Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Наукові програми Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Карташов Сергій Михайловіч

Кафедра онкологічної гінекології

Кафедра онкогінекології має давню та славетну історію. Свою роботу кафедра розпочала  в перші місяці 1941 року, фактичною ж датою діяльності є червень 1945 року. Першим завідуючим  кафедри був професор Поволоцький Я.Л. З 1946 до 1950 року кафедрою керував заслужений діяч науки, професор Гуревич Т.М., з 1951 року – доцент Воронцов Н.М., згодом – професор Павленко С.І., з 1971 по 1988 роки – професор Милославський І.М., з 1988 року до 2006 року – професор Шальков Ю.Л., з 2007 року – в.о.  завідуючого кафедрою, а з 2008 року – завідуючий кафедри, професор Карташов С.М. В 70-ті роки кафедру було перейменовано в кафедру онкології.

В 1999 році кафедру онкології було реорганізовано і на її базі створено 2 нових кафедри: онкохірургії та онкогінекології і онкології та дитячої онкології. З 2005 року – циклу «онкогінекологія» було надано статус опорної кафедри  Учбово-Методичною Радою МОЗ України. З січня 2008 року, внаслідок нової реорганізації, кафедра онкогінекології розпочала свій новий життєвий цикл.  На теперішній час - це  єдина в Україні кафедра в системі медичної післядипломної освіти з даної тематики.

Клінічною базою кафедри до 1966 року був Рентгенологічний інститут ім.проф.Григор’єва, де проводилась підготовка тільки лікарів онкогінекологів, з 1966 року базою кафедри став обласний клінічний онкологічний диспансер, що розташований за адресою:  м. Харків, Померки 70.

Співробітники кафедри працюють в гінекологічному, мамологічному та поліклінічному відділеннях та відділенні гінекологічної радіології, що розраховані на 140 ліжок.  З  2007 року додатковою  базою кафедри  є  гінекологічне відділення   Дорожньої клінічної лікарні,  розраховане на  40 ліжок,  розташоване за адресою: м.Харків,  вул. Полтавський Шлях, 52.

Завідуючим кафедри онкологічної гінекології з 02.01.2008 року є професор Карташов С.М.

Карташов Сергій Михайлович, 1963 р. народження, росіянин, закінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту у 1986 році.

         1992-1994 рр. навчався в клінічній ординатурі з онкогінекології на кафедрі онкології Харківського інституту удосконалення лікарів.

В  1996 р. захистив кандидатську дисертацію  на тему «Індивідуалізація комбінованих і комплексних методів лікування раку яєчників».

З 1999 р. за сумісництвом асистент кафедри онкології і дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

В 2004 році захистив докторську дисертацію на тему: «Рак яєчника: гормонально-метаболічні фактори патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування.»

Має 27 друкованих робіт з онкології, чотири запатентовані винаходи та чотирьох учнів, які захистили кандидатські дисертації під його керівництвом.

Штат кафедри онкологічної гінекології налічує 10 співробітників: завідуючий кафедри, проф. Карташов С.М., викладачі: доц.Акуліна О.О., доц. Водолазька Л.П., доц.Пушкар С.М.,   доц. Єгоров О.О.  ( за сумісництвом – база ДКЛ),  доц. Неффа М.Ю. ( за сумісництвом – база ХОКОД ), асистенти кафедри: Шалькова М.Ю., Білодід О.О. ( за сумісництвом – поліклініка ХОКОД ),  Волос Ю.Б., ( за сумісництвом – база ХОКОД ),  препаратор Дудоладова Л.О.

Колектив кафедри на всіх етапах її існування вносив і вносить вагомий вклад до скарбниці української медицини, сприяючи проведенню реформ системи охорони здоров'я в Україні і вищої медичної школи зокрема.

 

Перелік циклів, що проводить кафедра, згідно календарного плану:

“Діагностика та лікування злоякісних пухлин жіночої статевої сфери” – 9.

 “Кольпоскопія  в діагностиці передпухлинних та пухлинних станів шийки матки,  піхви та вульви” – 2.

 Передатестаційний та цикл спеціалізації з онкогінекології – по одному.

Для удосконалення індивідуальних теоретичних та хірургічних навичок на кафедрі проводяться заняття за темами “Кольпоскопія  в діагностиці передпухлинних та пухлинних станів шийки матки,  піхви та вульви” та «Види хірургічних втручань при різних локалізаціях гінекологічного раку».

