Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Козідубова Валентина Михайлівна

Кафедра психіатрії


З 1993 року кафедру психіатрії  очолює доктор медичних наук, професор В.М. Козідубова. У штаті кафедри є: професор С.М. Долуда; доктор медичних наук В.Є. Гончаров; доценти Е.М. Баричева, О.В. Гурницький, асистент – А.В. Корж. На кафедрі навчаються 2 клінічні ординатори.

Кафедра психіатрії є опорною в системі післядипломної освіти по основній спеціальності. На кафедрі щороку навчаються та підвищують свою кваліфікацію лікарі-психіатри, а також отримують сертифікати лікаря психіатра, дитячого психіатра та судово-психіатричного експерта слухачі на циклах спеціалізації; крім того, проводиться підготовка на передатестаційних циклах по трьох зазначених спеціальностях; традиційно навчаються лікарі-інтерни за спеціальністю «Психіатрія». Викладачі кафедри виїжджають на цикли для підготовки на місцях лікарів за заявками обласних відділів охорони здоров'я. Кафедра постійно контактує та співпрацює з усіма однопрофільними кафедрами країни з питань організації педагогічного процесу при підготовці слухачів на післядипломному етапі медичного навчання за фахом «Психіатрія».

Кафедрі психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти виповнилося більше 80 років; її засновником і першим завідувачем був доцент Е.А. Попов, майбутній професор і дійсний член АМН СРСР. У подальші роки кафедру очолювали дійсний член АН УРСР, професор О. І. Ющенко, професори В. В. Браїловський, М. І. Погибко, Н. І. Стрельцова, доцент Б. О. Кувшинов.

Клінічною базою кафедри є Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня №3 з базовими відділеннями для дорослих хворих та дітей. Викладачі кафедри проводять консультативну та методичну роботу, проводять клінічні конференції, знайомлять лікарів базового закладу з актуальними питаннями діагностики та терапії психічних захворювань, впроваджуючи останні наукові досягнення в практику охорони здоров’я.

Кафедра постійно інтенсифікує педагогічну діяльність. Збільшилася кількість циклів навчання. Організовано цикли тематичного вдосконалення, такі як "Сучасні аспекти терапії ендогенних психозів" (для психіатрів), "Сучасні питання дифференціації та терапії ендогенної та екзогенної психічної патології" (для психіатрів та судово-психіатричних експертів) та "Вибрані питання загальної психопатології, клініки і терапії в дитячій та підлітковій психіатрії" (для дитячих та підліткових психіатрів).

Викладачі кафедри приймають активну участь у розвитку загальної практики-сімейної медицини. На кафедрі проводиться підготовка лікарів загальної практики з питань надання допсихіатричної допомоги хворим із психічними розладами. Особлива увага надається важливим питанням діяльності лікаря загальної практики стосовно ургентних станів в психіатрії, здійсненню первинних невідкладних заходів при різних психічних розладах. Кафедрою видано навчально-методичний посібник «Надання допомоги лікарями загальної практики психічно хворим».

Всі викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з'їздів та конференцій, у тому числі міжнародних. За останні  роки на кафедрі активно проводиться підготовка докторів та кандидатів медичних наук. В наукових працях співробітників розробляються питання, що стосуються афективної патології, в тому числі з вивченням вікових аспектів. Виконані роботи, присвячені депресіям у підлітків з вивченням клініки, патопсихологічних особливостей та питань патогенезу (Козідубова В.М., Кривулін Є.М., Баричева Е.М.). Співробітниками кафедри проведені також дослідження, присвячені розробці актуальних питань діагностики та терапії шизофренії (Рачкаускас Г.С., Долуда С.М., Чайка Ю.Ю., Гончаров В.Є., Кубрак О.В., Аннєнков О.О.). Приділялась також увага вивченню симптоматичних, екзогенних та екзогенно-органічних форм психічної патології (Брагін Р.Б., Вараксін І.В., Шейніна Т.Л., Світлична О.В., Вовк В.І., Черкасова А.О., Гурницький О.В., Щербань В.О.). На теперішній час основними напрямками наукових досліджень кафедри є сучасні аспекти вивчення психічних розладів органічного ґенезу та їх диференціальна діагностика з ендогенними захворюваннями. За даною темою захищена докторська дисертація (Гончаров В.Є.) кандидатська дисертаційна робота (Щербань В.О.).

За останні роки співробітниками видано 8 монографій, в яких відображені основні результати наукових досліджень, що виконувалися на кафедрі; надрукований Національний підручник для лікарів «Психіатрія». Надруковано 9 та затверджено 4 електронних навчально-методичних посібників для самостійної роботи слухачів.

Викладачі кафедри постійно беруть участь в громадському житті нашої академії та міста.

План підвищення кваліфікації кафедри Психіатрії на 2018 рік

25.05.2018
ХМАПО оголошує конкурс на прийом до аспірантури
25.05.2018
Молоді вчені ХМАПО отримали стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених
24.05.2018
Конференція трудового колективу ХМАПО
22.05.2018
Круглий стіл «Як поліпшити довіру до імунопрофілактики?»
19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»