Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Карташов Сергій Михайловіч

Кафедра  Акушерства, гінекології та онкологічної гінекології

Кафедра має давню та славетну історію. Свою роботу вона розпочала в перші місяці 1941 року, фактичною ж датою початку її діяльності є червень 1945 року. Першим завідувачем кафедри був проф. Я.Л. Поволоцький З 1946 до 1950 року кафедрою керував заслужений діяч науки, проф. Т.М. Гуревич, з 1951 року – доц. Н.М. Воронцов, згодом – проф. С.І. Павленко, з 1971 по 1988 роки – проф. І.М. Милославський, з 1988 року до 2006 року – проф. Ю.Л. Шальков, з 2007 року – в.о. завідувача кафедри, а з 2008 року – завідувач кафедри, проф. С.М. Карташов.

У 1999 році кафедру онкології було реорганізовано і на її базі створено 2 нових кафедри: онкохірургії та онкогінекології і онкології та дитячої онкології. З 2005 року – циклу «онкогінекологія» було надано статус опорної кафедри Навчальнометодичною радою МОЗ України. З січня 2008 року, внаслідок нової реорганізації, ця кафедра розпочала свій новий життєвий цикл. Нині – це єдина в Україні кафедра в системі медичної післядипломної освіти за даною тематикою.

Завідувачем кафедри онкологічної гінекології з 2008 року є проф. С.М. Карташов.

Її клінічною базою до 1966 року був Рентгенологічний інститут ім. С.П. Григор'єва, де проводилася підготовка тільки лікарів онкогінекологів. З 1966 року базою кафедри став Обласний клінічний онкологічний диспансер.

Співробітники кафедри працюють у гінекологічному, мамологічному та поліклінічному відділеннях і відділенні гінекологічної радіології, розрахованих на 140 ліжок. З 2007 року додатковою базою кафедри є гінекологічне відділення Дорожньої клінічної лікарні, розраховане на 40 ліжок.

Штат кафедри онкологічної гінекології: завідувач кафедри, проф. С.М. Карташов, С.М. проф. Пушкар (за сумісництвом – база ХОКОЦ), проф. Вінницька А.Б., доценти О.О. Акуліна, Л.П. Водолазька,  О.О. Єгоров (за сумісництвом – база ДКЛ), Неффа М.Ю. (за сумісництвом – база ХОКОЦ), доценти К.М. Олешко,  Білодід О.О., М.М. Козуб;  асистенти  Кучерина Н.С.. Прокопюк О.В., Базаринська Т.В.

Кафедра проводить такі цикли: тематичного удосконалення «Діагностика та лікування злоякісних пухлин жіночої статевої сфери», «Кольпоскопія в діагностиці передпухлинних та пухлинних станів шийки матки, піхви та вульви», «Пухлини органів репродуктивної системи та молочної залози у жінок», «Основні принципи діагностики онкозахворювань у жінок», «Клініко-рентгенологічні аспекти захворювань молочної залози», передатестаційний цикл та цикл спеціалізації з онкогінекології 3-х та 5-ти місячні та стажування з онкогінекології терміном 1 місяць.

Для вдосконалення індивідуальних теоретичних та хірургічних навичок на кафедрі проводяться заняття за темами «Кольпоскопія в діагностиці передпухлинних та пухлинних станів шийки матки, піхви та вульви» та «Види хірургічних втручань при різних локалізаціях гінекологічного раку».

Напрямки наукової діяльності:

   підготовка наукових кадрів (аспірантів);

   НДР за пріоритетними напрямками;

   НДР ініціативнопошукової тематики;

Наукововидавнича діяльність (навчальні посібники, монографії, довідники, збірники наукових праць, методичні рекомендації, інформаційні листи, наукові статті, тези);

Упровадження наукових розробок у практику охорони   здоров'я   (акти впровадження, патенти на винаходи, свідоцтва на авторське право, наукові форуми).

Науководослідна робота на кафедрі здійснюється за тематичним планом, затвердженим вченою радою академії. Викладачами проводяться дослідження фундаментального та прикладного значення, їх фінансування здійснюється за незначні кошти Державного бюджету та (в основному) госпрозрахункових договорів.

В останні роки основним напрямком у лікувальній діяльності кафедри є розширені та комбіновані оперативні втручання при пухлинних місцевопоширених процесах малого таза у жінок. Удосконалюється хірургічна тактика з метою профілактики та попередження розвитку ранніх рецидивів злоякісних новоутворень.

За останні роки існування кафедри було захищено 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій, отримано понад 30 авторських свідоцтв та патентів За останній рік на кафедрі онкогінекології було захищено 4 кандидатські дисертації.

Основні пріоритетні напрямки науководослідної роботи кафедри наближаються до потреб охорони здоров'я населення України.

У 2010 році була затверджена нова тема НДР «Рак органів жіночої репродуктивної системи та старіння: механізми взаємозв’язку та вплив на єтіопатогенетичні особливості розвитку перебігу та ефективність лікування захворювань». Науково-дослідна робота на кафедрі є невід'ємною частиною підготовки висококваліфікованих фахівців, з використанням наукових досліджень у навчальному процесі, залучення найбільш підготовлених науковців до викладацької роботи та впровадженням наукових розробок у практику охорони здоров'я. Співробітники кафедри втілюють у життя нововведення з лікувальнодіагностичної та профілактичної роботи, впроваджують сучасні медичні та організаційні технології як складові регіональної стратегії ВООЗ на Європейському континенті.

План підвищення кваліфікації кафедри Акушерства, гінекології та онкологічної гінекології на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО