Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Волошин Петро Власович

Кафедра невропатології та нейрохірургії

Кафедра невропатології та нейрохірургії заснована у 1982 р. Її засновником і беззмінним керівником є видатний вчений, заслужений діяч науки і техніки України, голова Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України, директор Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, доктор медичних наук, професор П.В.Волошин.

                Клінічною базою кафедри є неврологічна клініка Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, а також міська клінічна лікарня № 7, яка розрахована на 330 ліжок і має у складі чотири неврологічних відділення, нейрохірургічне, терапевтичне і відділення реанімації та інтенсивної терапії (головний   лікар – доцент В.В.Хвисюк). Клініки устатковані найсучаснішим обладнанням (комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, кабінети електрофізіологічної діагностики, рентгенологічні, ультразвукові та сучасні лабораторні дослідження).

                Штат кафедри : професори: П.В.Волошин, В.Г.Марченко, В.О.Яворська, О.Є.Дубенко, доценти: О.О.Завгородній, В.В.Хвисюк, В.М.Куцин, Г.В.Гребенюк,  І.С.Пєтухова, асистенти: О.Ю.Гаврюшин, Т.І.Чернишова,   О.Б. Бондар, С.В. Федорченко

                За роки існування на кафедрі підготовлено два доктори та 30 кандидатів медичних наук, закінчили аспірантуру сімь аспірантів та 42 клінічних ординаторів. Вихованці кафедри працюють у навчальних та наукових закладах не тільки м. Харкова, але й інших міст України. На кафедрі також навчались у клінічній ординатурі лікарі з іноземних держав – Лівану, Палестини, Сирії, Йорданії, Судану, Грузії.  

                Навчальна робота кафедри складається з циклів передатестаційної підготовки, тематичного вдосконалення для невропатологів та нейрохірургів, первинної спеціалізації з неврології та нейрохірургії (інтернатура), викладання розділу неврології для лікарів загальної практики – сімейної медицини, проводяться також цикли з функціональної діагностики в неврології. За час існування кафедри підготовлено понад 4000 лікарів - неврологів та 155 інтернів. За останні роки щорічно на кафедрі навчаються 250 лікарів. Відкриваються цикли вдосконалення медсестер неврологічних відділень і кабінетів. У процесі навчання застосовується комп’ютерний контроль знань. До навчального процесу також включаються клінічні розбори, які проводять професори, реферативні та науково-практичні конференції.

                Лікувально-консультативна робота кафедри здійснюється у всіх відділеннях клінічної бази. Вона складається з курації хворих, обходів, консультацій, клінічних розборів.

                Наукова робота колективу охоплює декілька актуальних напрямків: дослідження клітинно-метаболічних механізмів формування хронічних церебральних ішемій та їх диференційована корекція; вивчення клінічних особливостей та патогенетичних механізмів розвитку поєднаних кардіо-церебральних судинних порушень (в рамках цієї теми виконана докторська дисертація професором О.Є.Дубенко); дослідження патогенетичних та саногенетичних механізмів при неврологічних проявах дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та розробка методів їх лікування; вивчення проблем патогенезу демієлінізуючих захворювань нервової системи; ураження нервової системи при деяких паразитарних захворюваннях. Зараз на кафедрі виконується 6 дисертаційних робот на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

                Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 наукових робіт, видано 12 монографій, 11 навчальних посібників, отримано 25 авторських свідоцтв. Наукові досягнення широко впроваджені в практичну діяльність закладів охорони здоров’я. Співробітники кафедри є членами редакційної ради кількох українських і міжнародних журналів: «Международный медицинский журнал», «Український вісник психоневрології», «Проблеми медичної науки та освіти», «Вертеброневрологія». Вони постійно беруть участь у роботі всесвітніх та європейських конгресів, конференцій симпозіумів неврологів та нейрохірургів. За останні п’ять років зроблено 52 доповіді.

                Співробітники кафедри нагороджені почесними державними відзнаками та нагородами: завідувач кафедри проф. П.В.Волошин удостоєний відзнаки Президента України – ордена «За заслуги» III   ступеня, ордена Дружби народів, він «Відмінник охорони здоров’я», його ім’я на Алеї Трудової Слави України. Проф. П.В.Волошин – академік Академії вищої школи, Української екологічної академії наук, голова Експертної комісії МОЗ і АМН України «Неврологія», голова спеціалізованої ради захисту докторських дисертацій з неврології, психіатрії і наркології, головний редактор журналу «Український вісник психоневрології». Проф. В.Г.Марченко – проректор з навчальної роботи ХМАПО, заслужений лікар України, почесний професор Міжнародної кадрової академії, член Координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України; проф. В.О.Яворська – заслужений лікар України, дійсний член Інженерної академії України, нагороджена медаллю і дипломом Міжнародного Біографічного центру.     


План підвищення кваліфікації кафедри Неврології, невропатології та нейрохірургії на 2018 рік

19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»
17.05.2018
Україномовна компетентність викладача
16.05.2018
Науково-практична конференція
06.05.2018
Зустріч з Надзвичайним Повноважним Послом Лівану
04.05.2018
“Кращий за фахом -2018”