Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Літовченко Тетяна Анатоліївна

                                                              КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ

КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ (до грудня 2012 року - невропатології та дитячої неврології, до грудня 2014 року - неврології) - одна з найстаріших кафедр в ХМАПО. Її було засновано в 1929 році. Організатором та першим завідувачем кафедри став  відомий український невролог А.Б. Йозефович. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені – неврологи -  професори Л.Б. Литвак, Ф.Ф. Харченко, О.П. Зінченко, Я.В. Пішель, В.Д.Деменко.

З 1979 по 1989 роки кафедрою завідував відомий український невролог проф. Я.В. Пішель. Основним напрямком наукових досліджень проф. Я.В. Пішеля і фахівців кафедри були віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми.  

З 1989  по 2006 роки кафедру очолював  видатний невролог проф.  В.Д. Деменко, який,  разом зі співробітниками, продовжував поглиблено вивчати проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми та деякі  питання церебро-васкулярної патології. 

В різні роки на кафедрі працювали: проф. Зінченко О.П., проф. Клєпіков Е.І., проф. Харченко  Ф.Ф., проф. Деменко В.Д., доц. Головко Г.О.  та інші,  які внесли суттєвий вклад у розвиток вітчизняної неврології.

З  2006  року кафедрою керує проф. Літовченко Т.А., яка успішно захистила в 2005 році докторську дисертацію на тему: “Характер метаболічних порушень і обгрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії”.

В початковий період кафедра розробляла проблеми судинних захворювань нервової системи, захворювань вегетативної нервової системи, розсіяного склерозу, нервово-м’язових захворювань. Дещо пізніше, з 1979 року, в сферу наукових досліджень кафедри було включено проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми.  З 2007 по 2012рр. кафедра виконувала науково-дослідну роботу, присвячену епілепсії та іншим пароксизмальним станам у дорослих та дітей. Основними напрямками наукових досліджень кафедри являються проблеми діагностики різноманітної неврологічної патології, а також різні  напрямки медикаментозної та немедикаментозної терапії та реабілітації в неврологічній практиці. З 2013 року кафедра виконує НДР на тему: «Патогенетичні та саногенетичні механізми в діагностиці, лікуванні та реабілітації хворих з больовими та іншими пароксизмальними порушеннями при ураженнях периферичної та центральної нервової системи».

За останні роки кафедра стала провідною в Україні з актуальних проблем епілепсії у дорослих та дітей.

Усього за час існування кафедри захищено 5 докторських та понад 80 кандидатських дисертацій.

 Основна  клінічна база  кафедри:  Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця»  

Адреса:    Харків, 61103, пров. Балакірєва, 5.

Тел. (057) 343-89-62,   (057) 349-44-86

 Інші клінічні бази кафедри:

1. 9 міська поліклініка

2. Обласний диспансер протирадіаційного захисту населення (ОДПРЗН)

3. Обласна студентська лікарня

4. КЗОЗ «Багатопрофільна міська клінічна лікарня №25»

5. Санаторій «Березівські мінеральні води»

6. Міська клінічна дитяча лікарня № 5

7. КЗОЗ Міський перинатальний центр, відділення для дітей з порушенням ЦНС.

 На клінічних базах лікарі – слухачі мають змогу практично опанувати ряд сучасних методик діагностики (ЕЕГ, УЗД) та лікування (елементи мануальної терапії та ін.) хворих з неврологічною патологією різного ґенезу. Кафедра розташована на базі Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», яка являється провідним лікувально-діагностичним, організаційно-методичним і науково-практичним центром Укрзалізниці по неврології, кардіології, нейрохірургії, серцево-судинної хірургії, психіатрії. Лікарня за своїм статусом є клінічною. Має  добре  обладнане консультативно-діагностичне відділення, яке працює як діагностичний центр.  Інші клініки забезпечені сучасною медичною апаратурою: комп'ютерний томограф, енцефалограф, доплерограф, електроміограф, нейросонограф та ін. Співробітники кафедри надають консультативну допомогу в різних лікувальних установах міста.

