Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Наукові програми Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Карташов Сергій Михайловіч

Кафедра онкологічної гінекології

Кафедра онкогінекології має давню та славетну історію. Свою роботу кафедра розпочала  в перші місяці 1941 року, фактичною ж датою діяльності є червень 1945 року. Першим завідуючим  кафедри був професор Поволоцький Я.Л. З 1946 до 1950 року кафедрою керував заслужений діяч науки, професор Гуревич Т.М., з 1951 року – доцент Воронцов Н.М., згодом – професор Павленко С.І., з 1971 по 1988 роки – професор Милославський І.М., з 1988 року до 2006 року – професор Шальков Ю.Л., з 2007 року – в.о.  завідуючого кафедрою, а з 2008 року – завідуючий кафедри, професор Карташов С.М. В 70-ті роки кафедру було перейменовано в кафедру онкології.

В 1999 році кафедру онкології було реорганізовано і на її базі створено 2 нових кафедри: онкохірургії та онкогінекології і онкології та дитячої онкології. З 2005 року – циклу «онкогінекологія» було надано статус опорної кафедри  Учбово-Методичною Радою МОЗ України. З січня 2008 року, внаслідок нової реорганізації, кафедра онкогінекології розпочала свій новий життєвий цикл.  На теперішній час - це  єдина в Україні кафедра в системі медичної післядипломної освіти з даної тематики.

Клінічною базою кафедри до 1966 року був Рентгенологічний інститут ім.проф.Григор’єва, де проводилась підготовка тільки лікарів онкогінекологів, з 1966 року базою кафедри став обласний клінічний онкологічний диспансер, що розташований за адресою:  м. Харків, Померки 70.

Співробітники кафедри працюють в гінекологічному, мамологічному та поліклінічному відділеннях та відділенні гінекологічної радіології, що розраховані на 140 ліжок.  З  2007 року додатковою  базою кафедри  є  гінекологічне відділення   Дорожньої клінічної лікарні,  розраховане на  40 ліжок,  розташоване за адресою: м.Харків,  вул. Полтавський Шлях, 52.

Завідуючим кафедри онкологічної гінекології з 02.01.2008 року є професор Карташов С.М.

Карташов Сергій Михайлович, 1963 р. народження, росіянин, закінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту у 1986 році.

         1992-1994 рр. навчався в клінічній ординатурі з онкогінекології на кафедрі онкології Харківського інституту удосконалення лікарів.

В  1996 р. захистив кандидатську дисертацію  на тему «Індивідуалізація комбінованих і комплексних методів лікування раку яєчників».

З 1999 р. за сумісництвом асистент кафедри онкології і дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

В 2004 році захистив докторську дисертацію на тему: «Рак яєчника: гормонально-метаболічні фактори патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування.»

Має 27 друкованих робіт з онкології, чотири запатентовані винаходи та чотирьох учнів, які захистили кандидатські дисертації під його керівництвом.

Штат кафедри онкологічної гінекології налічує 10 співробітників: завідуючий кафедри, проф. Карташов С.М., викладачі: доц.Акуліна О.О., доц. Водолазька Л.П., доц.Пушкар С.М.,   доц. Єгоров О.О.  ( за сумісництвом – база ДКЛ),  доц. Неффа М.Ю. ( за сумісництвом – база ХОКОД ), асистенти кафедри: Шалькова М.Ю., Білодід О.О. ( за сумісництвом – поліклініка ХОКОД ),  Волос Ю.Б., ( за сумісництвом – база ХОКОД ),  препаратор Дудоладова Л.О.

Колектив кафедри на всіх етапах її існування вносив і вносить вагомий вклад до скарбниці української медицини, сприяючи проведенню реформ системи охорони здоров'я в Україні і вищої медичної школи зокрема.

 

Перелік циклів, що проводить кафедра, згідно календарного плану:

“Діагностика та лікування злоякісних пухлин жіночої статевої сфери” – 9.

 “Кольпоскопія  в діагностиці передпухлинних та пухлинних станів шийки матки,  піхви та вульви” – 2.

 Передатестаційний та цикл спеціалізації з онкогінекології – по одному.

Для удосконалення індивідуальних теоретичних та хірургічних навичок на кафедрі проводяться заняття за темами “Кольпоскопія  в діагностиці передпухлинних та пухлинних станів шийки матки,  піхви та вульви” та «Види хірургічних втручань при різних локалізаціях гінекологічного раку».

Напрямки наукової діяльності:

Підготовка наукових кадрів (аспірантів)

 НДР за пріорітетними напрямками

 НДР ініціативно-пошукової тематики

 Науково-видавнича діяльність (навчальні посібники, монографії, довідники, збірники наукових праць,  методичні рекомендації, інформаційні листи, наукові статті, тези)

Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я (акти впровадження, патенти на винаходи, свідоцтва на авторське право, наукові форуми).

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за тематичним планом, затвердженим Вченою Радою Академії. Викладачами проводяться дослідження фундаментального та прикладного значення. Фінансування наукових досліджень здійснюється за  незначний  рахунок коштів Державного бюджету та ( в основному)  господарських договорів.

В останні роки основним напрямком в  лікувальній діяльності співробітників   кафедри є виконання розширених та комбінованих оперативних втручань при пухлинних місцеворозповсюджених процесах малого тазу у жінок, відпрацьовується удосконалення хірургічної тактики з метою профілактики та  упередження розвитку ранніх рецидивів злоякісних новоутворень.

За роки існування кафедри було захищено 9 докторських та 45 кандидатських дисертацій, отримано понад 30 авторських свідоцтв та патентів  За останній рік на кафедрі онкогінекології було захищено 4 кандидатські дисертації.

Основні пріорітетні напрямки науково-дослідницької роботи кафедри наближені до потреб охорони здоров’я населення України.

 В 2006 році була затверджена нова тема НДР «Етіопатогенетичні фактори розвитку раку органів репродуктивної системи у жінок та їх вплив на перебіг і рецидування захворювання». Науково-дослідна робота  на кафедрі  є невід’ємною частиною підготовки висококваліфікованих фахівців,  з використанням наукових досліджень в навчальному процесі, залучення найбільш підготовлених науковців до викладацької роботи та впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я.

  Учбово-методична робота кафедри

Післядипломна медична освіта (спеціалізація лікарів-онкогінекологів) 

На циклах тематичного удосконалення  навчаються лікарі онкогінекологи з онкодиспансерів та спеціалізованих відділень всіх областей України, а також лікарі гінекологи, хірурги, онкологи з центральних районних, обласних, міських лікарень, поліклінік та жіночих консультацій.

Навчання аспірантів та клінічних ординаторів проводиться на основі державного замовлення, за контрактами та цільовим призначенням. Переважна більшість дисертаційних робіт аспірантів виконується в межах пріорітетних наукових програм.

         Міжнародне співробітництво

 Пропагування наукової, педагогічної та лікувальної діяльності кафедри серед потенційних закордонних   партнерів

 Організація навчання на кафедрі іноземних громадян з Грузії, Казахстану, Туркменістану,  з якими налагоджена робота по науковій співпраці та перепідготовці медичних кадрів з питань онкогінекології.

Співробітники кафедри запрошують до навчання всіх лікарів, які зацікавляться тематикою кафедри та бажають удосконалити свої знання з питань діагностики та лікування злоякісних пухлин жіночої статевої сфери.

Лікувально-консультативна  робота

        Професор та доценти кафедри вільно володіють розширеними втручаннями за методами Вертгейма та Бохмана при патології шийки матки та матки; виконують розширені та комбіновані втручання при пухлинах яєчників та вульви;  розробляють варіанти лімфаденектомій при різних пухлинах малого тазу з метою покращення віддалених результатів лікування та продовження безподійного періоду життя хворих.

Розробляються варіанти комбінованого та комплексного лікування новоутворень з використанням неоадьювантної та адьювантної поліхіміо - і променевої терапії.

Професорсько – доцентський склад проводить консультативний огляд хворих в поліклінічних та стаціонарних відділеннях міста та області з питань ранньої діагностики передпухлинних та пухлинних станів органів репродуктивної системи жінок, з метою визначення адекватних схем обстеження та  об’ємів хірургічного лікування.

Співробітники кафедри втілюють в життя нововведення з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, впроваджують сучасні медичні та організаційні технології, як складові регіональної стратегії ВООЗ на Європейському континенті.

24.11.2014
Конференція молодих вчених "Медицина XXI століття"
19.11.2014
ХІ курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка
20.10.2014
Дистанційна освіта «Розробка та управління хмарними застосуваннями у Microsoft Azure»
13.10.2014
Проведений цикл тематичного удосконалення «Основи теорії та методики післядипломної освіти» з дистанційним курсом для викладачів Івано-Франківського національного медичного університету.
09.10.2014
Конкурс на заміщення посади ректора ХМАПО