Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Велігоцький О.М.

КАФЕДРА ЕНДОСКОПІЇ   ТА  ХІРУРГІЇ

Історія кафедри бере початок з листопаду 1923 року, коли в Харківському інституті удосконалення лікарів була заснована кафедра хірургії, яку очолив доктор медичних наук, професор Ф.Ю. Розе. У 1949 році завідувачем кафедри було обрано доктора медичних наук, професора М.М. Ляховицького. З 1971 по 1992 рік кафедрою завідував академік АМН України, професор, доктор медичних наук В.О. Бондаренко. З 1993 року кафедру очолив доктор медичних наук, професор Б.І. Пєєв. У 2010 році кафедра загальної хірургії та загальної практики – сімейної медицини була з’єднана з кафедрою ендоскопії та топографічної анатомії, якої завідували видатні професори Кліменко Г.А. та Топоров Г.М. відповідно. В 2012 році на базі цієї кафедри створена кафедра ендоскопії та хірургії, а її завідувачем обрано   доктора медичних наук, професора Велігоцького Олексія Миколайовича.

  Співробітниками кафедри працюють професори – доктора медичних наук: Б.І. Пєєв,  Борисенко В.Б., доценти – кандидати медичних наук: С.Б. Пєєв, С.А. Павличенко,  Р.М. Михайлусов, В.С. Страховецький, І.А. Р.В. Савицький,  Кудревич, О.В. Шадрин, А.В. Леонов, Денисюк Т.О. ; асистенти – кандидати медичних наук: І.В. Донцов,  О.О. Погорєлов, Л.Ф. Болокадзе, Д.О. Смєцков,  Рибка І.М., Л. О. Драна, О.С. Чеботарьов. Викладачі кафедри є досвідченими фахівцями з хірургії, ендоскопії, акушерства і гінекології, урології, ендоскопічної хірургії, УЗД діагностики, які регулярно підвищують свій професійний рівень. На протязі багатьох років вони є членами спілки хірургів м. Харкова, асоціації лікарів – ендоскопістів України, Української асоціації спеціалістів по малоінвазивних, ендоскопічних та лазерних технологіях, Європейської асоціації ендоскопічних хірургів, виконують великий обсяг науково-педагогічної роботи, приймають активну участь в роботі з'їздів, міжнародних конгресів, симпозіумів і науково – практичних конференцій за спеціальностями: хірургія,   ендоскопія, гінекологія, в тому числі і за кордоном.

Навчальна робота кафедри складається з проведення: циклів спеціалізації з хірургії та ендоскопії для лікарів лікувального профілю; передатестаційних циклів з хірургії та ендоскопії для хірургів та ендоскопістів; циклів тематичного удосконалення  з хірургії та ендоскопії для хірургів, ендоскопістів, акушерів-гінекологів, лікарів лікувального профілю. Щорічно на кафедрі навчаються 300-350 слухачів, а також лікарі інтерни та вітчизняні і іноземні клінічні ординатори. У навчальному процесі широко застосовуються сучасні технічні засоби: відеолапароскопічна, відеоендоскопічна, ультразвукова техніка, інтернет, комп'ютерні технології, телемедицина і дистанційне навчання .

     За рік існування колективом кафедри отримано 4 патенти на винаходи, опубліковано 20 наукових статей, 2 учбових посібника.

О сновними   н апрямками   наукової діяльності кафедри є оптимізація шляхів діагностики, хірургічного, відеоендоскопічного та відеолапароскопічного лікування захворювань гепатопанкреатодуоденальной зони, хворих на гостру кишкову непрохідність та парези ШКТ, ускладні форми виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки, а також удосконалення методів хірургічного лікування діафрагмальних гриж та гриж передньої черевної стінки з використанням алопластичних матеріалів.

     На даний час на кафедрі виконуються три докторських та дві кандидатські дисертації.

Базами кафедри є: хірургічний корпус комунального закладу охорони здоров'я міської клінічної багатопрофільної лікарні 25-ї м. Харкова, в якому розташовані: хірургічне (60 ліжок), урологічне (60 ліжок), травматологічне (60 ліжок) і отоларингологічне відділення (30 ліжок); Харківський військовий медично-клінічний центр північного регіону міністерства оборони України; Обласна клінічна травматологічна   лікарня ; 4–а міська лікарня швидкої медичної допомоги імені проф. О.І. Мєщанинова. Лікувальна робота здійснюється на всіх базах кафедри, які обладнані сучасною апаратурою. У 2012 році на кафедрі відкрита нова операційна для відеоендоскопічних втручань, обладнана телекомунікаційною системою відеоспостереження в режимі реального часу. У клініці використовуються сучасні інструментальні лікувально-діагностичні методи: видеоезофагоогастродуоденоскопія, колоноскопія, бронхоскопія, УЗІ, відеолапароскопія, рН-метрия, рентгенологічні методи дослідження, NBI – технологія ендоскопічних морфологічних досліджень. Більшість складних операцій виконується співробітниками кафедри або за їх участю.

Перспективним напрямком роботи кафедри є подальше вдосконалення відеоендоскопічной техніки оперативних втручань на сучасному науковому, клінічному і учбовому рівні із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій.

План підвищення кваліфікації кафедри Ендоскопії  та  хірургії на 2019 рік