Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 В.о. Завідувача кафедри - доцент Боровик Ігор Григорович

Кафедра гігієни праці і професійної патології.

Кафедра організована в 1928 році. Першим завідувачем кафедри був в идатний вчений, професор Е.М.Каган, директор першого в СРСР науково-дослідного інституту робочої медицини. В наступні  роки кафедру очолювали професор С.В.Міллер; видатний вчений-гігієніст, заслужений діяч науки УРСР, академік АМН СРСР В.К.Навроцький; професор В.М.Макотченко; професор Л.М.Кашин,  а з 2004  п о листопад 2017 року - професор Є.Я.Ніколенко. З листопаду 2017 року кафедру очолює Боровик Ігор Григорович.  На кафедрі підвищували кваліфікацію санітарні лікарі, профпатологи, лікарі медико-санітарних частин та здоровпунктів.  

Штат кафедри: завідувач -  доцент, канд. мед. наук Боровик І.Г , професор, д. мед. наук С.І.Ткач, доцент, канд. мед. наук О.Г.Захаров, доцент, канд.мед.наук Г.Л.Нікуліна, старший викладач В.В.Багмут.

Кафедра є багатопрофільною, на ній навчаються лікарі на циклах інтернатури, спеціалізації, стажування, передатестаційних, тематичного вдосконалення за спеціальностями – гігієна праці, лабораторні дослідження факторів наколишнього середовища, професійна патологія. На кафедрі підвищують кваліфікацію лікарі різних спеціальностей, які приймають участь в проведенні профілактичних медичних оглядів.

Базами кафедри є Державний заклад „Дорожня клінічна лікарня ст. „Харків” СТГО „Південня залізниця” , Комунальний заклад охорони здоров’я „Харкі в ська міська поліклініка №5”.

Викладачі кафедри приймають активну участь в підготовці навчальних і комп'ютерних тестових програм. Розроблені програми інтернатури, спеціалізації, передатестаційних циклів та комп'ютерні тестові програми з гігієни праці, професійної патології, програми стажування і тематичного вдосконалення.

На кафедрі приділяється велика увага навчально-методичній роботі. Зміст лекцій і практичних занять регулярно переглядається, враховуючи останні досягнення медичної науки і техніки, постійно вдосконалюється методика викладання. Позитивну оцінку слухачів отримують комплексні лекції, які проводяться разом з профільними кафедрами, майстер-класи та інші різноманітні форми семінарів і практичних занять.

Основними напрямками наукової діяльності є різні аспекти гігієни праці та пилової патології органів дихання у робітників машинобудування, проблеми здоров'я і виробничого середовища. Широко використовуються імунологічні показники, які вперше були впроваджені в практику гігієнічних досліджень академіком В.К.Навроцьким. Співробітниками кафедри захищені 4 докторські і 20 кандидатських дисертацій, опубліковано 15 монографій і більше 600 наукових робіт. Співробітники кафедри приймають участь в роботі з'їздів і конференцій, в тому числі міжнародних.

Кафедра організує і проводить науково-практичні конференції в м. Харкові, Сумскій, Днепропетровській, Одеській, Черкаській та інших областях України з метою підвищення якості проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах, а також з питань гігієни праці та профпатології.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри видані: Вибрані лекції “Профессиональные заболевания органов дыхания”, навчальні посібники “Професійна патологія. Збірник питань та тестових завдань”, “Профессиональные заболевания у работников железнодорожного транспорта ”, а також більше 50 навчальних посібників з різних розділів гігієни праці та профпатології. Крім того, разом з профільними кафедрами видано керівництво для лікарів “Принципы и критерии диагностики профессиональных заболеваний” та інші навчально-методичні посібники. В навчальному процесі широко використовуються патенти, методичні рекомендації, які розроблені співробітниками кафедри та затверджені МОЗ України.

В лікувально-діагностичний процес впроваджені методи діагностики наявності запального процесу в дихальній системі і ступеня його виразності, критерії ранньої діагностики вібраційної хвороби, способи виявлення порушень імунітету, визначення біологічно-активних речовин; наступні методи лікування МРТ, акупунктура, лазеротерапія. Також проводяться консультації хворих в медико-санітарних частинах, поліклініках, надається методична допомога лікарям щодо організації медичних оглядів робітників.

 Колектив кафедри запрошує лікарів України, а також інших країн до опанування спеціальностями ”Гігієна праці” та “Профпатологія”, а також підвищення кваліфікації з гарантією високої якості отриманих знань.

 

Адреса: Державний заклад „Дорожня клінічна лікарня ст. „Харків” СТГО „Південня залізниця”, вул. Олімпійська, 3.

Телефони кафедри: 096 915 23 79, 050 751 47 64

План підвищення кваліфікації кафедри Гігієни праці та професійної патології на 2018 рік

19.01.2018
До 100-річчя з дня народження академіка О.О. Шалімова
18.01.2018
В ХМАПО 16.01.2018 відбувся навчально-методичний семінар для викладачів Академії «Сучасні вимоги до складання індивідуального плану викладача».
18.01.2018
Асистенту кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні була присуджена премія Президента України
11.01.2018
Завідувач кафедри ультразвукової діагностики ХМАПО професор Абдуллаєв Р.Я. прийняв участь у міжнародній конференції у м. Чікаго, США
11.01.2018
Кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО відзначено дипломом НАПН України.