Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н, професор Ніконов Вадим Володимирович

Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф

Перша в СРСР кафедра швидкої та невідкладної допомоги організована в 1980 р. Ідея організації такої кафедри належала головному лікарю лікарні швидкої медичної допомоги м. Харкова   проф. І. 3. Яковцову і ректору ХІУЛ проф. М. І. Хвисюку. З 1980 до 1994 р. кафедрою завідував проф. Л. П. Хименко, а з 1995 р. — проф. В. В. Ніконов. Основною клінічною базою кафедри є Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова (ХМКЛШНМД).

Штат кафедри: завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор  В. В. Ніконов, професори – І.З. Яковцов, С.В. Курсов; доценти – Є.І.Кіношенко, О.Е.Феськов, Чернов О.Л., В.М. Загуровський, Г.С. Яцина; О.Є. Гавриков, В.Г. Полторацький, О.Я. Михальчук, А.С. Соколов; асистенти – О.В. Білецький, Л.Ф. Огієнко, М.Б. Федак.

З 1994 р. на кафедрі проводяться   цикли передатестаційної підготовки і стажування, а також спеціалізації та тематичного удосконалення з медицини невідкладних станів, організації медичної допомоги та медичного забезпечення у надзвичайних станах. Проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом “медицина невідкладних станів”. Крім цього, на кафедрі проходять підготовку з медицини катастроф курсанти та інтерни які навчаються на інших кафедрах академії. Проводяться також виїзні цикли практично у всіх регіонах України (Сумська, Полтавська, Донецька, Луганська, Черкаська, Рівненська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська,  Кіровоградська та.). Однією з ознак нашої кафедри стало стрімке впровадження симуляційного навчання, широко упроваджуються фантоми, муляжі, тренажери, віртуальні симулятори і інші технічні засоби навчання, що дозволяють з тією або іншою мірою достовірності моделювати процеси, ситуації і інші аспекти професійної діяльності медичних працівників особливо при невідкладних станах.

Співробітники кафедри займаються лікувально-діагностичною практикою в інфарктному, терапевтичному, неврологічному відділеннях і відділенні політравми, загальної реанімації ХМКЛШНМД, проводять консультації в інших відділеннях і лікувальних закладах м. Харкова (ХНІІОНХ, 2-а міська клінічна лікарня, ОКТБ, ОЦРЗН та ін.).

За участю співробітників кафедри в лікувально-діагностичний процес впроваджено ультразвукову діагностику при хворобах серцево-судинної системи та інших органів, комплексне обстеження хворих на інсульти в гострому періоді. З урахування сучасних досягнень вдосконалена терапія бронхіальної астми, коматозних станів, тяжких пневмоній, сепсису, постраждалих с тяжкою механічною травмою. Кафедра брала активну участь у інформатизації системи надання екстреної медичної допомоги не тільки в Харківський області, але й в інших регіонах України.

Основним напрямком наукових досліджень є вивчення гострих станів у клініці внутрішніх хвороб, неврології та хірургії ушкоджень і впровадження у практичну діяльність набутого досвіду.

На кафедрі виконано три докторські та чотири кандидатські дисертації. Видано монографії: " Руководство по скорой медицинской помощи " (1991), " ДМСО в клинике и эксперименте " (1991). У 1997 р. вийшла з друку " Неотложная кардиология " і " Неотложная скорая медицинская помощь. Руководство для врачей " (1998) (перероблене і доповнене "Руководство по скорой медицинской помощи " видання 1991 р.), “ Русско-украинско-английский медицинский словарь (30 тыс. слов)” (1999),”Алгоритмы оказания помощи на догоспитальном этапе” (2000),   “Стресс – современные патофизиологические подходы к лечению ” (2001). Публікуються клінічні лекції з різних питань медицини невідкладних станів у вигляді багатотомника: у 2005 році   опубліковано перший том, у 7–8 томах, які опубліковані у 2014-2015 рр. представлено матеріали для підготовки з питань надання медичної допомоги при травмах у надзвичайних та екстремальних умовах

Співробітниками кафедри одержано більш 80 авторських свідоцтв, патентів та раціоналізаторських пропозицій, опубліковано більш 500 статей в журналах і збірниках.

З 2006 співробітниками кафедр и видається науково-практич­ний журнал «Медицина неотложных состояний» (періодичність – 8 номерів на рік), у якому публікуються матеріали, присвячені різним аспектам надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі. На цей час журнал займає лідируючі позиції у рейтингу медичних видань України.

Електронна адреса журналу: http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-meditsina-neotlozhnyih-sostoyanij/numbers

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародних з'їздах і конференціях та були організаторами всеукраїнських конференцій з питань медицини невідкладних станів. Професор Ніконов В.В. є віце-президентом Української асоціації лікарів швидкої допомоги

Перспективними напрямками роботи кафедри є подальша  розробка питань недиференційованої терапії при критичних станах, етапної медичної допомоги при тяжкій механічній травмі,  при сепсисі, нозокомікальної інфекції, ендокардити та ін.

 

Сайт кафедри: http://www.emergencymed.org.ua

Отримати відповіді на питання можна за електронними адресами:

nikonov_vv@mail.ru (зав. кафедри проф. Ніконов Вадим Володимирович)

feskov@mail.ru (завуч кафедри доцент Феськов Олександр Ернстович)

План підвищення кваліфікації кафедри Медицини невідкладних станів та медицини катастроф на 2018 рік

19.01.2018
До 100-річчя з дня народження академіка О.О. Шалімова
18.01.2018
В ХМАПО 16.01.2018 відбувся навчально-методичний семінар для викладачів Академії «Сучасні вимоги до складання індивідуального плану викладача».
18.01.2018
Асистенту кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні була присуджена премія Президента України
11.01.2018
Завідувач кафедри ультразвукової діагностики ХМАПО професор Абдуллаєв Р.Я. прийняв участь у міжнародній конференції у м. Чікаго, США
11.01.2018
Кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО відзначено дипломом НАПН України.