Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Звягінцева Тетяна Дмитрівна
Кафедра гастроентерології

1 січня 1981 року, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР, при Українському інституті удосконалення лікарів (нині Харківська медична академія післядипломної освіти) було організовано кафедру гастроентерології. Першим керівником кафедри, а також Харківського медично-наукового товариства гастроентерологів була доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Н.Ф.Дейнеко (1981-2000 рр.).

З вересня 2000 р. і до сьогодні кафедру очолює доктор медичних наук, професор Т.Д.Звягінцева – автор 533 наукових робіт, 10 авторських свідоцтв і патентів, керівник 10 кандидатських дисертацій. 

Навчальний процес післядипломної підготовки фахівців здійснюють професор, д.мед.н. Т.Д.Звягінцева, проф., д.мед.н. О.І. Сергієнко, доцент к.мед.н. А.І. Чернобай, доцент к.мед.н. І.І. Шаргород,   асистент –Я.К. Гаманенко.  В штаті кафедри 2 старших лаборанта.

У теперішній час на кафедрі навчається 9 іноземних клінічних ординаторів з Лівану, Марокко, Єгипту, Грузії.

В системі післядипломної освіти лікарів кафедра гастроентерології ХМАПО є авторитетним навчальним і науковим закладом, досвідом якого користуються фахівці з України та країн СНД і дальнього зарубіжжя.

За роки існування кафедри навчались і підвищували кваліфікацію з гастроентерології на різних циклах (спеціалізації, загального та тематичного удосконалення, передатестаційному) понад 15 000 лікарів з України і всіх республік колишнього СРСР.

За 32 ріка існування на кафедрі захищені 2 докторські і 38 кандидатських дисертацій, із них – 4 іноземними лікарями (з Йорданії, Сірії, Тунісу, Нігерії). Підготовлені 2 магістри, один з них лікар із Західної Сахари.

Одержано 26 авторських свідоцтв на винахідництво і 8 патентів. Співробітники кафедри підготували і опублікували 3 посібника, 6 монографій, 10 методичних рекомендацій, 8 навчальних посібників з актуальних питань діагностики і лікування найважливіших захворювань органів травлення. Співробітники кафедри надають слухачам навчально-методичні матеріали в електронному вигляді (зроблено 8 електронних посібників).

На кафедрі проходять професійну підготовку і виконують наукову роботу магістри, вітчизняні клінічні ординатори та аспіранти. З 1981 р., крім клінічних ординаторів і аспірантів з України, на кафедрі навчалось біля 100 іноземних клінічних ординаторів і продовжують навчання з країн Близького Сходу та Африки (Ліван, Сірія, Йемен, Йорданія, Мавританія, Марокко, Західна Сахара, Туніс, Нігерія), Китаю; 6 клінічних ординаторів з країн СНД – Білорусі, Молдови, Грузії, Росії, Азербайджану.

Клінічними базами кафедри є гастроентерологічні відділення міської клінічної лікарні № 2 (КЗОЗ МКЛ № 2) і Дорожної клінічної лікарні (ДКЛ) ст. Харків Південної залізниці. Загальна кількість ліжок цих відділень складає 100.

Сферою наукових інтересів кафедри є визначення нових методів діагностики і лікування захворювань органів травлення функціональної та запальної природи на підставі вивчення механізмів розвитку порушень систем регуляції (гуморальної, ендокринної), факторів імунітету, антиоксидантного захисту організму, змін в обміні біологічно активних речовин та інші.

Кафедра гастроентерології ХМАПО з 2001р. є базою клінічної апробації нових лікарських препаратів Державного фармакологічного комітету МОЗ України, бере участь у проведенні міжнародних багатоцентрових досліджень.

Наукові здобутки кафедри і новітні досягнення гастроентерологічної науки постійно впроваджуються в роботу базових лікарень, а також лікувальних закладів Харківської, Полтавської та інших областей України.

Співробітники кафедри беруть участь у роботі міжнародних і республіканських з’їздів, конгресів, симпозіумів, наукових конференцій, засіданнях ХМНТ гастроентерологів.

Викладачі кафедри – високодосвідчені фахівці, лікарі-гастроентерологи вищої категорії, проводять, крім викладацької і науково-дослідницької, велику лікувальну та консультативну роботу у гастроентерологічних і інших відділеннях базових лікарень, консультують хворих в лікувальних закладах м. Харкова, Харківської області, Південної залізниці, а також хворих з інших областей і міст України.

На цей час в роботу лікувальних закладів співробітники кафедри впровадили понад 500 нових методів діагностики і лікування хворих на різну гастроентерологічну патологію.

Викладачі кафедри невтомно підвищують свою кваліфікацію і як лікарі, і як педагоги. Вони зобов язані бути кращими у своїй професії, щоб мати право навчати лікарів, досвідчених і достатньо майстерних спеціалістів.

Кафедра гастроентерології ХМАПО в даний час має значні наукові і педагогічні досягнення, що дозволить їй і в майбутньому вирішувати складні проблеми післядипломної освіти лікарів.


План підвищення кваліфікації кафедри гастроентерології на 2019 рік


українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО