Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - Шкляр Сергій Петрович

Кафедра сімейної медицини,

народної та нетрадиційної медицини та санології

 

Кафедра заснована у травні 2003 р., з 2004 р. започатковано підготовку лікарів зі спеціальності «Народна та нетрадиційна медицина», з 2010 року – зі спеціальності «Саноло-гія»; з 2013 р. – кафедра реформована у нинішньому складі. 

В різні роки на кафедрі працювали: професор Лещинюк Ілля Ілліч (2004 - 2012), професор Голка Григорій Григорович (2008); доценти: к.мед.н. Тубольцев Олександр Миколайович (завідувач кафедри у 2003-2008), к.мед.н. Некрасова Олена Сергіївна (2004 - 2012), к.фарм.н. Вихтинська Іраїда Леонідівна (2004 - 2010), к.мед.н. Омельченко Анатолій Павлович (2004 - 2012), к.фарм.н. Сергеєва Ольга Юрієвна (2012-2017), д.мед.н. Панченко Микола Сергійович (2010-2017). 

Завідувач кафедри (з 2008 р.) - доктор медичних наук, професор Шкляр Сергій Петрович, є автором понад 300 опублікованих наукових праць: 5 монографій, 2 навчальних по-сібників, 35 методичних рекомендацій МОЗ України, понад 100 патентів України на винаходи та корисні моделі, інші.

Кафедра є розробником перших програм спеціалізації і передатестаційного навчан-ня зі спеціальності «Народна та нетрадиційна медицина» (2003 р.) та співрозробником їх удосконаленого варіанту (у 2008 р. та 2015 р.), що затверджені МОЗ України.

Шорічна кількість лікарів, які навчаються на кафедрі – 180-220 осіб, за роки існуван-ня підготовлено понад 200 лікарів зі спеціальності «Народна та нетрадиційна медицина» та 40 лікарів зі спеціальності «Санологія» для Харківської, Полтавської, київської, Кіровоград-ської, Луганської, Донецької, Одеської, Запорізької областей, понад 100 лікарів -інтернів. 

Науково-педагогічні працівники виконують лікувально-профілактичну та лікувально-консультативну роботу, мають спеціалізації та категорії з лікарських спеціальностей «Зага-льна практика – сімейна медицина», «Народна та нетрадиційна медицина», «Санологія»

СКЛАД КАФЕДРИ
завідувач кафедри – д. мед. н., проф. Шкляр Сергій Петрович; 
доценти: Заслужений лікар України, к.мед.н., доцент Загоруєва Лора Леонідівна, к.мед.н., к.мед.н., доцент Черкашина Лідія Володимирівна; 
асистенти:  Заслужений лікар України Пустовойт Михайло Панасович; Дзюба Ірина Павлівна, Омарова Ольга Миколаївна
аспіранти / здобувачі: Поцелуєв В.І. (2010-2013 р., 14.02.03 – соціальна медицина), Бен Аммар Сауссен (2010-2013, 14.01.27 – пульмонологія, Республіка Туніс), Крилова Ольга Борисівна (2016 р., 14.01.10 – педіатрія), Бондаренко Любов Василівна (2014-2017 р., 14.01.02 - внутрішні хвороби), Панченко Микола Сергійович (2012-2017, 19.00.04 - медична психологія). 
магістр: Поясник Катерина Сергївна – зі спеціальності «Загальна практика- сімейна медицина» (2015-2017 р.)
Клінічні ординатори зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»: 2015-2017 р. - Салова Леся Олегівна, Гордієнко Ганна Раджепівна; 2016-2018 р. - Афанасьє-ва Ірина Вікторівна, Дзюба Ірина Павлівна, Омарова Ольга Миколаївна, Степаненко Анна Олександрівна, Хомченко Марія Андріївна; 2017-2019 р. - Яцейко Орися Олексіївна, Портная Любов Василівна, Коломійцева Аліна Сергіївна, Мамедова Карина Ельханівна
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ
«Загальна практика – сімейна медицина» – дворічна інтернатура зі спеціальності (щорічно 20-25 осіб)
«Народна та нетрадиційна медицина» (початок січень) - для лікарів зі спеціально-стей: лікувальна справа, а також  з дозволу МОЗ України: педіатрія і медико - профілактична справа. Навчання на циклі (5,0 міс., очна форма; держбюджет та госпрозрахунок) включає розділи: гірудотерапія, фітотерапія, гомеопатія, рефлексо-терапія, Су-Джок, апітерапія, нут-ріціологія, мануальна терапія, інформотерапія, ароматерапія, психотерапія, аюрведа, інші.
«Санологія»  (початок вересень) - для лікарів зі спеціальностей лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа. Навчання на циклі (3,0 міс., очна форма; держбю-джет та госпрозрахунок) включає розділи: людина та її здоров’я з позицій системного підхо-ду, діагностика, прогнозування, активне формування та збереження здоров’я, методи гіру-дотерапії, фітотерапії, гомеопатії, рефлексопрофілактики, апітерапії, нутріціології, масажу, аромапрофілактики, психосоматичної гармонізації, Арт-терапії, Аюрведи.
ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНІ:
«Актуальні питання санології: здоров’язберігаючі технології в практичній діяль-ності лікаря» (для лікарів усіх спеціальностей). 
«Безперервна медична освіта: народна та нетрадиційна медицина в технологіях фахової діяльності» (для лікарів лікувального профілю). 
«Гомеопатичні та антигомотоксичні методи лікування» (для лікарів лікувального профілю) 
«Клінічні і профілактичні технології народної та нетрадиційної медицини» (для лі-карів лікувального профілю).
«Народна та нетрадиційна медицина» (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, чи вищу категорії) 
Санологія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, чи вищу категорії) 
НАУКОВА ТЕМАТИКА КАФЕДРИ:
«Розробка, апробація та впровадження доказових технологій оцінки клінічної ефективності комплексної терапії із застосуванням альтернативних методів традиційної медицини» (держ. реєстрація № 0108U005248)
За останні п’ять років з кафедри захищено докторську та 2 кандидатських дисертації, виконуються докторська та кандидатська дисертації. 
За цей період отримано понад 30 патентів України, 5 методичних розробок МОЗ Укра-їни та 5 Галузевих нововведень МОЗ України, 10 інформаційних листів МОЗ України.
КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ: 
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону Міністерства оборони України (Харків, вул. Культури, 5), зокрема:
Клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги з денним стаціонаром
Приймальне відділення шпиталю
Клініка пульмонології, кардіології
Клініка гастроентерології, ендокринології, дерматології
Клініка інфекційних хвороб 
Кабінет народної та нетрадиційної медицини
Клініка відновного лікування та фізіотерапії 
 «Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2». Харків, вул. Фейербаха 14/4, зокрема: 
Терапевтичне відділення, 
Денний стаціонар
Ревматологічне відділення
Неврологічне відділення
КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №24». Харків, вул. Полтавський шлях, 153, зокрема: 
відділення відновного лікування, 
денний стаціонар
дерматовенерологічне відділення


В зв’язку з плануванням спеціалізації, передатестаційних циклів та циклів тематичного  удосконалення вивчається потреба лікувально-профілактичних закладів та адміністрацією ХМАПО розглядаються заявки на їх проведення. 

Додаткову поточну інформацію слід отримати:
- у секторі комплектування ХМАПО: 
     61176, Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 7118015;
- безпосередньо на кафедрі:
завідувач кафедри - (057) 7252699, (093) 5532672, (068) 2693353;
відповідальний за навчальну роботу: (057) 7252874
mail: narodmed@med.edu.ua

План підвищення кваліфікації  кафедри Сімейної медицини, народної та нетрадиційної медицини та санології  на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО