Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Березняков Ігор Геннадійович
Кафедра терапії

Кафедра терапії (раніше – кафедра терапії №2) заснована в 1924 році.

Першим завідуючим з 1924 до 1952 р.. був професор Г.М. Зарохович. Основним напрямком наукової діяльності кафедри була патологія шлунково-кишкового тракту.   Г.М. Зарохович – автор 70 наукових праць, керівник трьох кандидатських і однієї докторської дисертацій.

З 1952 до 1963 р. кафедру очолювала доцент Т.В. Богуславська. Наукові дослідження в цей час були спрямовані на вивчення питань ревматології, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертонії. Дві останні проблеми до теперішнього часу залишаються одними з головних в науковій діяльності колективу.

З 1963 по 1981 р. кафедрою завідувала професор Н.І. Лук'янова – талановитий організатор охорони здоров'я, висококваліфікований клініцист і досвідчений педагог, автор більше 100 наукових праць, ініціатор і пропагандист лікування ішемічної хвороби серця ультрафіолетовим випромінюванням, керівник 18 кандидатських дисертацій.

З 1981 до 1991 рр. завідуючим кафедрою був заслужений діяч науки України, учасник Великої Вітчизняної війни,   професор Ю.Д. Шульга – видатний вчений в галузі нефрології, кардіології, пульмонології, автор 5 монографій та більше 100 наукових праць, керівник 8 докторських і 45 кандидатських дисертацій.

Ю.Д. Шульгу заступила висококваліфікований клініцист, педагог, заслужений лікар України, доцент М.М. Тронь. Нею виконано понад 80 наукових праць, 6 методичних рекомендацій.

З 1993 р. колектив очолює доктор медичних наук, професор І.Г. Березняков – вихованець кафедри терапії, автор понад 200 наукових робіт, 8 монографій, керівник 14 кандидатських дисертацій.

На кафедрі у різні часи працювали: Е.В. Бантін, А.П. Хохлов, М.І. Землянський, Н.І. Братчикова, Т.Г. Сегаль, В.С. Шумаков, Л.Г. Лукіна, М.М. Бурдулі, О.Е. Вашев, Р.М. Скачкова, Г.І. Порфир'єв, І.А. Москаленко, Т.М. Українська, О.О. Гукова, В.Д. Деримедвідь, О.В. Піддубний, Л.В. Богун та інші.

Тепер у штаті кафедри: зав. кафедрою професор, д.м.н. І.Г. Березняков, доценти к.м.н. В.Й. Пожар,   к.м.н. Д.Ю. Сидоров, к.м.н. О.В. Дорошенко, к.м.н. Н.І. Іманова, к.м.н. Ю.В. Левадна асистенти к.м.н. І.В.  Шоп, к.м.н. М.М. Лебединська. У клінічній ординатурі навчаються 4 лікаря.

Клінічними базами кафедри є Харківська міська багатопрфільна лікарня №25  і Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці.

На даний час на кафедрі проводяться передатестаційні цикли удосконалення з терапії й двотижневі цикли тематичного вдосконалення «Антимікробна терапія та профілактика  внутрішніх хвороб». Цикл з антимікробної терапії розроблений співробітниками кафедри та не має аналогів в Україні.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри   є вивчення проблем артеріальної гіпертензії, цукрового діабету й антимікробної терапії. Результати наукових досліджень співробітників кафедри неодноразово доповідалися на з'їздах, конгресах, симпозіумах, конференціях в Україні, Росії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Італії, Швейцарії, Голландії, Філіппінах, Німеччині, Кореї, Литві.

Ряд ініціативних досліджень проводився сумісно з співробітниками бази та лікарями практичної охорони здоров’я, які в різний час підвищували кваліфікацію на кафедрі, а також з членами Української асоціації за раціональне використання антибіотиків, яку очолює проф.. І.Г. Березняков. Результати досліджень доповідалися та публікувалися у періодичних виданнях України та за кордоном.

У 2005 р. разом з Європейською спільнотою з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб ( ESCMID ) вперше в Україні була проведена 2-денна науково-практична конференція англійською мовою, присвячена доцільному використанню антибіотиків (м. Київ). З кінця 2006 р. здійснюється новий освітній проект «Університети практичних лікарів». Основними темами цих університетів є боротьба з інфекціями різних локалізацій. Зокрема, проект з позалікарняних інфекцій дихальних шляхів та ЛОР-органів 2007 року було успішно продемонстровано у 12 обласних центрах України, 2010 року – ще у 6. Протягом 2008-2009 рр. були створені нові освітні проекти «Діалоги про артеріальну гіпертензію» та «Профілактична медицина».

Впродовж 1999-2004 рр. зав. кафедрою очолював журнал «Клиническая антибиотикотерапия», з 2009 р. по 2013 р. – журнал «Болезни и антибиотики», членами редакційної колегії якого є і співробітники кафедри.

За останні 5 років на кафедрі захищені 4 кандидатські дисертації. В 2014 році вийшов «Краткий справочник по использованию антибиотиков с лечебной и профилактической целью» 

Завідчувач  та співробітники кафедри були та є головними редакторами та членами редакційних рад вітчизняних та закордонних спеціалізованих  та закордонних видань, а саме «Клиническая антибиотикотерапия», «Болезни и антибиотики», «Артериальная гипертензия» (Україна), «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия», «Медицина и экология» (Казахстан).

Декілька авторських проектів реалізовано та продовжує реалізовуватись у Харкові та багатьох містах України: «Університети практичних лікарів»,  «Діалоги з артеріальної гіпертензії»,  «Школи по доцільному використанню антибіотиків».

Співробітники кафедри є членами Громадської організації  «Українська ассоціація за доцільне використання антибіотиків» беруть активну участь у щорічних тижнях, присвячених боротьбі з антибіоткорезистентністю, що запропоновані й активно підтримуються Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), співробітники кафедри виступають з доповідями на національних і міжнародних інтерактивних круглих столах та відеоконференціях з питань доцільного використання антибіотиків, в яких одночасно беруть участь лікарі з декількох міст України.

План підвищення кваліфікації кафедри Терапії на 2018 рік

19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»
17.05.2018
Україномовна компетентність викладача
16.05.2018
Науково-практична конференція
06.05.2018
Зустріч з Надзвичайним Повноважним Послом Лівану
04.05.2018
“Кращий за фахом -2018”