Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Парфьонова Ірина Іванівна

                                         Кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині

В ХМАПО в січні 2001 року в перше в Україні було створено кафедру менеджменту та економіки в сімейній медицині.  Завідувач кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині, кандидат економічних наук, професор Ірина Іванівна Парфьонова

  Штат кафедри: кандидат економічних наук, професор І.І. Парфьонова;  доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України З.М.Мнушко; професор Червякова І.М., кандидат юридичних наук, доцент О.Г.Рогова; кандидат економічних наук, доцент Г.В. Оганезова; доцент Грохольський В.П., старший викладач  О.М.Драганова; старший викладач   М.П.Гиря; старший лаборант кафедри Т.Ф.Лущенко .

Робота кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині спрямована на удосконалення та поліпшення методики викладання питань з менеджменту, економіки, права, раціонального фармацевтичного менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я та сімейній медицині з урахуванням змін,  що проходять в цих галузях в країні та світі, на організацію й удосконалення педагогічного процесу, виконання наукових досліджень, спільну роботу з органами охорони здоров ¢ я      м. Харкова та Харківської області. Організація навчально-педагогічного процесу на кафедрі орієнтована як на застосування апробованих ефективних форм післядипломного навчання, так і на використання інноваційних освітніх технологій, у тому числі – елементів дистанційної освіти. Цінність наукових досліджень кафедри підтверджується постійними науково-практичними зв’язками з закладами охорони здоров’я.

 

Контакти кафедри

61176, м . Харків, вул.Амосова, 58; 3 поверх, к.313.

Робочий телефон: (057) 711-80-43.

Е- mail: manage.sm@med.edu.ua

Історія

У ХМАПО в січні 2001 року було відкрито першу в Україні кафедру менеджменту та економіки в сімейній медицині, організатором і завідувачем якої є професор Парфьонова І.І.

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України про подальше реформування охорони здоров’я та підвищення ефективності системи її управління, наказом Міністерства охорони здоров’я від 05.07.2001 року за № 265 в Харківський медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри «Менеджмент та економіка в сімейній медицині» (випускаюча кафедра) вперше в Україні створено факультет «Менеджмент в охороні здоров’я» (з 2014 р. «Підрозділ з менеджменту в охороні здоров’я»). За час свого існування кафедра підготувала близько 360 фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” і з присвоєнням кваліфікації «Менеджер охорони здоров’я», серед яких є головні лікарі,  заступники головних лікарів, завідувачі відділень, лікарі-інтерни, які працюють в медичних закладах м. Києва, м. Одеси, м. Черкас, Сумської, Луганської, Херсонської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Навчальна робота

Колективом кафедри розроблені та затверджені програми циклів тематичного удосконалення, які щороку проводяться кафедрою: «Менеджмент та економіка в сімейній медицині» (для лікарів лікувального профілю); «Вибрані питання економіки та менеджменту в діяльності ЗОЗ» (для керівників ЗОЗ, їх зам., зав. від., лікарів ЗОЗ); «Концептуальні напрями реформування охорони здоров’я України» (для керівників ЗОЗ, їх зам., зав. від., лікарів лікарень, амбулаторій ЗПСМ) (з елементами дистанційного навчання); «Основи медичного права» (для лікарів ЗОЗ); «Економіко-правовий механізм діяльності закладів сімейної медицини» (для сімейних лікарів, лікарів лікувального профілю) (з елементами дистанційного навчання).

Викладачі кафедри беруть участь у суміжних циклах для лікарів-інтернів (з основ медичного та фармацевтичному маркетингу та економіко-правових проблем реформування  охорони здоров’я України), для лікарів-курсантів циклів спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина». Особливу увагу зосереджено на отриманні практичних навичок слухачів: впровадження економічних методів управління, ціноутворення медичних послуг; складання бізнес-планів діяльності ЗОЗ, кошторису закладу; складання типових угод на надання медичної допомоги; впровадження наукової організації праці; створення психологічного клімату в колективі; залучення різних джерел фінансування ЗОЗ та інші (всього 40 практичних навичок на кожному циклі; на останньому практичному занятті кожного циклу проводимо тестування, як підсумковий контроль знань).

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2011-2016 рр.:

·              Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій», 2012;

·              Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт, 2012;

·            Програма комплексного Державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», 2012;

·            Науковий твір «Методичні рекомендації: впровадження формулярної системи у практику роботи ЛПЗ» № 42862, 20.03.2012р.;

·              Комп’ютерна програма «Формування регіонального формуляра на основі локальних формулярів закладів охорони здоров’я регіону» № 52007, 04.11.2013р.

·              Науковий твір «Програма та навчальний  план спеціалізації «менеджмент в охороні здоров'я» за фахом «Менеджмент організацій і адміністрування» №55882, 01.08.2014р.

·          Методичні рекомендації «Проведення фармакотерапевтичними комісіями закладів охорони здоров’я аналізу використання бюджетних коштів на лікарське забезпечення», 2014 р.

·          Менеджмент в охороні здоров’я: Підручник / За заг. ред. проф. М.І.Хвисюка і І.І.Парфьонової, 2-ге вид., доповнене. – Х.: 2014. 

·          «Методика навчання членів фармакотерапевтичних комісій закладів охорони здоров’я  принципам проведення АВС/VEN-аналізу раціональності використання на лікарське забезпечення бюджетних коштів за допомогою програми Microsoft Office Excel », 2014р.;

·          Науковий твір «Методика навчання членів ФТК ЗОЗ принципам проведення ABC / VEN -аналізу раціональності використання на лікарське забезпечення бюджетних коштів за допомогою програми Microsoft Office Excel » № 56870, 13.10.2014р.;

·          Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині «Управління інноваційною діяльністю в охороні здоров’я», 2015р.

·          Методичний посібник « Економіко-правові основи формулярної системи в практиці роботи закладів охорони здоров'я: навч.-метод. посіб. для самост. роботи лікарів усіх спеціальностей», 2015 р.

·          Методичний посібник « Формулярна система у практиці роботи закладів охорони здоров'я: навч.-метод, посіб. для самост. роботи лікарів усіх спеціальностей», 2015 р.

·          Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині та лікарів-інтернів «Основи медичного права», 2015р.

·          Методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «Організація і управління охороною здоров'я», 2016р.

·          Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині «Етика в діяльності сімейного лікаря», 2016р.

·          Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині «Застосування принципів доказової медицині в діяльності сімейного лікаря», 2016р.

 

Наукова робота

Основний науковий напрямок кафедри – теоретичне обґрунтування удосконалення управління діяльністю закладів первинної медичної допомоги. На кафедрі виконується наукова тема “Нормативно-правові та організаційно-економічні підходи до оптимізації діяльності закладів первинної медичної допомоги”.  За результатами виконання ініціативної НДР видано методичні рекомендації «Впровадження формулярної системи у практику роботи лікувально-профілактичних закладів».

На кафедрі виконуються докторська дисертація.

Співробітники кафедри приймають участь в усіх конференціях з питань сімейної медицини,  медичного права, біоетики, раціонального фармацевтичного менеджменту.

 

План підвищення кваліфікації кафедри Менеджменту і економіки в сімейній медицині на 2018 рік

19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»
17.05.2018
Україномовна компетентність викладача
16.05.2018
Науково-практична конференція
06.05.2018
Зустріч з Надзвичайним Повноважним Послом Лівану
04.05.2018
“Кращий за фахом -2018”