Педагогічний колектив кафедри:

Професори:

Літовченко Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри;

 Доценти:       

Тондій Оксана Леонідівна – завуч,

Коренєв Сергій Миколайович,

Завальна Олена Павлівна,

Флорікян Вартануш Аршавірівна,

Степанченко Костянтин Анатолійович,

Екзархова Ася Іванівна,

Сухоносова Ольга Юріївна,

Ліхачова Надія Василівна

 Асистенти:

Губіна Галина Леонтіївна,

Пасюра Ігор Миколайович

 Кафедра розташовується в приміщенні загальною площею 182 м2, має  одну аудиторію, чотири навчальних класи, одну навчальну лабораторію. У навчальному процесі широко застосовується  демонстраційний матеріал:

  • понад 50 таблиць;
  • анатомічний музей, представлений 20 макропрепаратами;
  • 6 муляжів;
  • навчальна комп’ютерна програма;
  • тематичні відеофільми.

 

            Кафедра має у своєму розпорядженні власну медичну бібліотеку. Для навчання курсантів і для наукових досліджень використовуються можливості нейрофізіологічної лабораторії базової клініки.   

            З метою підвищення якості викладання й навчання, на кафедрі широко використовуються презентаційне оснащення: проектор, ноутбук.  Кафедра має у своєму розпорядженні доступ до мережі Іnternet, має адресу власної електронної мережі, що дозволяє співробітникам кафедри підвищувати свій професійний рівень, знайомитися із сучасними світовими технологіями лікування й діагностики захворювань нервової системи на робочому місці.

 На кафедрі неврології та дитячої неврології ХМАПО проводяться такі  цикли:

Спеціалізація за фахом: «Неврологія»  та  «Дитяча неврологія»;

Передатестаційні цикли: «Неврологія», «Дитяча неврологія»;

Стажування за фахом «Неврологія»  та «Дитяча неврологія»;

Інтернатура:  «Неврологія»;

Цикли тематичного удосконалення:

1.   Вибрані питання неврології (для лікарів лікувального профілю) – 1 місяць;

2. Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу (для лікарів лікувального профілю) – 1 місяць;

3.  Судинні захворювання та захворювання периферійної НС  (для лікарів лікувального профілю) – 1 місяць;

4.  Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань НС (для лікарів лікувального профілю та лікарів функціональної діагностики) – 1 місяць;

5. Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування захворювань периферичної нервової системи з основами мануальної терапії (для лікарів лікувального профілю) – 0,5 місяці;

6. Вибрані питання соматоневрології (для неврологів,терапевтів,лікарів загальної практики-сімейної медицини) – 0,5 місяці;

7. Неврологія для кураторів лікарів-інтернів (для неврологів - начмедів, завідувачів відділень, лікарів), які здійснюють курацію інтернів на заочних базах) – 0,25 місяці;

8. Особливості діагностики та лікування пароксизмальних станів епілептичного та іншого генезу (для анестезіологів-реаніматологів та лікарів швидкої й невідкладної допомоги) – 0,25 місяці;

9. Вибрані питання дитячої неврології (для лікарів педіатричного профілю) – 1 місяць;

10. Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу у дітей (для лікарів педіатричного профілю) – 1 місяць;

11.  Клінічна, нейрофізіологічна та ультразвукова діагностика захворювань НС (для лікарів педіатричного профілю та лікарів функціональної діагностики) – 1 місяць;

14. Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань НС у дітей (для лікарів педіатричного профілю та лікарів функціональної діагностики) – 1 місяць.

 На кафедрі продовжується підготовка лікарів-інтернів за фахом "Неврологія", а також заплановані суміжні цикли  з неврології для інтернів та спеціалізації за фахом "Психіатрія", «Терапія», «Функціональна діагностика», «Педіатрія».

На кафедрі здійснюються всі види науково-практичної підготовки фахівців з неврології та дитячої неврології: магістратура, клінічна ординатура, аспірантура. Крім громадян України, на кафедрі проводиться підготовка фахівців з інших країн.

Адреса кафедри:   м. Харків, пров. Балакірєва 5,

тел./факс +38(057)   343-89-62

neuropathology @ med . edu . ua


План підвищення кваліфікації кафедри Неврології та дитячої неврології на 2019 рік

українська  
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО
04.02.2020
Вибори ректора ХМАПО відбудуться 07.02.2020 року з 9:00 до 15:00 у актовій залі учбово-лабораторного корпусу ХМАПО за адресою м.Харків вул. Амосова, 58