Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Михайлов Борис Володимирович

КАФЕДРА ПСИХОТЕРАПІЇ

Історія та провідні діячі. Кафедра психотерапії відкрита в травні 1962 року в Українському інституті удосконалення лікарів (нині ХМАПО) у місті Харкові і стала першою кафедрою психотерапії в світі і в колишньому СРСР. Ще з 1948 р проводилися факультативні курси психотерапії, психопрофілактики та психогігієни.

Першим завідувачем кафедри психотерапії був професор Ілля Захарович Вельвовський, учень родоначальника Харківської психотерапевтичної школи професора К.І. Платонова.

Кафедра розгорнула свою роботу на базі Центральної психоневрологічної лікарні МШС СРСР. Проводилась підготовка психіатрів і невропатологів з психотерапії, психопрофілактиці та психогігієні, а також акушер-гінекологів по психопрофілактичної підготовці вагітних до пологів.

Кафедра, яка не має прецеденту в історії медицини, провела величезну роботу з підготовки теоретичних, методичних і програмних матеріалів; було визначено місце психотерапії в медицині і сформована доктрина, відповідно до якої психотерапія трактувалася з одного боку як загальномедична дисципліна, з іншого боку як окрема спеціальність.

З 1971 р кафедру очолив учень проф. Н.І. Погибко і проф. І.З. Вельвовского, д.м.н., професор Аркадій Тимофійович Філатов, який продовжив розвиток і впровадження психотерапії та психопрофілактики в різні розділи медицини та інші галузі народного господарства.

Величезна увага проф. А.Т. Філатов приділяв розвитку психогігієни у спорті, промисловості і на транспорті. Проф. А.Т. Філатов провів велику роботу щодо психологічного забезпечення підготовки збірної СРСР під час Олімпіади-80, що проходила в місті Москва.

У 1974 р під керівництвом проф. А.Т. Філатова була розгорнута психогігієнічна робота на шахтах Донецького вугільного басейну, яка була продовжена його учнем проф. С.І. Табачниковим (нині директор Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України).

З 1971 р розширюється наукова та практична робота кафедри в області сексопатології. Асистент кафедри В.В. Кришталь в 1985 р захистив докторську дисертацію з цієї проблеми і став завідувачем першої в Україні кафедри сексології (нині кафедра сексології та медичної психології ХМАПО).

У 1993 - 1998 рр.. кафедру очолював учень проф. А.Т. Філатова д.м.н., професор Таріел Ильясович Ахмедов. Почавши роботу на кафедрі асистентом, Т.І. Ахмедов пройшов шлях до професора. Наукові інтереси кафедри під час завідування проф. Т.І. Ахмедова були спрямовані на вивчення основ психоаналізу і мікропсихоаналіза, розширення використання методів психотерапії «нової хвилі».

З 1999 р по теперішній час кафедрою завідує академік АН ВО України доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальностей «Медична психологія» і «Психотерапія» Борис Володимирович Михайлов, який велику увагу приділяє організаційним та науково-практичним питанням розвитку психотерапії в нашій країні.

Не меншу увагу професор Б.В. Михайлов приділяє і науковим дослідженням в галузі психотерапії. Під його керівництвом на кафедрі розроблено та видано велику кількість методичних рекомендацій та навчальних посібників у тому числі і перший національний підручник з психотерапії. Велику увагу проф. Б.В. Михайлов приділяє і наукових публікацій у періодичній медичній пресі

За цей час на кафедрі підготовлені ряд навчальних програм з психотерапії, які відповідають сучасним вимогам. Підготовлені та затверджені МОЗ України державні програми спеціалізації та передатестаційних циклу за фахом «Психотерапія», програма підготовки студентів за спеціальністю «Медична психологія».

Під керівництвом проф. Б.В. Михайлова йде успішна підготовка науково-педагогічних кадрів. Ним підготовлено 8 доктора медичних наук і 39 кандидата медичних і психологічних наук. Під його безпосередньою участю за останнє десятиліття підвищили свою кваліфікацію близько 3000 лікарів, що в цілому покращило рівень надання медичної допомоги в Україні.

Щорічно з 1998 р по теперішній час кафедрою проводяться традиційні українські з міжнародною участю науково-практичні конференції «Платонівські читання». Створена Національна Ліга психотерапії, медичної психології та психосоматики України під керівництвом проф. Б.В. Михайлова міцно увійшла в Міжнародну психотерапевтичну федерацію (IFP).

Повний склад кафедри:

Михайлов Борис Володимирович – академік АН ВО України головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальностями «Психотерапія» и «Медична психологія», завідувач кафедри психотерапії, доктор медичних наук, професор.

Чугунов Вадим Виталійович – професор кафедри, доктор медичних наук.

Андрух Георгій Павлович - доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Сарвір Інна Миколаївна - доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Романова Ірина Василівна - доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Андрух Павло Георгійович - професор кафедри, доктор медичних наук.

Кудінова Олена Іванівна - доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Кришталь Тана Валентинівна - доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Гавриленко Марина Анатоліївна - асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Криворотько Яна Вікторівна - асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Алієва Тетяна Асифівна - асистент кафедри, кандидат психологічних наук.

Вязьмітінова Світлана Олексіївна –  аспірант кафедри.


   План підвищення кваліфікації кафедри Психотерапії на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО