Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Цодікова Ольга Анатоліївна

Кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО


Кафедра поліклінічної педіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти заснована 1 березня 1986 року і залишається єдиною в Україні.

З дня заснування кафедру очолював доктор медичних наук Сіренко Олег Іванович, з 2006 року по наступний час завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Цодікова Ольга Анатоліївна.

Викладачі кафедри – педіатри вищої категорії, спеціалісти з різних галузей педіатрії: гастроентерології, кардіоревматології, ендокринології, імунології, дерматології,  рефлексо- та фізіотерапії.

Учбовий процес спрямований на поглиблене викладання питань педіатрії лікарям загальної практики-сімейної медицини та педіатрам з позицій ранньої діагностики, лікування, профілактики та реабілітації дітей, що обумовлено пріоритетністю надання ПМСД дітям на сучасному етапі.

На кафедрі проходять атестацію лікарі-педіатри, проводяться цикли спеціалізації і стажування за фахом «Педіатрія» та ряд циклів тематичного удосконалення.

Одною з перших в ХМАПО кафедра запропонувала практичній охороні здоров’я короткотривалі (двохтижневі) цикли тематичного удосконалення з актуальних питань педіатрії, які на цей час мають великий попит і перспективу для впровадження в систему безперервної професійної освіти лікарів. З 1996 року кафедра приймає участь в проведенні циклів спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина» з питань педіатрії.

 

Кафедра проводить наступні цикли:

·         Передатестаційні цикли (ПАЦ) за фахом «Педіатрія» для лікарів-педіатрів, що атестуються на вищу, I та  II категорії (1 місяць)

·         Стажування – підготовка лікарів-педіатрів, які своєчасно не атестувались, або не працювали за фахом більше 3 років, до атестації за фахом “Педіатрія” (1 місяць).

·         Спеціалізація за фахом «Педіатрія» для лікарів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей педіатричного профілю (тривалість 1-3 місяці) та для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей.

·         ТУ «Фізіологія та патологія дитячого віку з вибраними питаннями клінічної імунології» (для педіатрів та сімейних лікарів) – 1 міс.

·         ТУ «Диференційна діагностика симптомів та синдромів в поліклінічній педіатрії» (для педіатрів та сімейних лікарів) – 1 міс.

·         ТУ «Динамічне спостереження за станом здоров’я дітей в амбулаторно-поліклінічних умовах» (для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів)- 1 міс.

·         ТУ «Поліклінічні аспекти організації профілактичних щеплень та протоколи медичного догляду за дітьми раннього віку» (для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів) – 0,5 міс.

·         ТУ «Медичні аспекти забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей в умовах дитячих оздоровчих закладів» (для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів) - 0,5 міс.

·         ТУ «Амбулаторна допомога дітям, заснована на стратегії Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ)» (для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів) – 0,5 міс.

Навчальний процес на кафедрі забезпечений сучасним технічним обладнанням (комп’ютери, мультимедійна техніка, інтерактивна дошка, симулятивна дошка, система інтерактивного тестування SMART SENTEO  та інш.), яке широко використовується при проведенні практичних занять, лекцій та семінарів.

 

Інноваційні технології навчання

·         Кафедра прийняла участь в  інноваційному проекті, концепцією якого стала підготовка лікарів-інтернів (педіатрів та ЗПСМ) за методом «Стандартизований пацієнт», або sp-метод (міжнародна назва), на якому відпрацьовуються прийоми роботи з пацієнтом. Спеціально підготовлені для зазначеного проекту студенти театрального факультету ХНУМ  ім. І.П. Котляревського обігрують підготовлені клінічні випадки, виконують ролі строго за розробленим сценарієм. Для лікаря-інтерна основним завданням є відпрацювання навички коректно побудувати бесіду, налаштувати пацієнта на співпрацю, правильно зібрати анамнез і провести об’єктивне обстеження. Більше того, на підставі цих даних лікар має встановити діагноз, призначити лабораторні тести та оптимальний комплекс інструментальних досліджень.

·         Для подальшого удосконалення післядипломної підготовки лікарів ЗПСМ на кафедрі започатковано інноваційний проект 

“ Курс бінарних лекцій для лікарів первинного контакту ”, в якому приймають участь й фахівці інших кафедр ХМАПО - загальної практики – сімейної медицини, онкології та дитячої онкології, отоларингології та дитячої отоларингології. Головна мета зазначеного проекту - демонстрація культури дискусії, сумісного вирішення проблеми; втягування слухачів  в обговорення, спонукання задавати питання, висказувати особисту точку зору; одержання зворотного зв’язку з аудиторією. Викладання матеріалу проводиться у вигляді діалогу двох викладачів.  Два фахівці модулюють реальні ситуації, обговорюють теоретичні та практичні питання з різних позицій (наприклад теоретик та практик, або лікарі різних спеціальностей).

Зараз проводяться «бінарні» майстер-класи за тематикою :

 -«Риносинусит у дітей: міждисциплінарній підхід до діагностики, лікування та профілактики»,

 -«Негоспітальна пневмонія в практиці сімейного лікаря: принципи діагностики, профілактики і лікування з урахуванням віку пацієнта»,

-«Хронічний тонзиліт у дітей: міждисциплінарній підхід до лікування, реабілітації та диспансерного нагляду»,

-«Солідні пухлини у дітей раннього віку: міждисциплінарний підхід до діагностики, лікування та поліклінічного нагляду»,

Аномалії конституції»,

- «Кашель у дітей».

Майстер-класи проводилися на циклах ТУ, ПАЦ , науково-практичних конференціях, днях спеціаліста для лікарів (педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та інш.) у багатьох містах України.

Консультативно – лікувальна робота

Клінічні бази кафедри:

·         Міська дитяча поліклініка №1

·         Міська дитяча поліклініка №4

·         Міська дитяча поліклініка №12

·         Харківська міська поліклініка №9

·         Дитячій санаторій «Ялинка» (Харківська обл.)

Співробітники кафедри проводять спеціалізовані прийоми хворих дітей, а також приймають активну участь в профілактичних оглядах школярів міста.

В 2007 році з метою оптимізації процесу викладання педіатрії на кафедрі був створений навчально-методичний центр «Практика», де педіатри і сімейні лікарі відпрацьовують практичні навички, одержують науково-методичну допомогу, консультують хворих.

В 2010 році вперше в Україні за ініціативою кафедри та при підтримці Департаменту охорони здоров’я та Головного управління охорони здоров’я держадміністрації м. Харкова розроблено та впроваджено інформаційно-освітню програму «Школи імунопрофілактики», призначену для забезпечення єдиної уніфікованої системи навчання лікарів та інформування батьків з питань вакцинації. Слід відмітити, що після впровадження в роботу 13 поліклінік м. Харків «Шкіл імунопрофілактики» кількість відмов батьків від щеплень в установах зменшилася, а довіра до вакцинації - збільшилася.

Наукова робота кафедри

З часу заснування кафедри основним напрямком наукових досліджень є проблема дітей з рекурентними респіраторними захворюваннями, яка вивчається з урахуванням різних аспектів: стану імунного захисту, нейро-гормональних порушень, алергічних проявів, імунопрофілактики, відновлювального лікування та реабілітації. Останні роки наукова робота пов’язана з розробкою технологій збереження індивідуального та популяційного здоров’я, а також коморбідними станами в педіатрії.

Наукова робота має безпосередній зв’язок з Національною науковою програмою «Сім’я та діти України» та з міжнародним сумісним проектом ДУ Інституту ПАГ України, АМН і МОЗ України та Центру світового здоров’я, проблем довкілля та медицини праці США.

За 30 років існування на кафедрі навчались 22 клінічних ординатора, з них 12 – іноземні лікарі, 6 аспірантів, які виконали і захистили кандидатські дисертації; захищені дві докторські дисертації. Зараз на кафедрі виконуються кандидатська та докторська дисертація.

Перспективним напрямком подальшого розвитку діяльності кафедри в навчальному процесі є удосконалення програм і методик післядипломної освіти лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики-сімейної медицини з позиції їх безперервного навчання. Підґрунтям наукових досліджень буде розробка здоров’язберігаючих технологій та принципи доказової медицини.

З метою забезпечення лікарів первинного контакту необхідними знаннями та практичними навичками для вдосконалення їх компетенції із синдромної діагностики найбільш поширених захворювань у дітей перших 5 років життя, вибору тактики ведення та маршруту пацієнтів при різних хворобливих станах, а також загальних питань профілактичного напрямку на кафедрі розроблено програму циклу ТУ «Амбулаторна допомога дітям, заснована на стратегії Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку («ІВХДВ») та включено його в календарний план роботи ХМАПО на 2018 рік. Спеціально для зазначеного циклу викладачі кафедри здійснили підготовку під керівництвом національних тренерів стратегії ІВХДВ у м. Київ при підтримці Бюро ВООЗ на базі Національної медичної академії післядипломної освіти.

Цикл розрахований на 30-35 слухачів. Дати проведення циклів « Амбулаторна допомога дітям, заснована на стратегії Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку («ІВХДВ») в 2018 р. у ХМАПО наступні:

·         19.06. 2018 – 04.07.2018

·         28.11.2018 – 12.12.2018

·         13.12.2018 – 27.12.2018

 

Видавнича діяльність

У співавторстві співробітниками кафедри видано Національний підручник зі спеціальності «педіатрія», 2 монографії,  навчальний посібник для сімейного лікаря (затверджений ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України), три видання довідника лікаря (2013 р., 2015 р., 2017 р.), 10 методичних рекомендації  (затверджені ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України).

На кафедрі розроблено та впроваджено 8 нововведень галузевого рівня, отримано 15 патентів та 3 авторських свідоцтва. Для лікарів первинного контакту (педіатрів і лікарів загальної практики-сімейної медицини) розроблено та видано 12 навчальних посібників для самостійної роботи. Наукові статті та тези співробітників кафедри (понад 400) регулярно публікуються у фахових періодичних виданнях та збірниках, зокрема за кордоном.

Контакти кафедри :  61105,   м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 12. Дитяча поліклініка №1, тел. ( 057) 725-52-66 .

e - mail :  polipedaitr @med .edu .ua

 

 


 План підвищення кваліфікації кафедри Поліклінічної педіатрії на 2019 рік

 

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО