Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н, професор Сердюк Олександр Іванович
Кафедра соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я

Історія кафедри починається з 1926 року, коли в Харкові в Українському клінічному інституті підвищення кваліфікації лікарів (заснованому в 1923 році) була створена кафедра соціальної гігієни - одна із перших в Україні кафедр такого профілю. Її організація та функціонування були викликані терміновою необхідністю щодо поліпшення підготовки лікарів у сільській місцевості, організаторів служби охорони здоров'я, особливо інспекторів районної ланки управління та керівників створюваних вперше в історії медико-санітарних частин промислових підприємств. У 1927 році кафедра одержала свою власну клінічну базу – міський об’єднаний диспансер № 3. У 1930 році кафедра отримала назву – кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров'я.

Засновником кафедри був професор Я.І.Лифшиць, який очолював її до 1934 року. У 1934-1941 роках завідував кафедрою відомий спеціаліст з санітарної статистики проф. А.М.Мерков.

В перші роки своєї діяльності новоутворена кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров'я спрямовувала свої зусилля на забезпечення розвитку організаційних засад охорони здоров’я колективів великих промислових підприємств які швидкими темпами створювались в Харкові в часи індустріалізації 1930-х років. Колектив кафедри брав активну участь в розробці та впровадженні нових для того часу принципів організації охорони здоров'я, а саме - забезпеченні пріоритету медичної допомоги робітникам державних промислових підприємств та працівникам колективних господарств сільського господарства, засадам планування, профілактики, організації та проведення масових профілактичних медичних обстежень населення, розвитку мережі медичних установ, створенні спеціалізованих клінічних закладів та лікарень, медико-санітарних частин промислових підприємств та відомств, розвитку мережі державних санітарно епідеміологічних станцій.

У 1941 році робота Українського центрального інституту удосконалення лікарів була перервана війною. Після повернення закладу з евакуації до Харкова та поновлення його роботи у 1944 році кафедру очолив ректор закладу І.І.Овсієнко (у 1938 -1944 р.р. - нарком охорони здоров’я УРСР), який працював на цій посаді 27 років - до 1971 року. В цей час були розроблені та впроваджені програми навчання, за якими проходили підготовку з питань управління та організації керівники органів управління та медичних установ всіх організаційних рівнів, головні спеціалісти та медичні статистики. Були розроблені та впроваджені в практику науково обґрунтовані рекомендацій з організації роботи сільських районних лікарень, міських і спеціалізованих медичних закладів, розроблено напрями розвитку вищих медичних навчальних та науково - дослідних установ та навчальних закладів підготовки медичного персоналу (медичних училищ та технікумів).

Протягом 1971-2000 років завідував кафедрою проф. А.Ф.Короп. Під його керівництвом були проведені дослідження інструментів визначення ефективності медичної допомоги, розроблені чисельні програми розвитку регіональних систем охорони здоров’я, розпочаті дослідження організаційних змін, які викликають в системі охорони здоров’я ринкові умови. Останнє знайшло своє відображення у новій назві кафедри: у 1997 році було перейменовано в кафедру соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров'я. За цей період на кафедрі було розроблено 26 навчальних програм за якими пройшли підготовку 13 тис. спеціалістів - організаторів охорони здоров’я та 57 тис. лікарів інших фахів.

З 2000 року кафедру очолює досвідчений науковець, організатор з великим професійним досвідом - проф. О.І.Сердюк. Він має багаторічний стаж роботи на керівних посадах в закладах та органах управління охорони здоров’я, у тому числі працював на посаді першого заступника начальника управління Харківської обласної державної адміністрації, виконував обов’язки головного позаштатного спеціаліста МОЗ за фахом загальна практика-сімейна медицина, а в теперішній час є головним лікарем клінічного санаторію «Курорт Березівські мінеральні води».

Викладацький склад кафедри: завідувач кафедри, доктор мед. наук, професор О.І.Сердюк, доктор мед. наук, професор О.А.Короп, доктор мед. наук, професор О.В.Піонтковська, доценти – канд. мед. наук Н.В. Просоленко, канд. мед. наук Б.А. Рогожин, канд. мед. наук В.І. Крупеня, О.В. Доленко, В.В. Лобова; асистент: К.О. Демянік, старші викладачі –  О.О.Романенко, Скребець О.М. , О.М.Василенко. Всі викладачі кафедри здобули значний особистий досвід управлінської роботи, працюючі на керівних посадах в органах та закладах охорони здоров’я. Завідувач кафедри проф.О.І.Сердюк, та проф.О.В. Піонтковська і в теперішній час є керівниками потужних спеціалізованих установ.

