Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Кочуєва Марина Миколаївна
Кафедра фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини

Кафедра була створена у 1930 році. Її Засновник - проф. М.М. Шейнін.

Базами кафедри є Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7 та пульмонологічні відділення Міської клінічної лікарні №13 м. Харкова.

У штаті кафедри - 2 професори, три доценти, 2 асистенти,  Тут навчаються аспіранти, клінічні ординатори, в тому числі - іноземні.

З 1998 року кафедра є опорною з післядипломної підготовки за фахом «Фтизіатрія».

На кафедрі проводяться всі види циклів для фтизіатрів та пульмонологів: спеціалізації, тематичного вдосконалення, передатестаційні, з перервами, виїзні. З 1992 року поряд з названими циклами здійснюється навчання інтернів.

Кафедра є головною у розробці навчальних планів та програм за фахом «Фтизіатрія»: спеціалізації (інтернатури), вторинної спеціалізації, передатестаційних циклів. Разом з кафедрою фтизіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика були розроблені тести для комп'ютерної атестаційної програми.

Наукові роботи кафедри присвячені багатьом актуальним проблемам. У 30-і роки під керівництвом проф. Б.Л. Яхніса вперше в СРСР було впроваджено вакцинацію БЦЖ проти туберкульозу. Розроблено багато методик патогенетичної терапії. Проф. Б.З. Буніна запропонувала методику туберкулінотерапії, під керівництвом проф. А.Г. Хоменка розроблено методику БЦЖ-терапії, проф. А.В. Стаднікової - методика детоксикаційної терапії, проф. В.С. Крутько - методика лікування хворих на туберкульоз і алкоголізм, доц. П.І. Потейко – епідеміологія та режими лікування саркоїдозу. Кафедра брала участь у колективному дослідженні «Режими хіміотерапії туберкульозу» за програмою ВООЗ, а також виконувала програми Всесоюзного експерименту щодо зниження розповсюдженості туберкульозу, вирішувала питання бактеріології туберкульозу, чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів, централізації бактеріологічної служби.

Останнім часом головним науковим напрямком є молекулярно-генетична епідеміологія туберкульозу та немедикаментозні методи в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз.

На кафедрі підготовлено 9 докторів і 28 кандидатів медичних наук, видано 18 монографій та збірників, 9 методичних рекомендацій, 15 інформаційних листів, 9 навчальних посібників, здійснено 4 винаходи, впроваджено 73 раціоналізаторські пропозиції. Співробітники кафедри виступали з доповідями на всеукраїнських, всесоюзних і міжнародних з'їздах, конференціях, симпозіумах. Колектив кафедри бере активну участь у діяльності Асоціації фтизіатрів при Харківському медичному товаристві (голова – доц. П.І. Потейко).


План підвищення кваліфікації кафедри Фтизіатрії та пульмонології на 2018 рік

19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»
17.05.2018
Україномовна компетентність викладача
16.05.2018
Науково-практична конференція
06.05.2018
Зустріч з Надзвичайним Повноважним Послом Лівану
04.05.2018
“Кращий за фахом -2018”