Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Цодікова Ольга Анатоліївна

Кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО


Кафедра поліклінічної педіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти заснована 1 березня 1986 року – єдина в Україні.  

Мета організації кафедри такого напрямку діяльності – оптимізація післядипломної освіти лікарів-педіатрів первинної ланки системи охорони здоров’я.

Контакти кафедри 61105,   м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 12 . Дитяча поліклініка №1 , тел. ( 057) 52-20-74 .

З дня заснування з 1 березня 1986 р. кафедру очолював доктор медичних наук Сіренко Олег Іванович, з 2006 року по цей час завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Цодікова Ольга Анатоліївна.

На кафедрі проходять атестацію лікарі-педіатри, проводяться цикли спеціалізації і стажування за фахом «Педіатрія» та ряд циклів тематичного удосконалення. За останні сім років співробітниками кафедри розроблені вісім нових навчальних програм тематичного удосконалення з різних питань педіатрії, серед яких «Фізіологія та патологія дитячого віку з вибраними питаннями клінічної імунології», «Диференційна діагностика симптомів та синдромів в поліклінічній педіатрії», «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Актуальні проблеми педіатрії для ВНЗ IV рівня акредитації».

Одною з перших в ХМАПО кафедра запропонувала практичній охороні здоров’я одно - та двохтижневі цикли тематичного удосконалення з актуальних питань педіатрії, які на цей час мають великий попит і перспективу для впровадження в систему безперервної професійної освіти лікарів. Це такі цикли як «Поліклінічні аспекти організації профілактичних щеплень та протоколи медичного догляду за дітьми раннього віку», «Медичні аспекти забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей в умовах дитячих оздоровчих закладів», «Поліклінічні аспекти профілактики і лікування алергічних захворювань у дітей».

З 1996 року кафедра приймає участь в проведенні циклів спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина» з питань педіатрії.

Кафедра з 1986 році започаткувала проведення виїзних циклів підвищення кваліфікації лікарів. Одними з перших були виїзди в Туркменську, Казахську ССР, Північну Осетію та м. Красноярськ. Сьогодні кафедра має широке коло регіонів України, в яких проводяться виїзні цикли: Чернігівська, Черкаська, Луганська, Полтавська, Сумська, Миколаївська, Хмельницька області, Кримська АР та інші.

В 2007 році з метою оптимізації процесу викладання педіатрії на кафедрі був створений навчально – методичний центр «Практика», де педіатри і сімейні лікарі відпрацьовують практичні навички, одержують науково-методичну допомогу, консультують хворих. Викладачі кафедри використовують сучасні дидактичні методики (комп’ютерні мультимедійні технології, систему інтерактивного тестування SMART , муляжі та інші).

           Консультативно – лікувальна робота кафедри здійснюється в базових лікувальних закладах міста Харкова та Харківської області: дитячих міських поліклініках №1, 4, 7, 12, поліклініці загальної практики – сімейної медицини №9, дитячих відділеннях санаторіїв «Ялинка» та «Березівські мінеральні води». Співробітники кафедри проводять спеціалізовані прийоми хворих дітей, а також приймають активну участь в профілактичних оглядах школярів міста.

В 2010 році вперше в Україні за ініціативою кафедри та при підтримці Департаменту охорони здоров’я та Головного управління охорони здоров’я держадміністрації м.Харкова розроблено та впроваджено інформаційно-освітню програму «Школи імунопрофілактики», призначену для забезпечення єдиної уніфікованої системи навчання лікарів та інформування батьків з питань вакцинації. Планується створення аналогічних шкіл з профілактики та лікування алергічних захворювань у дітей.

Навчальний процесс на кафедрі спрямований на поглиблене викладання питань педіатрії лікарям-педіатрам та лікарям загальної практики – сімейної медицини з позицій до шпитальної діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хворих дітей .

На кафедрі проходять атестацію лікарі-педіатри, проводяться цикли спеціалізації і стажування за фахом «Педіатрія» та ряд циклів тематичного удосконалення. За останні сім років співробітниками кафедри розроблені вісім нових навчальних програм тематичного удосконалення з різних питань педіатрії, серед яких «Фізіологія та патологія дитячого віку з вибраними питаннями клінічної імунології», «Диференційна діагностика симптомів та синдромів в поліклінічній педіатрії», «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Актуальні проблеми педіатрії для ВНЗ IV рівня акредитації».

Одною з перших в ХМАПО кафедра запропонувала практичній охороні здоров’я одно - та двохтижневі цикли тематичного удосконалення з актуальних питань педіатрії, які на цей час мають великий попит і перспективу для впровадження в систему безперервної професійної освіти лікарів. Це такі цикли як «Поліклінічні аспекти організації профілактичних щеплень та протоколи медичного догляду за дітьми раннього віку», «Медичні аспекти забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей в умовах дитячих оздоровчих закладів», «Поліклінічні аспекти профілактики і лікування алергічних захворювань у дітей».

З 1996 року кафедра приймає участь в проведенні циклів спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина» з питань педіатрії.

Кафедра з 1986 році започаткувала проведення виїзних циклів підвищення кваліфікації лікарів. Одними з перших були виїзди в Туркменську, Казахську ССР, Північну Осетію та м. Красноярськ. Сьогодні кафедра має широке коло регіонів України, в яких проводяться виїзні цикли: Чернігівська, Черкаська, Луганська, Полтавська, Сумська, Миколаївська, Хмельницька області, Кримська АР та інші.

В 2007 році з метою оптимізації процесу викладання педіатрії на кафедрі був створений навчально – методичний центр «Практика», де педіатри і сімейні лікарі відпрацьовують практичні навички, одержують науково-методичну допомогу, консультують хворих. Викладачі кафедри використовують сучасні дидактичні методики (комп’ютерні мультимедійні технології, систему інтерактивного тестування SMART , муляжі та інші).

За 30 років існування на кафедрі навчались 2 2 клінічних ординаторів, з них 12 – іноземні лікарі, 6 аспірант ів, які виконали і захистили кандидатські дисертації; захищені дві докторські дисертації. Зараз на кафедрі виконуються ще три кандидатські та одна докторська дисертація.

Перспективним напрямком подальшого розвитку діяльності кафедри в навчальному процесі є удосконалення програм і методик післядипломної освіти лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики-сімейної медицини з позиції їх безперервного навчання. Підґрунтям наукових досліджень буде розробка здоров’язберігаючих технологій та принципи доказової медицини.

Наукова робота кафедри. З часу заснування кафедри основним напрямком наукових досліджень є проблема часто хворіючих дітей, яка вивчається з урахуванням різних аспектів: стану імунного захисту, нейро-гормональних порушень, алергічних проявів, імунопрофілактики, відновлювального медикаментозного і нетрадиційного лікування та реабілітації. Останні шість років наукова робота пов’язана з розробкою технологій збереження індивідуального та популяційного здоров’я. Робота має безпосередній зв’язок з Національною науковою програмою «Сім’я та діти України» та з міжнародним сумісним проектом ДУ Інституту ПАГ України, АМН і МОЗ України та Центру світового здоров’я, проблем довкілля та медицини праці США.

Видавнича діяльність. Завідувач кафедри є співавтором монографії з проблем світлолікування в дитячому віці. Кафедрою видані 2 навчальних посібника для лікарів загальної практики-сімейної медицини, довідник з діагностики та лікування дитячих захворювань (у співавторстві) та 7 Методичних рекомендацій МОЗ України; розроблені та впроваджені 8 нововведень галузевого рівня, отримані 15 патентів та 1 авторське свідоцтво. Наукові статті та тези співробітників кафедри регулярно публікуються у фахових періодичних виданнях та збірниках.


Реквізити кафедри: 61105,

м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 12

Дитяча поліклініка №1

Тел. ( 057) 52-20-74

 


 План підвищення кваліфікації кафедри Поліклінічної педіатрії на 2017 рік

 

23.08.2017
Шановні колеги! Щиро вітаємо вас з Днем Незалежності України!
29.06.2017
В ХМАПО проведено протипожежне тренування
26.06.2017
В Академії відбувся ІІ (очний) тур олімпіади з англійської мови серед інтернів.
23.06.2017
Заключний структурований іспит лікарів - інтернів за спеціальністю «загальна практика - сімейна медицина»
22.06.2017
Конференція за участі іноземних фахівців, присвячена застосуванню новітніх технологій у практичну діяльність лікаря.