Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Парфьонова Ірина Іванівна

                                         Кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині

В ХМАПО в січні 2001 року в перше в Україні було створено кафедру менеджменту та економіки в сімейній медицині.  Завідувач кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині, кандидат економічних наук, професор Ірина Іванівна Парфьонова

  Штат кафедри: кандидат економічних наук, професор І.І. Парфьонова;  доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України З.М.Мнушко; професор Червякова І.М., кандидат юридичних наук, доцент О.Г.Рогова; кандидат економічних наук, доцент Г.В. Оганезова; кандидат юридичних наук,доцент Грохольський В.П.,  І.-М. В. Гуріна-Рапінчук,  старший викладач  О.М.Драганова; старший викладач   М.П.Гиря; старший лаборант кафедри Т.Ф.Лущенко .

Робота кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині спрямована на удосконалення та поліпшення методики викладання питань з менеджменту, економіки, права, раціонального фармацевтичного менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я та сімейній медицині з урахуванням змін,  що проходять в цих галузях в країні та світі, на організацію й удосконалення педагогічного процесу, виконання наукових досліджень, спільну роботу з органами охорони здоров ¢ я      м. Харкова та Харківської області. Організація навчально-педагогічного процесу на кафедрі орієнтована як на застосування апробованих ефективних форм післядипломного навчання, так і на використання інноваційних освітніх технологій, у тому числі – елементів дистанційної освіти. Цінність наукових досліджень кафедри підтверджується постійними науково-практичними зв’язками з закладами охорони здоров’я.

 

Контакти кафедри

61176, м . Харків, вул.Амосова, 58; 3 поверх, к.313.

Робочий телефон: (057) 711-80-43.

Е- mail: manage.sm@med.edu.ua

Історія

У ХМАПО в січні 2001 року було відкрито першу в Україні кафедру менеджменту та економіки в сімейній медицині, організатором і завідувачем якої є професор Парфьонова І.І.

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України про подальше реформування охорони здоров’я та підвищення ефективності системи її управління, наказом Міністерства охорони здоров’я від 05.07.2001 року за № 265 в Харківський медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри «Менеджмент та економіка в сімейній медицині» (випускаюча кафедра) вперше в Україні створено факультет «Менеджмент в охороні здоров’я» (з 2014 р. «Підрозділ з менеджменту в охороні здоров’я»). За час свого існування кафедра підготувала близько 360 фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” і з присвоєнням кваліфікації «Менеджер охорони здоров’я», серед яких є головні лікарі,  заступники головних лікарів, завідувачі відділень, лікарі-інтерни, які працюють в медичних закладах м. Києва, м. Одеси, м. Черкас, Сумської, Луганської, Херсонської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Навчальна робота

Колективом кафедри розроблені та затверджені програми циклів тематичного удосконалення, які щороку проводяться кафедрою: «Менеджмент та економіка в сімейній медицині» (для лікарів лікувального профілю); «Вибрані питання економіки та менеджменту в діяльності ЗОЗ» (для керівників ЗОЗ, їх зам., зав. від., лікарів ЗОЗ); «Концептуальні напрями реформування охорони здоров’я України» (для керівників ЗОЗ, їх зам., зав. від., лікарів лікарень, амбулаторій ЗПСМ) (з елементами дистанційного навчання); «Основи медичного права» (для лікарів ЗОЗ); «Економіко-правовий механізм діяльності закладів сімейної медицини» (для сімейних лікарів, лікарів лікувального профілю) (з елементами дистанційного навчання).

Викладачі кафедри беруть участь у суміжних циклах для лікарів-інтернів (з основ медичного та фармацевтичному маркетингу та економіко-правових проблем реформування  охорони здоров’я України), для лікарів-курсантів циклів спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина». Особливу увагу зосереджено на отриманні практичних навичок слухачів: впровадження економічних методів управління, ціноутворення медичних послуг; складання бізнес-планів діяльності ЗОЗ, кошторису закладу; складання типових угод на надання медичної допомоги; впровадження наукової організації праці; створення психологічного клімату в колективі; залучення різних джерел фінансування ЗОЗ та інші (всього 40 практичних навичок на кожному циклі; на останньому практичному занятті кожного циклу проводимо тестування, як підсумковий контроль знань).

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2011-2016 рр.:

·              Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій», 2012;

·              Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт, 2012;

·            Програма комплексного Державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», 2012;

·            Науковий твір «Методичні рекомендації: впровадження формулярної системи у практику роботи ЛПЗ» № 42862, 20.03.2012р.;

·              Комп’ютерна програма «Формування регіонального формуляра на основі локальних формулярів закладів охорони здоров’я регіону» № 52007, 04.11.2013р.

·              Науковий твір «Програма та навчальний  план спеціалізації «менеджмент в охороні здоров'я» за фахом «Менеджмент організацій і адміністрування» №55882, 01.08.2014р.

·          Методичні рекомендації «Проведення фармакотерапевтичними комісіями закладів охорони здоров’я аналізу використання бюджетних коштів на лікарське забезпечення», 2014 р.

·          Менеджмент в охороні здоров’я: Підручник / За заг. ред. проф. М.І.Хвисюка і І.І.Парфьонової, 2-ге вид., доповнене. – Х.: 2014. 

·          «Методика навчання членів фармакотерапевтичних комісій закладів охорони здоров’я  принципам проведення АВС/VEN-аналізу раціональності використання на лікарське забезпечення бюджетних коштів за допомогою програми Microsoft Office Excel », 2014р.;

·          Науковий твір «Методика навчання членів ФТК ЗОЗ принципам проведення ABC / VEN -аналізу раціональності використання на лікарське забезпечення бюджетних коштів за допомогою програми Microsoft Office Excel » № 56870, 13.10.2014р.;

·          Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині «Управління інноваційною діяльністю в охороні здоров’я», 2015р.

·          Методичний посібник « Економіко-правові основи формулярної системи в практиці роботи закладів охорони здоров'я: навч.-метод. посіб. для самост. роботи лікарів усіх спеціальностей», 2015 р.

·          Методичний посібник « Формулярна система у практиці роботи закладів охорони здоров'я: навч.-метод, посіб. для самост. роботи лікарів усіх спеціальностей», 2015 р.

·          Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині та лікарів-інтернів «Основи медичного права», 2015р.

·          Методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «Організація і управління охороною здоров'я», 2016р.

·          Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині «Етика в діяльності сімейного лікаря», 2016р.

·          Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині «Застосування принципів доказової медицині в діяльності сімейного лікаря», 2016р.

 

Наукова робота

Основний науковий напрямок кафедри – теоретичне обґрунтування удосконалення управління діяльністю закладів первинної медичної допомоги. На кафедрі виконується наукова тема “Нормативно-правові та організаційно-економічні підходи до оптимізації діяльності закладів первинної медичної допомоги”.  За результатами виконання ініціативної НДР видано методичні рекомендації «Впровадження формулярної системи у практику роботи лікувально-профілактичних закладів».

На кафедрі виконуються докторська дисертація.

Співробітники кафедри приймають участь в усіх конференціях з питань сімейної медицини,  медичного права, біоетики, раціонального фармацевтичного менеджменту.

 

План підвищення кваліфікації кафедри Менеджменту і економіки в сімейній медицині на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО