Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Літовченко Тетяна Анатоліївна

                                                              КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ

КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ (до грудня 2012 року - невропатології та дитячої неврології, до грудня 2014 року - неврології) - одна з найстаріших кафедр в ХМАПО. Її було засновано в 1929 році. Організатором та першим завідувачем кафедри став  відомий український невролог А.Б. Йозефович. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені – неврологи -  професори Л.Б. Литвак, Ф.Ф. Харченко, О.П. Зінченко, Я.В. Пішель, В.Д.Деменко.

З 1979 по 1989 роки кафедрою завідував відомий український невролог проф. Я.В. Пішель. Основним напрямком наукових досліджень проф. Я.В. Пішеля і фахівців кафедри були віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми.  

З 1989  по 2006 роки кафедру очолював  видатний невролог проф.  В.Д. Деменко, який,  разом зі співробітниками, продовжував поглиблено вивчати проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми та деякі  питання церебро-васкулярної патології. 

В різні роки на кафедрі працювали: проф. Зінченко О.П., проф. Клєпіков Е.І., проф. Харченко  Ф.Ф., проф. Деменко В.Д., доц. Головко Г.О.  та інші,  які внесли суттєвий вклад у розвиток вітчизняної неврології.

З  2006  року кафедрою керує проф. Літовченко Т.А., яка успішно захистила в 2005 році докторську дисертацію на тему: “Характер метаболічних порушень і обгрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії”.

В початковий період кафедра розробляла проблеми судинних захворювань нервової системи, захворювань вегетативної нервової системи, розсіяного склерозу, нервово-м’язових захворювань. Дещо пізніше, з 1979 року, в сферу наукових досліджень кафедри було включено проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми.  З 2007 по 2012рр. кафедра виконувала науково-дослідну роботу, присвячену епілепсії та іншим пароксизмальним станам у дорослих та дітей. Основними напрямками наукових досліджень кафедри являються проблеми діагностики різноманітної неврологічної патології, а також різні  напрямки медикаментозної та немедикаментозної терапії та реабілітації в неврологічній практиці. З 2013 року кафедра виконує НДР на тему: «Патогенетичні та саногенетичні механізми в діагностиці, лікуванні та реабілітації хворих з больовими та іншими пароксизмальними порушеннями при ураженнях периферичної та центральної нервової системи».

За останні роки кафедра стала провідною в Україні з актуальних проблем епілепсії у дорослих та дітей.

Усього за час існування кафедри захищено 5 докторських та понад 80 кандидатських дисертацій.

 Основна  клінічна база  кафедри:  Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця»  

Адреса:    Харків, 61103, пров. Балакірєва, 5.

Тел. (057) 343-89-62,   (057) 349-44-86

 Інші клінічні бази кафедри:

1. 9 міська поліклініка

2. Обласний диспансер протирадіаційного захисту населення (ОДПРЗН)

3. Обласна студентська лікарня

4. КЗОЗ «Багатопрофільна міська клінічна лікарня №25»

5. Санаторій «Березівські мінеральні води»

6. Міська клінічна дитяча лікарня № 5

7. КЗОЗ Міський перинатальний центр, відділення для дітей з порушенням ЦНС.

 На клінічних базах лікарі – слухачі мають змогу практично опанувати ряд сучасних методик діагностики (ЕЕГ, УЗД) та лікування (елементи мануальної терапії та ін.) хворих з неврологічною патологією різного ґенезу. Кафедра розташована на базі Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», яка являється провідним лікувально-діагностичним, організаційно-методичним і науково-практичним центром Укрзалізниці по неврології, кардіології, нейрохірургії, серцево-судинної хірургії, психіатрії. Лікарня за своїм статусом є клінічною. Має  добре  обладнане консультативно-діагностичне відділення, яке працює як діагностичний центр.  Інші клініки забезпечені сучасною медичною апаратурою: комп'ютерний томограф, енцефалограф, доплерограф, електроміограф, нейросонограф та ін. Співробітники кафедри надають консультативну допомогу в різних лікувальних установах міста.

Педагогічний колектив кафедри:

Професори:

Літовченко Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри;

 Доценти:       

Тондій Оксана Леонідівна – завуч,

Коренєв Сергій Миколайович,

Завальна Олена Павлівна,

Флорікян Вартануш Аршавірівна,

Степанченко Костянтин Анатолійович,

Екзархова Ася Іванівна,

Сухоносова Ольга Юріївна,

Ліхачова Надія Василівна

 Асистенти:

Губіна Галина Леонтіївна,

Пасюра Ігор Миколайович

 Кафедра розташовується в приміщенні загальною площею 182 м2, має  одну аудиторію, чотири навчальних класи, одну навчальну лабораторію. У навчальному процесі широко застосовується  демонстраційний матеріал:

  • понад 50 таблиць;
  • анатомічний музей, представлений 20 макропрепаратами;
  • 6 муляжів;
  • навчальна комп’ютерна програма;
  • тематичні відеофільми.

 

            Кафедра має у своєму розпорядженні власну медичну бібліотеку. Для навчання курсантів і для наукових досліджень використовуються можливості нейрофізіологічної лабораторії базової клініки.   

            З метою підвищення якості викладання й навчання, на кафедрі широко використовуються презентаційне оснащення: проектор, ноутбук.  Кафедра має у своєму розпорядженні доступ до мережі Іnternet, має адресу власної електронної мережі, що дозволяє співробітникам кафедри підвищувати свій професійний рівень, знайомитися із сучасними світовими технологіями лікування й діагностики захворювань нервової системи на робочому місці.

 На кафедрі неврології та дитячої неврології ХМАПО проводяться такі  цикли:

Спеціалізація за фахом: «Неврологія»  та  «Дитяча неврологія»;

Передатестаційні цикли: «Неврологія», «Дитяча неврологія»;

Стажування за фахом «Неврологія»  та «Дитяча неврологія»;

Інтернатура:  «Неврологія»;

Цикли тематичного удосконалення:

1.   Вибрані питання неврології (для лікарів лікувального профілю) – 1 місяць;

2. Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу (для лікарів лікувального профілю) – 1 місяць;

3.  Судинні захворювання та захворювання периферійної НС  (для лікарів лікувального профілю) – 1 місяць;

4.  Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань НС (для лікарів лікувального профілю та лікарів функціональної діагностики) – 1 місяць;

5. Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування захворювань периферичної нервової системи з основами мануальної терапії (для лікарів лікувального профілю) – 0,5 місяці;

6. Вибрані питання соматоневрології (для неврологів,терапевтів,лікарів загальної практики-сімейної медицини) – 0,5 місяці;

7. Неврологія для кураторів лікарів-інтернів (для неврологів - начмедів, завідувачів відділень, лікарів), які здійснюють курацію інтернів на заочних базах) – 0,25 місяці;

8. Особливості діагностики та лікування пароксизмальних станів епілептичного та іншого генезу (для анестезіологів-реаніматологів та лікарів швидкої й невідкладної допомоги) – 0,25 місяці;

9. Вибрані питання дитячої неврології (для лікарів педіатричного профілю) – 1 місяць;

10. Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу у дітей (для лікарів педіатричного профілю) – 1 місяць;

11.  Клінічна, нейрофізіологічна та ультразвукова діагностика захворювань НС (для лікарів педіатричного профілю та лікарів функціональної діагностики) – 1 місяць;

14. Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань НС у дітей (для лікарів педіатричного профілю та лікарів функціональної діагностики) – 1 місяць.

 На кафедрі продовжується підготовка лікарів-інтернів за фахом "Неврологія", а також заплановані суміжні цикли  з неврології для інтернів та спеціалізації за фахом "Психіатрія", «Терапія», «Функціональна діагностика», «Педіатрія».

На кафедрі здійснюються всі види науково-практичної підготовки фахівців з неврології та дитячої неврології: магістратура, клінічна ординатура, аспірантура. Крім громадян України, на кафедрі проводиться підготовка фахівців з інших країн.

Адреса кафедри:   м. Харків, пров. Балакірєва 5,

тел./факс +38(057)   343-89-62

neuropathology @ med . edu . ua


План підвищення кваліфікації кафедри Неврології та дитячої неврології на 2018 рік

25.05.2018
ХМАПО оголошує конкурс на прийом до аспірантури
25.05.2018
Молоді вчені ХМАПО отримали стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених
24.05.2018
Конференція трудового колективу ХМАПО
22.05.2018
Круглий стіл «Як поліпшити довіру до імунопрофілактики?»
19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»