Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Назаренко Лариса Григорівна
Кафедра Генетики, акушерства, гінекології та медицини плоду

Кафедра медичної генетики та ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти   створена у 1989 році. Першим завідувачем була О. Я. Гречаніна доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Академії медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України. З 2000 року завіду є  кафедр ою Л. Г. Назаренко – доктор медичних наук, професор. У зв язку з розширенням сфери діяльності кафедри на етапі становлення нового клінічного напрямку – медицини плода, кафедру перейменовано у 2008 році на «Генетики та медицини плода» . З 2014 року – «Генетики, акушерства, гінекології та медицини плода».

К олектив кафедри складається з високоосвічених фахівців і викладачів. Серед них два доктори наук за спеціальністю акушерство та гінекологія (зав. каф. Л. Г. Назаренко, завуч С. Г. Біляєв), кандидат и медичних наук за спеціальністями акушерство та гінекологія (доцент О. А. Яковенко, асистенти О. В. Дьоміна, О. О. Яковлева, Л. Ю. Дуброва, І. О. Семеринська), генетика медична (доценти Є. М. Бабаджанян, О. В. Ромадіна). Б ільшість співробітників має вищу кваліфікаційну категорію з основної лікарської спецальності. Асистенти кафедри працюють завідувач ами акушерських відділень базової клініки : зав. пологовим відділенням – О. В. Тарусіна, зав. відділенням патології вагітності-медицини плода  – І. О. Семеринська, зав. допологовим відділенням – Л. Ю. Дуброва.

  Щорічно кафедра проводить післядипломну підготовку понад 200 лікарів. Проблематикою навчальних циклів є ультразвукова діагностика в акушерстві, гінекології, перинатології, медична генетика і медицина плода на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення, передатестаційних циклах. З 2014 року на кафедрі проходять підготовку лікарі-інтерни за фахом «акушерство та гінекологія».

У педагогічному процесі на кафедрі використовуються сучасні інформаційні та навчально-комп’ютерні технології, нові методики викладання проблем медичної генетики, ультразвукової діагностики, медицини плода, акушерства і гінекології. Створено архів   відео і фотоматеріалів власних спостережень з питань пренатальної діагностики генетичних захворювань, медицини плода, акушерської і гінекологічної патології, які використовуються у процесі навчання.

Основна база кафедри – КЗОЗ «Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6» – володіє найсучаснішим ультразвуковим, ендоскопічним, фетоскопічним медичним обладнанням, лазерною технікою, які дають змогу на високому сучасному рівні здійснювати діагностичні та оперативні втручання. Окремі аспекти мінімальних інвазивних втручань відпрацьовуються на тренажерах власної конструкції, у відділеннях пологового будинку, що сприяє становленню клінічного мислення і опануванню практичними навичками фахівця акушера-гінеколога.

Інші бази кафедри: КЗОЗ «Харківський міський перинатальний центр»; КЗОЗ «Харківський міський клінічний пологовий будинок № 3»; обласний центр планування сім’ї та репродукції людини; центр здоров’я жінки ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Харків СТГО «Південна залізниця»; ДП Санаторій «Високий» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

Основним напрямком наукової і практичної діяльності кафедри є обгрунтування і розвиток стратегії оптимального перинатального супроводу, складовими якого є преконцепційна підготовка, пренатальне комплексне консультування з використанням сучасних клінічних, ультразвукових, біохімічних, цитогенетичних методик, перинатальної психології. В проваджено систему проведення скринінгових досліджень з отриманням відповіді у рамках «одного дня». Обстеження здійснюються на базі міського центру консультативної і лікувально-діагностичної допомоги «Медицина плода». На базі центру проводяться діагностика і корекція патології фетоплацентарного комплексу, інвазивні діагностичні (хоріоцентез, амніоцентез, плацентоцентез, кордоцентез) , міні-інвазивні та інвазивні внутрішньоматкові оперативні втручання, психологічний супровід вагітних та їх родичів. Фахівці центру і кафедри успішно опанували і практично використовують сучасні методи діагностики і корекції внутрішньоутробної анемії при ізосерологічної несумісності матері і плода , фето-фетального трансфузійного синдрому, менінгомієлоцелє .

Щорічно кафедра організує і проводить наукові міжнародні симпозіуми з перинатальної психології «Перинатальна медицина та безпечне материнство».

  У повсягденній роботі клініки, за безпосередньої участі фахівців кафедри, протягом останніх 5 років, впроваджено найсучасніші технології діагностики, прогнозування, підготовки до пологів і розродження жінок з патологією фетоплацентарного комплексу, акушерськими ускладненнями. Розроблено і запатентовано методики прогнозу пологів через природні шляхи з рубцем на матці, знеболення пологів.

Власний досвід реалізовано у програмі підготовки до пологів, заходах з допологової підготовки і розродженні на основі оцінки реактивності матки і адаптації плода в умовах модельованої перейми.

В акушерській і гінекологічній клініці широко використовується лазерна техніка, термошов, аргоноплазмова коагуляція. Запатентована власна методика ушивання розрізу на матці при виконанні операції кесарського розтину. Усе це зменшує крововтрату, тривалість втручання і наступного періоду реабілітації, значно покращує віддалені наслідки лікування.

  Пріоритетом роботи співробітників кафедри генетики, акушерства, гінекології та медицини плода є не тільки постійне вдосконалення і втілення у повсякденне життя найновітніх власних і світових методик діагностики, лікування, оперативної техніки, але і створення комфорту для перебування жінок і роботи персоналу. У клініці функціонує корпоративний мобільний зв’язок: кожна вагітна і породілля при надходженні до відділення отримує мобільний телефон, з якого можливий цілодобовий виклик чергового персоналу.

Вперше у регіоні під час пологів застосовуються методи регіонарно-провідникової анальгезії (спинальна, епідуральна, спіноепідуральна, паравертебральна блокада); проведення пологів у воді, у вертикальній позиції. Індивідуальні пологові зали не тільки мають усе необхідне сучасне медичне обладнання, але і затишні, комфортні умови для роділлі і її родичів. Пологовий будинок з 2012 року має високий статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».

На території пологового будинку збудовано каплицю.

План підвищення кваліфікації кафедри Генетики, акушерства, гінекології та медицини плоду на 2017 рік

18.09.2017
У ХМАПО проведено навчання внутрішніх аудиторів
17.09.2017
Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція молодих вчених
15.09.2017
На кафедрі наркології ХМАПО завершилась підготовка лікарів на циклі ТУ «Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежністю».
12.09.2017
Впровадження інформаційного менеджменту в систему організації навчально-методичної роботи кафедр академії
11.09.2017
Обласна конференція з імплементації інтегрованого ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) у практику медичних установ.