Навчальна робота . Кафедра забезпечує проведення циклів спеціалізації, передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення для лікарів за фахом «Організація і управління охороною здоров’я». Щорічно на кафедрі проходять підготовку понад 400 спеціалістів. На кафедрі систематично оновлюються навчальні програми та учбові матеріали, що забезпечує післядипломну підготовку на нових циклах тематичного удосконалення з поточних питань економіки, бізнесу, управління та маркетингу в охороні здоров'я, реформування органів управління, сімейної медицини, і т. д.  З цих питань кафедра має значний досвід плідного міжнародного співробітництва - співробітники кафедри мали участь у освітніх проектах Європейського Союзу і Сполучених Штатів з розвитку та реформування охорони здоров'я в Україні; працівники кафедри вивчили досвід практичної охорони здоров'я США, Великобританії, Німеччини, Франції, Угорщини, Польщі, Росії, Швейцарії, Голландії, Китаю, Фінляндії та деяких інших країн, брали участь у роботі міжнародних форумів, конгресів та конференцій.

У 2008-2010 роках колектив кафедри приймв участь у підготовці нової навчальної програми для спеціалістів з організації охорони здоров’я – керівників органів управління та спеціалізованих медичних установ і керівників служб. З 2011 року на кафедрі проводиться така підготовка за 18 місячною очно-заочною програмою спеціалізації.

Колектив кафедри, крім Харківської області, приймає участь у підготовці спеціалістів - організаторів охорони здоров'я в Полтавській та Сумській областях. Також за останні 10 років неодноразово проводились цикли післядипломної підготовки для лікарів в Рівному, Черкасах, Одесі, Кіровограді, Луцьку, Чернігові, Івано-Франківську та Чернівцях.

Видавнича діяльність . За останні 10 років (2007-2016 р.р.) за участю співробітників кафедри підготовані та видані 2 підручники, 15 навчальних посібників, 5 монографій та понад 200 наукових статей та тез.

Наукова робота . Колектив кафедри проводить дослідження з проблем удосконалення методів управління, планування, регулювання та економічної ефективності діяльності медичних закладів та територіальних систем охорони здоров’я в умовах структурних змін, які спрямовані на впровадження та ефективне функціонування засад загальної практики-сімейної медицини і ринкових відносин в діяльність медичної галузі. Зроблено значний внесок у розвиток науково - методичних засад концепції розвитку сімейної медицини в Україні, впровадження сімейної медицини у практику охорони здоров’я регіону. Співробітники кафедри приймали активну участь у розробці нормативних документів з питань регулювання діяльності закладів первинної медико-санітарної допомоги, результати наукових досліджень були представлені в матеріалах всіх з’їздів сімейних лікарів України та чисельних науково-практичних конференцій. Наукові розробки кафедри безпосередньо впроваджені в практичну діяльність первинної медико-санітарної допомоги системи охорони здоров’я Харківської області, де працює 727 лікарів загальної практики-сімейної медицини та ряду інших областей України, де кафедра бере участь у підготовці спеціалістів-організаторів охорони здоров’я. За цими науковими напрямами в останні п’ять років на кафедрі виконана 1 докторська та 2 кандидатські дисертаційні роботи.

Бази кафедри, спільна робота з органами та закладами охорони здоров’я . Свою навчальну роботу кафедра проводить на базі чисельних медичних закладів м. Харкова і Харківської області. Клінічними базами кафедри є: Харківська міська студентська лікарня, клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води», Харківський обласний шкірно-венерологічний диспансер.  Ці заклади охорони здоров’я мають автоматизовані аудиторії і можуть надати необхідні приміщення для навчання малих (до 10 осіб) так і великих (30-40 осіб) навчальних груп курсантів. Крім того, клінічні бази надають відповідні матеріали з проблем організації діяльності медичних закладів всіх організаційних рівнів - первинного (амбулаторії сімейних лікарів), вторинного (поліклінчні та стаціонарні відділення загального профілю) та високо спеціалізовані заклади та відділення третинного рівня. На базі кафедри неодноразово проводились всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені актуальним проблемам розвитку охорони здоров’я і підготовки управлінських кадрів для галузі.

Характерною рисою кафедри є її тісні відносини з органами управління охороною здоров'я. Співробітники кафедри регулярно приймали і приймають участь у роботі координаційних рад, колегій, комісій та робочих груп МОЗ України, обласних, міських і районних управлінь охорони здоров’я. В тому числі колектив кафедри приймав активну участь у розробці нових типових галузевих штатних нормативів, пропозицій до внесення змін в Бюджетний Кодекс України, проектів нормативних документів з питань страхової, сімейної та сільської медицини. Кафедра надає консультативну допомогу та співпрацює у напрямі впровадження економічних механізмів управління та реалізації структурних перетворень з керівниками медичних закладів та органів управління. Цьому сприяє і особистий досвід більшості викладачів кафедри, які значний час працювали або працюють і зараз на керівних посадах.

  Ви можете зв’язатись з нами:

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я, вул. Амосова 58, Харків, 61176.

Кафедра соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я ХМАПО, вул. Дарвіна, 8/10, м. Харків, 61002 .

тел.: +38 (057) 725-51-91

електронна пошта: socmed_khmapo@ukr.net

План підвищення кваліфікації кафедри Соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я на 2019 рік

українська  
19.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО