Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Більченко Олександр Вікторович
Кафедра  терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини 

Завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини доктор медичних наук, професор  Більченко Олександр Вікторович. 

Кафедра терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини Українського інституту удосконалення лікарів була заснована у 1982 р.

Завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини доктор медичних наук, професор 

Більченко Олександр Вікторович.

Штат кафедри: 

Завідувач кафедри проф. Більченко Олександр Вікторович

завуч кафедри доц. Браславська Алла Петрівна

доц. Власенко Олена Михайлівна

доц. Годлевська Ольга Михайлівна

доц. Самбург Яна Юріївна

ас. Бутікова Олена Олексіївна

ас. Коломієць Марина Володимирівна

ас. Кравцова Вікторія Ігорівна

ас. Магдалиць Тетяна Іванівна

ас. Родіонова Юлія Володимирівна

ас. Руденко Тетяна Анатоліївна

ас. Смоляник Катерина Юріївна

ас. Чуб Ольга Ігорівна

  Кафедра проводить підготовку фахівців за спеціальностями: внутрішні хвороби, терапія, загальна практика – сімейна медицина, нефрологія через інтернатуру, цикли спеціалізації, стажування, передатестаційні та тематичного вдосконалення лікарів. Контингент слухачів включає лікарів-терапевтів, інтернів, спеціалістів інших спеціальностей.

Робота кафедри проводиться згідно щорічного навчально-виробничого плану.

За час існування кафедри було захищено 5 докторських та 28 кандидатські дисертації.

Принципова позиція кафедри – розвиток внутрішньої медицини та нефрології через післядипломну освіту лікарів, розробку та впровадження в систему охорони здоровя нових напрямків в діагностиці та лікуванні захворювань серця та нирок. Майже усі співробітники кафедри є членами Європейських товариств кардіологів, нефрологів, Національного ниркового фонду України та беруть активну участь у їх роботі.

Кафедра терапії та нефрології заснована в 1982 р. Організатором і першим завідувачем до 1991 р. був видатний вчений, заслужений діяч вищої школи України, доктор медичних наук (1964), професор Валентин Георгійович Почепцов 1919 р.н. Увагу приділяв дослідженням в галузі кардіології, гастроентерології, алергології, розробкам нових методів лікування окремих захворювань внутрішніх органів.

З 1991 до 1993 р. кафедру очолювала кандидат медичних наук, доцент Р. М.Скачкова.

З 1993 до 1994 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор Вадим Володимирович Ніконов. Народився 3 лютого 1944 року. В 1967 році закінчив Харківський Державний медичний інститут. Після закінчення вузу працював лікарем швидкої допомоги, 1968–71 рр. – старшим лікарем авіаційного полку на Дальнім Сході, 1971–73 рр. – ординатура. З 1977-го по 1980 рік працював в Харківській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги: лікарем, завідуючим реанімації інфарктного відділення, старшим лікарем спеціалізованої кардіологічної служби, заступником головного лікаря по медчастині, з 1980 р. – асистент кафедри швидкої допомоги УІУЛ, з 1995 року завідувач кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф ХМАПО.

  З січня 1995 р. по травень 2015 р. кафедру очолював лауреат премії АН СРСР ім. М.Д.Стражеска, доктор медичних наук, професор Михайло Антонович Власенко, який народився 11 грудня 1940 р. в селі Міропол'є Сумської області. Закінчив середню школу з золотою медаллю. Почав свою трудову діяльність робочим в колхозі. В 1958 році вступив в Харківський медичний інститут, якій закінчив у 1964 році з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1971 року кандидат медичних наук. Після цього була робота на кафедрі терапії Харківського медичного інституту. З 1993 року – доктор медичних наук. На протязі 20 років М.А.Власенко був консультантом реанімаційного відділення в Інституті Терапії ім. Л.Т.Малої та 27 міської клінічної лікарні. З 1998 р. по 2003 р. працював деканом факультету сімейної медицини. В 2004 році одержав звання Заслуженого діяча науки і техніки України. В 2015 році виповнилось 50 років наукової, лікувальної та педагогічної діяльності заслуженого діяча науки та техніки України, доктора медичних наук, професора Михайла Антоновича Власенко. Ним було вирішено безліч наукових проблем пов'язаних з профілактикою інфаркту міокарда. Займався навчальною, науково-дослідницькою роботою, вдосконалював себе. Професор М.А.Власенко автор більш ніж 430 робіт, в тому числі 1 підручник за спеціальністю, затверджений МОН, 7 монографій та більше 20 патентів. Під його керівництвом були підготовлені та захищені 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій.

З червня 2015 року по теперішний час кафедру терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини очолює член Ради по інсультам Європейського товариства Кардіологів (ESC Council on Stroke), Всесвітньої асоціації серцевої недостатності (HFA), Всесвітнього товариства нефрологів (ISN), Європейського товариства артеріальної гіпертензії (ESH), Українського товариства кардіологів та Українського товариства нефрологів доктор медичних наук, професор Олександр Вікторович Більченко. Народився 28 квітня 1965 року в м. Харкові. Закінчив з відзнакою Харківський медичний інститут в 1988 році. Після закінчення клінічної ординатури по спеціальності «Кардіологія» в Харківському інституті терапії захистив в 1991 році кандидатську дисертацію по спеціальності «Кардіологія». В 2005 році захистив докторську дисертацію по спеціальності «Кардіологія» в Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска». В 2009 році отримав вчене звання професора. З 2008 року проректор з наукової роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти.

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ:

1. КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І.Мещанінова» на 1000 ліжок. - основна база кафедри (пров. Балакірєва, 3а). Профіль підготовки: базові теоретичні та практичні питання в галузі внутрішніх хвороб.

2. Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 філії «Центр охорони здоров'я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (пров. Балакірєва, 5). Профіль підготовки: теоретичні та практичні питання в галузі нефрології та внутрішніх хвороб.

3. КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №26» (вул. 23-го Серпня, 23а). Профіль підготовки: теоретичні та практичні питання в галузі внутрішніх хвороб.

4. КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №8» (просп. Перемоги, 53а). Профіль підготовки: теоретичні та практичні питання в галузі внутрішніх хвороб.

5. КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №24» (вул. Полтавський шлях, 153). Профіль підготовки: теоретичні та практичні питання в галузі внутрішніх хвороб.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

  Кафедрою проводяться бюджетні та госпрозрахункові цикли інтернатури, підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки лікарів:

1.   Інтернатура за спеціальністю «Внутрішні хвороби» (2 р)

2.   Інтернатура за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» (2 р)

3.   Спеціалізація «Внутрішні хвороби» (6 міс)

4.   Спеціалізація «Загальна практика – сімейна медицина» (6 міс)

5.   Спеціалізація «Нефрологія» (6 міс)

6.   Передатестаційний цикл «Терапія» (1 міс)

7.   Передатестаційний цикл «Загальна практика – сімейна медицина» (1 міс)

8.   Передатестаційний цикл «Нефрологія» (1 міс)

9.   Стажування «Нефрологія» (1 міс)

10.            Стажування «Терапія» (1 міс)

11.            Стажування «Загальна практика – сімейна медицина» (1 міс)

 

Цикли тематичного удосконалення:

  1.      ТУ «Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів» (1 міс. )

  Кафедрою розроблено навчальний план та програму циклів стажування «Терапія» 4 міс. та «Нефрологія» 1 міс., циклів тематичного удосконалення «Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів» 1 міс. та «Військова терапія» 1 тижд. Розроблено програму для навчання іноземних фахівців «Нефрологія» 2 роки.

   На кафедрі також проводиться:

Навчання іноземних студентів в клінічній ординатурі та аспірантурі за спеціальністю «Терапія» та «Нефрологія», яку за час існування кафедри вже пройшли фахівці з Грузії, Азербайджану, Лівану, Саудівської Аравії, Тунісу, Іраку, Нігерії, сирії, Марокко, Пакістану. В даний час на кафедрі навчаються 10 іноземних клінічних ординаторів: 6 осіб за спеціальністю «Терапія», 4 лікаря – за спеціальністю «Нефрологія». Держави – Ірак, Марокко, Шрі-Ланка, Нігерія, Сирія, Ізраїль. 

Виїзні передатестаційні цикли, цикли тематичного удосконалення, стажування проводяться в Харківської області, а також в багатьох областях України (Кропивницький, Суми, Черкаси, Чернігів). 


План підвищення кваліфікації кафедри Т ерапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини на 2018 рік

19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»
17.05.2018
Україномовна компетентність викладача
16.05.2018
Науково-практична конференція
06.05.2018
Зустріч з Надзвичайним Повноважним Послом Лівану
04.05.2018
“Кращий за фахом -2018”