

3. Medical  Journal  of Clinical Trials & Case Studies (MJCCS)


Кафедра ультразвукової діагностики проводить цикли:

- спеціалізації „Ультразвукова діагностика” (для лікарів лікувального профілю), тривалість 3 міс.;

- ПАЦ     „Ультразвукова діагностика” (для лікарів, які атестуються на     II, I   та   вищу категорії), тривалість 1 міс.;

-цикли ТУ: УЗД в педіатрії;

                     УЗД в кардіології;

                     МРТ в дiагностицi     захворювань рiзних органiв та систем;

                     МРТ в неврології;

                     КТ в дiагностицi захворювань рiзних органiв та систем;

                     Допплерографія в акушерстві та гінекології;

                     Допплерографія судин магістральних судин шиї, черевної порожнини та нижніх кінцівок,

                    Вибрані питання УЗ, МРТ та КТ діагностики захворювань суглобів.  

УЗД невідкладних станах

 

  План підвищення кваліфікації кафедри Ультразвукової діагностики на 2018 рік


19.01.2018
До 100-річчя з дня народження академіка О.О. Шалімова
18.01.2018
В ХМАПО 16.01.2018 відбувся навчально-методичний семінар для викладачів Академії «Сучасні вимоги до складання індивідуального плану викладача».
18.01.2018
Асистенту кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні була присуджена премія Президента України
11.01.2018
Завідувач кафедри ультразвукової діагностики ХМАПО професор Абдуллаєв Р.Я. прийняв участь у міжнародній конференції у м. Чікаго, США
11.01.2018
Кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО відзначено дипломом НАПН України.