Напрямки наукової діяльності:

Підготовка наукових кадрів (аспірантів)

 НДР за пріорітетними напрямками

 НДР ініціативно-пошукової тематики

 Науково-видавнича діяльність (навчальні посібники, монографії, довідники, збірники наукових праць,  методичні рекомендації, інформаційні листи, наукові статті, тези)

Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я (акти впровадження, патенти на винаходи, свідоцтва на авторське право, наукові форуми).

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за тематичним планом, затвердженим Вченою Радою Академії. Викладачами проводяться дослідження фундаментального та прикладного значення. Фінансування наукових досліджень здійснюється за  незначний  рахунок коштів Державного бюджету та ( в основному)  господарських договорів.

В останні роки основним напрямком в  лікувальній діяльності співробітників   кафедри є виконання розширених та комбінованих оперативних втручань при пухлинних місцеворозповсюджених процесах малого тазу у жінок, відпрацьовується удосконалення хірургічної тактики з метою профілактики та  упередження розвитку ранніх рецидивів злоякісних новоутворень.

За роки існування кафедри було захищено 9 докторських та 45 кандидатських дисертацій, отримано понад 30 авторських свідоцтв та патентів  За останній рік на кафедрі онкогінекології було захищено 4 кандидатські дисертації.

Основні пріорітетні напрямки науково-дослідницької роботи кафедри наближені до потреб охорони здоров’я населення України.

 В 2006 році була затверджена нова тема НДР «Етіопатогенетичні фактори розвитку раку органів репродуктивної системи у жінок та їх вплив на перебіг і рецидування захворювання». Науково-дослідна робота  на кафедрі  є невід’ємною частиною підготовки висококваліфікованих фахівців,  з використанням наукових досліджень в навчальному процесі, залучення найбільш підготовлених науковців до викладацької роботи та впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я.

  Учбово-методична робота кафедри

Післядипломна медична освіта (спеціалізація лікарів-онкогінекологів) 

На циклах тематичного удосконалення  навчаються лікарі онкогінекологи з онкодиспансерів та спеціалізованих відділень всіх областей України, а також лікарі гінекологи, хірурги, онкологи з центральних районних, обласних, міських лікарень, поліклінік та жіночих консультацій.

Навчання аспірантів та клінічних ординаторів проводиться на основі державного замовлення, за контрактами та цільовим призначенням. Переважна більшість дисертаційних робіт аспірантів виконується в межах пріорітетних наукових програм.

         Міжнародне співробітництво

 Пропагування наукової, педагогічної та лікувальної діяльності кафедри серед потенційних закордонних   партнерів

 Організація навчання на кафедрі іноземних громадян з Грузії, Казахстану, Туркменістану,  з якими налагоджена робота по науковій співпраці та перепідготовці медичних кадрів з питань онкогінекології.

Співробітники кафедри запрошують до навчання всіх лікарів, які зацікавляться тематикою кафедри та бажають удосконалити свої знання з питань діагностики та лікування злоякісних пухлин жіночої статевої сфери.

Лікувально-консультативна  робота

        Професор та доценти кафедри вільно володіють розширеними втручаннями за методами Вертгейма та Бохмана при патології шийки матки та матки; виконують розширені та комбіновані втручання при пухлинах яєчників та вульви;  розробляють варіанти лімфаденектомій при різних пухлинах малого тазу з метою покращення віддалених результатів лікування та продовження безподійного періоду життя хворих.

Розробляються варіанти комбінованого та комплексного лікування новоутворень з використанням неоадьювантної та адьювантної поліхіміо - і променевої терапії.

Професорсько – доцентський склад проводить консультативний огляд хворих в поліклінічних та стаціонарних відділеннях міста та області з питань ранньої діагностики передпухлинних та пухлинних станів органів репродуктивної системи жінок, з метою визначення адекватних схем обстеження та  об’ємів хірургічного лікування.

Співробітники кафедри втілюють в життя нововведення з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, впроваджують сучасні медичні та організаційні технології, як складові регіональної стратегії ВООЗ на Європейському континенті.

13.10.2014
Проведений цикл тематичного удосконалення «Основи теорії та методики післядипломної освіти» з дистанційним курсом для викладачів Івано-Франківського національного медичного університету.
08.10.2014
8 жовтня проведено телеконференцію “ Неонатальна жовтяниця» (Наказ МОЗ України № 255)
03.10.2014
Українська школа безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка.
29.09.2014
Положення про електронний-освітній ресурс (ЕОР)
08.09.2014
Цикл тематичного удосконалення «Сучасні принципи надання допомоги постраждалим з вогнепальними пораненнями»