Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Березняков Ігор Геннадійович
Кафедра терапії

Кафедра терапії (раніше – кафедра терапії №2) заснована в 1924 році.

Першим завідуючим з 1924 до 1952 р.. був професор Г.М. Зарохович. Основним напрямком наукової діяльності кафедри була патологія шлунково-кишкового тракту.   Г.М. Зарохович – автор 70 наукових праць, керівник трьох кандидатських і однієї докторської дисертацій.

З 1952 до 1963 р. кафедру очолювала доцент Т.В. Богуславська. Наукові дослідження в цей час були спрямовані на вивчення питань ревматології, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертонії. Дві останні проблеми до теперішнього часу залишаються одними з головних в науковій діяльності колективу.

З 1963 по 1981 р. кафедрою завідувала професор Н.І. Лук'янова – талановитий організатор охорони здоров'я, висококваліфікований клініцист і досвідчений педагог, автор більше 100 наукових праць, ініціатор і пропагандист лікування ішемічної хвороби серця ультрафіолетовим випромінюванням, керівник 18 кандидатських дисертацій.

З 1981 до 1991 рр. завідуючим кафедрою був заслужений діяч науки України, учасник Великої Вітчизняної війни,   професор Ю.Д. Шульга – видатний вчений в галузі нефрології, кардіології, пульмонології, автор 5 монографій та більше 100 наукових праць, керівник 8 докторських і 45 кандидатських дисертацій.

Ю.Д. Шульгу заступила висококваліфікований клініцист, педагог, заслужений лікар України, доцент М.М. Тронь. Нею виконано понад 80 наукових праць, 6 методичних рекомендацій.

З 1993 р. колектив очолює доктор медичних наук, професор І.Г. Березняков – вихованець кафедри терапії, автор понад 250 наукових робіт, 11 монографій, 3 патенти,керівник 14 кандидатських дисертацій. Співробітниками кафедри видано 10 навчальних посібників, 2 методичні рекомендації.

На кафедрі у різні часи працювали: Е.В. Бантін, А.П. Хохлов, М.І. Землянський, Н.І. Братчикова, Т.Г. Сегаль, В.С. Шумаков, Л.Г. Лукіна, М.М. Бурдулі, О.Е. Вашев, Р.М. Скачкова, Г.І. Порфир'єв, І.А. Москаленко, Т.М. Українська, О.О. Гукова, В.Д. Деримедвідь, О.В. Піддубний, Л.В. Богун та інші.

Тепер у штаті кафедри: зав. кафедрою професор, д.м.н. І.Г. Березняков, доценти к.м.н. В.Й. Пожар,   к.м.н. Д.Ю. Сидоров, к.м.н. О.В. Дорошенко, к.м.н. Н.І. Іманова, к.м.н. Ю.В. Левадна,  к.м.н. М.М. Лебединська.

Клінічними базами кафедри є Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №25  і Харківська клінічна лікарня №1 на залізничному транспорті Філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

На даний час на кафедрі проводяться передатестаційні цикли удосконалення з терапії, цикли спеціалізації та стажування з терапії й двотижневі цикли тематичного вдосконалення «Антимікробна терапія та профілактика  внутрішніх хвороб», . Цикл з антимікробної терапії розроблений співробітниками кафедри та не має аналогів в Україні.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри   є вивчення проблем артеріальної гіпертензії, цукрового діабету й антимікробної терапії. Результати наукових досліджень співробітників кафедри неодноразово доповідалися на з'їздах, конгресах, симпозіумах, конференціях в Україні, Росії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Італії, Швейцарії, Голландії, Філіппінах, Німеччині, Кореї, Литві, Астрії.

Ряд ініціативних досліджень проводився сумісно з співробітниками бази та лікарями практичної охорони здоров’я, які в різний час підвищували кваліфікацію на кафедрі, а також з членами Української асоціації за раціональне використання антибіотиків, яку очолює проф.. І.Г. Березняков. Результати досліджень доповідалися та публікувалися у періодичних виданнях України та за кордоном.

У 2005 р. разом з Європейською спільнотою з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб ( ESCMID ) вперше в Україні була проведена 2-денна науково-практична конференція англійською мовою, присвячена доцільному використанню антибіотиків (м. Київ). З кінця 2006 р. здійснюється новий освітній проект «Університети практичних лікарів». Основними темами цих університетів є боротьба з інфекціями різних локалізацій. Зокрема, проект з позалікарняних інфекцій дихальних шляхів та ЛОР-органів 2007 року було успішно продемонстровано у 12 обласних центрах України, 2010 року – ще у 6. Протягом 2008-2009 рр. були створені нові освітні проекти «Діалоги про артеріальну гіпертензію» та «Профілактична медицина.

Впродовж 1999-2004 рр. зав. кафедрою очолював журнал «Клиническая антибиотикотерапия», з 2009 р. по 2013 р. – журнал «Болезни и антибиотики», членами редакційної колегії якого є і співробітники кафедри.

За останні 5 років на кафедрі захищені 4 кандидатські дисертації. В 2014 році вийшов «Краткий справочник по использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью». В 2017 році була видана монографія « Кашель:от диагноза к лечению».

Завідчувач  та співробітники кафедри були та є головними редакторами та членами редакційних рад вітчизняних та закордонних спеціалізованих  та закордонних видань, а саме «Клиническая антибиотикотерапия», «Болезни и антибиотики», «Артериальная гипертензия» (Україна), «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия», «Медицина и экология» (Казахстан), «Терапия», «Новости медицины и фармации», «Міжнародний медичний журнал», «Острые и неотложные состояние в практике врача».

Декілька авторських проектів реалізовано та продовжує реалізовуватись у Харкові та багатьох містах України: «Університети практичних лікарів»,  «Діалоги з артеріальної гіпертензії»,  «Школи по доцільному використанню антибіотиків».

Співробітники кафедри є членами Громадської організації  «Українська ассоціація за доцільне використання антибіотиків» беруть активну участь у щорічних тижнях, присвячених боротьбі з антибіоткорезистентністю, що запропоновані й активно підтримуються Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), співробітники кафедри виступають з доповідями на національних і міжнародних інтерактивних круглих столах та відеоконференціях з питань доцільного використання антибіотиків, в яких одночасно беруть участь лікарі з декількох міст України.


План підвищення кваліфікації кафедри Терапії на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО