Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 В.О. Завідувача кафедри - д.м.н., професор Любченко Ольга Валеріївна
Кафедра стоматології та терапевтичної стоматології         

Кафедра заснована в грудні 1967 року за наказом МОЗ СРСР. Організатором і керівником кафедри до 1998 року був доктор медичних наук, професор В.А. Нікітін, який розробив та впровадив у практику охорони здоров я методики використання низьких та наднизьких температур у стоматології. За розробку метода та кріоінструментів для лікування стоматологічних захворювань у складі авторського колективу В.А. Нікітін був удостоєний звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

З 1998 по січень 2018 року кафедру очолювала доктор медичних наук професор В.Ф. Куцевляк. З січня 2018 року виконуючою обов'язки завідувача кафедри є  п рофесор, д.мед.н. О.В. Любченко

Штат кафедри

У теперішній час на кафедрі працюють: в.о. завідувача – професор, д.мед.н. О.В. Любченко,   доценти, кандидати мед. наук: К.В. Божко, І.Є. Велігоря, С.В. Полякова, О.М. Сирота, Н.Б. Циганова,  Л.Ю. Пушкар ; асистенти, кандидати мед. наук:   В.В., Грищенко, О.Є. Іванов, І.В. Циганова, асистенти: Л.О. Ладигіна, Д.В. Безборода, І.С. Бондаренко, Л.М. Карпець, Н.П. Бобровська,  Рожкова В.В.      Кафедра активно готує молоду зміну: аспірантів, магістрів, клінічних ординаторів.

Кафедра забезпечена сучасним технічним обладнанням, що дозволяє на високому рівні проводити навчання, лікувальну та наукову роботу.

У навчальному процесі використовуються передові технології викладання, нові форми оптимізації навчального процесу (брейн-ринги, конкурси професійної майстерності, заняття-онлайн з провідних клінік (зокрема  клініки-студії «Аполлонія» Сергія Радлинського).

Лікувально-консультативна робота здійснюється як на основній базі кафедри, так і в районах Харківської області. Щороку співробітники кафедри надають лікувальну і консультативну допомогу 5-9 тисячам стоматологичних хворих. Наукові досягнення кафедри постійно впроваджуються в клінічну практику.

Адреса:

м. Харків, вул. Тринклера, 6. КЗОЗ ХОСП, тел. (057) 705-17-55;

                                                                         тел.факс (057) 705-45-41

E-mail: terdent@med.edu.ua

Основна діяльність кафедри спрямована на підвищення кваліфікації лікарів по наступних розділах:

1.    Передатестаційні цикли за фахом «Стоматологія» і «Терапевтична стоматологія».

2.    Цикли спеціалізації і стажування за фахом «Стоматологія» і «Терапевтична стоматологія».

3.    Цикли тематичного удосконалення двотижневі і місячні: «Сучасні питання терапевтичної стоматології», «Каріозна хвороба і її ускладнення», «Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота і червоної облямівки губ», «Інноваційні технології в стоматології», «Профілактика стоматологічних захворювань».

4.    Інтернатура за фахом «Стоматологія».

Протягом 10 років колектив кафедри разом з лікарями-інтернами здійснює курацію декількох інтернатів міста Харкова, проводячи профілактичні огляди та заходи, санітарно-освітню роботу серед учнів.

За роки існування на кафедрі пройшли навчання більш 17 000 лікарів стоматологічного профілю, близько 1 700 лікарів інтернів, більше 800 лікарів-спеціалістів. Кафедра є відповідальною за підготовку лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія», співробітники кафедри приділяють велику увагу цьому розділу роботи, також підвищують кваліфікацію керівникам лікарів-інтернів.

За сумлінну працю співробітники кафедри неодноразово були нагороджені почесними грамотами та отримували подяки.

Випускники кафедри активно працюють не тільки по всій Україні, але й у Туркменії, Казахстані, Литві, Росії, Грузії, Індії, Сирії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Лівані, Китаї, Кувейті та Ірані.

Кафедра регулярно проводить навчальні семінари й майстер-класи разом з відомими європейськими компаніями і ведучими вітчизняними виробниками: VDW, Colgate, GSK, PresiDENT, YOTUEL, ВладМиВа, Оксамат-Діпол, Латус (LATUS), Одеська лабораторія біотехнологій.

Співробітниками кафедри постійно втілюються у навчальний та лікувальний процеси сучасні технології. К олектив кафедри має потужній інтелектуальний потенціал, що дозволяє розробити та впровадити нові наукові ідеї в практику, в повній мірі здійснювати лікувальну і навчально-методичну роботу відповідно до сучасних вимог.

Колектив кафедри співпрацює з Фізико-технічним інститутом низьких температур НАН України, інститутом Проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, інститутом медичної радіології, центральним науково-дослідним інститутом лікарських засобів, НДІ мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова, підприємством Латус (LATUS) і «ВладМиВа».

 

План підвищення кваліфікації кафедри Стоматології та терапевтичної стоматології на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО