Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Волошин Петро Власович

Кафедра невропатології та нейрохірургії

Кафедра невропатології та нейрохірургії заснована у 1982 р. Її засновником і беззмінним керівником є видатний вчений, заслужений діяч науки і техніки України, голова Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України, директор Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, доктор медичних наук, професор П.В.Волошин.

                Клінічною базою кафедри є неврологічна клініка Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, а також міська клінічна лікарня № 7, яка розрахована на 330 ліжок і має у складі чотири неврологічних відділення, нейрохірургічне, терапевтичне і відділення реанімації та інтенсивної терапії (головний   лікар – доцент В.В.Хвисюк). Клініки устатковані найсучаснішим обладнанням (комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія, кабінети електрофізіологічної діагностики, рентгенологічні, ультразвукові та сучасні лабораторні дослідження).

                Штат кафедри : професори: П.В.Волошин, В.Г.Марченко, В.О.Яворська, О.Є.Дубенко, доценти: О.О.Завгородній, В.В.Хвисюк, В.М.Куцин, Г.В.Гребенюк,  І.С.Пєтухова, асистенти: О.Ю.Гаврюшин, Т.І.Чернишова,   О.Б. Бондар, С.В. Федорченко

                За роки існування на кафедрі підготовлено два доктори та 30 кандидатів медичних наук, закінчили аспірантуру сімь аспірантів та 42 клінічних ординаторів. Вихованці кафедри працюють у навчальних та наукових закладах не тільки м. Харкова, але й інших міст України. На кафедрі також навчались у клінічній ординатурі лікарі з іноземних держав – Лівану, Палестини, Сирії, Йорданії, Судану, Грузії.  

                Навчальна робота кафедри складається з циклів передатестаційної підготовки, тематичного вдосконалення для невропатологів та нейрохірургів, первинної спеціалізації з неврології та нейрохірургії (інтернатура), викладання розділу неврології для лікарів загальної практики – сімейної медицини, проводяться також цикли з функціональної діагностики в неврології. За час існування кафедри підготовлено понад 4000 лікарів - неврологів та 155 інтернів. За останні роки щорічно на кафедрі навчаються 250 лікарів. Відкриваються цикли вдосконалення медсестер неврологічних відділень і кабінетів. У процесі навчання застосовується комп’ютерний контроль знань. До навчального процесу також включаються клінічні розбори, які проводять професори, реферативні та науково-практичні конференції.

                Лікувально-консультативна робота кафедри здійснюється у всіх відділеннях клінічної бази. Вона складається з курації хворих, обходів, консультацій, клінічних розборів.

                Наукова робота колективу охоплює декілька актуальних напрямків: дослідження клітинно-метаболічних механізмів формування хронічних церебральних ішемій та їх диференційована корекція; вивчення клінічних особливостей та патогенетичних механізмів розвитку поєднаних кардіо-церебральних судинних порушень (в рамках цієї теми виконана докторська дисертація професором О.Є.Дубенко); дослідження патогенетичних та саногенетичних механізмів при неврологічних проявах дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта та розробка методів їх лікування; вивчення проблем патогенезу демієлінізуючих захворювань нервової системи; ураження нервової системи при деяких паразитарних захворюваннях. Зараз на кафедрі виконується 6 дисертаційних робот на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

                Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 наукових робіт, видано 12 монографій, 11 навчальних посібників, отримано 25 авторських свідоцтв. Наукові досягнення широко впроваджені в практичну діяльність закладів охорони здоров’я. Співробітники кафедри є членами редакційної ради кількох українських і міжнародних журналів: «Международный медицинский журнал», «Український вісник психоневрології», «Проблеми медичної науки та освіти», «Вертеброневрологія». Вони постійно беруть участь у роботі всесвітніх та європейських конгресів, конференцій симпозіумів неврологів та нейрохірургів. За останні п’ять років зроблено 52 доповіді.

                Співробітники кафедри нагороджені почесними державними відзнаками та нагородами: завідувач кафедри проф. П.В.Волошин удостоєний відзнаки Президента України – ордена «За заслуги» III   ступеня, ордена Дружби народів, він «Відмінник охорони здоров’я», його ім’я на Алеї Трудової Слави України. Проф. П.В.Волошин – академік Академії вищої школи, Української екологічної академії наук, голова Експертної комісії МОЗ і АМН України «Неврологія», голова спеціалізованої ради захисту докторських дисертацій з неврології, психіатрії і наркології, головний редактор журналу «Український вісник психоневрології». Проф. В.Г.Марченко – проректор з навчальної роботи ХМАПО, заслужений лікар України, почесний професор Міжнародної кадрової академії, член Координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України; проф. В.О.Яворська – заслужений лікар України, дійсний член Інженерної академії України, нагороджена медаллю і дипломом Міжнародного Біографічного центру.     


План підвищення кваліфікації кафедри Неврології, невропатології та нейрохірургії на 2018 рік

19.01.2018
До 100-річчя з дня народження академіка О.О. Шалімова
18.01.2018
В ХМАПО 16.01.2018 відбувся навчально-методичний семінар для викладачів Академії «Сучасні вимоги до складання індивідуального плану викладача».
18.01.2018
Асистенту кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні була присуджена премія Президента України
11.01.2018
Завідувач кафедри ультразвукової діагностики ХМАПО професор Абдуллаєв Р.Я. прийняв участь у міжнародній конференції у м. Чікаго, США
11.01.2018
Кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО відзначено дипломом НАПН України.