Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Літовченко Тетяна Анатоліївна

     КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ (до грудня 2012 року - невропатології та дитячої неврології, до грудня 2014 року - неврології) - одна з найстаріших кафедр в ХМАПО. Її було засновано в 1929 році. Організатором та першим завідувачем кафедри став  відомий український невролог А.Б. Йозефович. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені – неврологи - професори Л.Б. Литвак, Ф.Ф. Харченко, О.П. Зінченко, Я.В. Пішель, В.Д.Деменко.

     З 1979 по 1989 роки кафедрою завідував відомий український невролог проф. Я.В. Пішель. Основним напрямком наукових досліджень проф. Я.В. Пішеля і фахівців кафедри були віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми.   

     З 1989  по 2006 роки кафедру очолював  видатний невролог проф. В.Д. Деменко, який,  разом зі співробітниками, продовжував поглиблено вивчати проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми та деякі  питання церебро-васкулярної патології.  

В різні роки на кафедрі працювали: проф. Зінченко О.П., проф. Клєпіков Е.І., проф. Харченко  Ф.Ф., проф. Деменко В.Д., доц. Головко Г.О. та інші, які внесли суттєвий вклад у розвиток вітчизняної неврології. 

     З  2006  року кафедрою керує проф. Літовченко Т.А., яка успішно захистила в 2005 році докторську дисертацію на тему: “Характер метаболічних порушень і обгрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії”.

     В початковий період кафедра розробляла проблеми судинних захворювань нервової системи, захворювань вегетативної нервової системи, розсіяного склерозу, нервово-м’язових захворювань. Дещо пізніше, з 1979 року, в сферу наукових досліджень кафедри було включено проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми.  З 2007 по 2012рр. кафедра виконувала науково-дослідну роботу, присвячену епілепсії та іншим пароксизмальним станам у дорослих та дітей. Основними напрямками наукових досліджень кафедри являються проблеми діагностики різноманітної неврологічної патології, а також різні напрямки медикаментозної та немедикаментозної терапії та реабілітації в неврологічній практиці. З 2013 року кафедра виконує НДР на тему: «Патогенетичні та саногенетичні механізми в діагностиці, лікуванні та реабілітації хворих з больовими та іншими пароксизмальними порушеннями при ураженнях периферичної та центральної нервової системи». 

     За останні роки кафедра стала провідною в Україні з актуальних проблем епілепсії у дорослих та дітей. 

Усього за час існування кафедри захищено 7 докторських та понад 90 кандидатських дисертацій.Співробітники кафедри:

Літовченко Тетяна Анатоліївна – професор, завідувач кафедри

Екзархова Ася Іванівна - доцент

Губіна Галина Леонтіївна - асистент

Завальна Олена Павлівна – доцент, відповідальна за лікувальну роботу

Коренєв Сергій Миколайович - доцент

Ліхачова Надія Василівна - доцент

Сухоносова Ольга Юріївна – доцент, відповідальна за наукову роботу

Тондій  Оксана Леонідівна – доцент, відповідальна за навчально-методичну роботу

Флорікян Вартануш Аршавірівна – доцент, куратор циклу «Інтернатура»

Пасюра Ігор Миколайович - асистент

Войтюк Анна Олександрівна – старший лаборант

Шевченко Олена Іванівна - лаборант

Без’язична Ірина Володимирівна - лаборант


Цикли, які проводить кафедра

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - Неврологія , 5 міс.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - Дитяча неврологія, 5 міс.

Стажування Неврологія, 1 міс.

Стажування  Дитяча неврологія, 1 міс.

ПАЦ Неврологія (за замовленням), 1 міс.

ПАЦ Дитяча неврологія (за замовленням), 1 міс.

ТУ Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу, 1 міс., 156 год

ТУ Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу, 1 міс., 156 год

ТУ Вибрані питання неврології (для неврологів), 1 міс., 156 год

ТУ Вибрані питання дитячої неврології , 1 міс., 156 год

ТУ Невідкладні та пароксизмальні стани при ураженнях нервової системи, 2 тиж.,  78 год

ТУ Судинні захворювання та захворювання периферичної нервової системи, 1 міс., 156 год

ТУ Клінічна, нейрофізіологічна та ультразвукова діагностика перинатальних захворювань нервової системи, 1 міс., 156 год

ТУ Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань нервової системи, 1 міс., 156 год

ТУ Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань нервової системи у дітей, 1 міс., 156 год

ІНТЕРНАТУРА Неврологія, 1,5 року

ТУ Перинатальні ураження ЦНС. Діагностика. Лікування. 2 тиж.,78 год

ТУ Аутоімунні захворювання нервової системи та наслідки нейроінфекцій (для неврологів, терапевтів), 2 тиж., 78 год

ТУ Больові синдроми при ураженнях різних відділів нервової системи (для сімейних лікарів), 2 тиж., 78 год

ТУ Сучасні напрямки діагностики та лікування захворювань нервової системи у дітей, 1 міс., 156 год

ТУ Діагностика та лікування захворювань нервової системи у дітей (для лікарів педіатричного профілю), 2 тиж., 78 год 

ТУ Діагностика та лікування захворювань нервової системи у дітей в практиці сімейного лікаря (для сімейних лікарів), 2 тиж., 78 год

АСПІРАНТУРА

КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН


Клінічні бази кафедри:

  1. Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, АО Укрзалізниця –  основна клінічна база.

Адреса: Харків, 61103, провулок Балакірева, 5

Тел..057 343 89 62

Тел. 057 349 44 86

Е-mail:  neuropathology@med.edu.ua

  1. КНП Міська клінічна поліклініка №9

  2. КНП Обласний спеціалізований диспансер протирадіаційного захисту населення

  3. КНП Харківська міська студентська лікарня

  4. КНП Міська клінічна дитяча лікарня № 5

  5. КНП Міський перинатальний центр, відділення для дітей з порушеннями ЦНС

  6. Військово-медичний клінічний центр Північного регіону МО України


Участь у міжнародних наукових програмах

  1. Pain Control 

Тондій О.Л., Завальна О.П. Освітня програма IASP в співпраці з Українською асоціацією з вивчення болю

  1. Пілотний проект зі створення регістру дітей та дорослих, хворих на епілепсію

Літовченко Т.А., Сухоносова О.Ю. Epilepsy out of Shadow

      3.Проведення школ-семінарів для неврологів та дитячих неврологів 

Літовченко Т.А., Сухоносова О.Ю. Epilepsy out of Shadow

  1. Створення інструкцій для хворих з немоторними розладами 

     Тондій О.Л. Care patients with Motor and Non-motor Disorders (Motor Disorders Society MDS)

українська  
27.03.2020
Про безкоштовне надання психологічної допомоги в умовах дистанційного он-лайн консультування населенню м. Харкова та Харківської області та працівникам медичних закладів області на період карантину у зв’язку з запобіганням виникнення і поширення короновір
23.03.2020
Про внесення змін до наказів про зарахування інтернів в інтернатуру та до графіків проходження інтернатури лікарями-інтернами
12.03.2020
Оголошення карантину в Харківській медичній академії післядипломної освіти
12.03.2020
У Харківській медичній академії післядипломної освіти запроваджено карантин
12.03.2020
Керівникам закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань "22 Охорона здоров'я"