Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Кришталь Євген Валентинович
Кафедра сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації

Кафедру сексології та медичної психології ХМАПО створено у 1987 році як першу у Радянському Союзі. Вона по теперішній час є єдиною в Україні. Ініціаторами організації кафедри є - перший завідувач професор Валентин Валентинович Кришталь, тодішній ректор академії професор Микола Іванович Хвисюк і головний лікар Харківського міського психоневрологічного диспансеру №3 Алла Іллінічна Хімчян. З 1987 року і дотепер на кафедрі на циклах первинної спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення із сучасних питань сексопатології та медичної психології підвищило кваліфікацію більш ніж 1800 фахівців.

Сформувалась та набула розвитку наукова школа, організована й очолювана професором В.В. Кришталем. За 20 років під його керівництвом підготовлено більш ніж 7000 спеціалістів, захищено 20 докторських та 62 кандидатських дисертацій.

За науковою тематикою кафедри захищено 6 докторських і 19 кандидатських дисертацій, серед яких 5 - на здобуття кандидата психологічних наук. Успішно виконано НДР: «Здоров’я сім’ї. Причини, механізми розвитку, клінічні прояви і система психодіагностики, психокорекції та психопрофілактики його порушень».

У межах виконання зазначеної теми за останні роки опубліковано більше 300 статей у спеціалізованих фахових виданнях України, 5 статей у закордонних фахових виданнях та більш як 900 тез доповідей у матеріалах наукових заходів.

Головними здобутками школи професора В.В. Кришталя є:

розробка чотирьохфакторної системної концепції стану сексуального здоров’я та подружньої адаптації;

– системні дослідження сексуального здоров’я та його розладів у чоловіків та жінок і розробка методологічних основ діагностики, корекції та профілактики;

– вивчення причин, механізмів розвитку, перебігу і проявів сексуальної дисгармонії та подружньої дезадаптації, як первинної, так і пов’язаної з різною психічною та соматичною патологією;

– дослідження в галузі сімейної дезадаптації та сімейної психотерапії;

науково-просвітницька діяльність, спрямована на сексуальну просвіту молоді та підвищення сексуальної культури населення.

За час педагогічної, науково-дослідної та лікувально-діагностичної діяльності кафедри сексології та медичної психології ХМАПО:

створено першу в Україні спеціалізовану вчену раду Д64.609.03 із захисту кандидатських і докторських дисертації за спеціальністю 19.00.04 - «медична психологія» (медичні і психологічні науки), яка у 2011 році отримала нові повноваження для продовження роботи. За період з 2008 року було захищено 9 докторських та 42 кандидатських дисертацій;

організовано перший на пострадянському просторі науково-просвітницький музей сексуальних культур світу;

створено науковий журнал «Медична психологія» - перший фаховий журнал для медичних і психологічних (за фахом медична психологія) .

Кафедра активно співпрацює із закладами практичної охорони здоров’я. Співробітники відвідують відділення Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3, обласного та міського психоневрологічних диспансерів, надаючи консультації профільним хворим.


План підвищення кваліфікації кафедри Сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації на 2019 рік
українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО