Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Ніколенко Євген Якович

Кафедра гігієни праці і професійної патології.

Кафедра організована в 1928 році. Першим завідувачем кафедри був в идатний вчений, професор Е.М.Каган, директор першого в СРСР науково-дослідного інституту робочої медицини. В наступні  роки кафедру очолювали професор С.В.Міллер; видатний вчений-гігієніст, заслужений діяч науки УРСР, академік АМН СРСР В.К.Навроцький; професор В.М.Макотченко; професор Л.М.Кашин, а з 2004 року по теперішній час - професор Є.Я.Ніколенко. На кафедрі підвищували кваліфікацію санітарні лікарі, профпатологи, лікарі медико-санітарних частин та здоровпунктів.

Штат кафедри: завідувач - професор, д. мед. наук Є.Я.Ніколенко, професор, д. мед. наук С.І.Ткач, доцент, канд. мед. наук О.Г.Захаров, доцент, канд.мед.наук Г.Л.Нікуліна, доцент, канд. мед. наук Боровик І.Г, старший викладач В.В.Багмут.

Кафедра є багатопрофільною, на ній навчаються лікарі на циклах інтернатури, спеціалізації, стажування, передатестаційних, тематичного вдосконалення за спеціальностями – гігієна праці, лабораторні дослідження факторів наколишнього середовища, професійна патологія. На кафедрі підвищують кваліфікацію лікарі різних спеціальностей, які приймають участь в проведенні профілактичних медичних оглядів.

Базами кафедри є Державний заклад „Дорожня клінічна лікарня ст. „Харків” СТГО „Південня залізниця” , Комунальний заклад охорони здоров’я „Харкі в ська міська поліклініка №5”.

Викладачі кафедри приймають активну участь в підготовці навчальних і комп'ютерних тестових програм. Розроблені програми інтернатури, спеціалізації, передатестаційних циклів та комп'ютерні тестові програми з гігієни праці, професійної патології, програми стажування і тематичного вдосконалення.

На кафедрі приділяється велика увага навчально-методичній роботі. Зміст лекцій і практичних занять регулярно переглядається, враховуючи останні досягнення медичної науки і техніки, постійно вдосконалюється методика викладання. Позитивну оцінку слухачів отримують комплексні лекції, які проводяться разом з профільними кафедрами, майстер-класи та інші різноманітні форми семінарів і практичних занять.

Основними напрямками наукової діяльності є різні аспекти гігієни праці та пилової патології органів дихання у робітників машинобудування, проблеми здоров'я і виробничого середовища. Широко використовуються імунологічні показники, які вперше були впроваджені в практику гігієнічних досліджень академіком В.К.Навроцьким. Співробітниками кафедри захищені 4 докторські і 20 кандидатських дисертацій, опубліковано 15 монографій і більше 600 наукових робіт. Співробітники кафедри приймають участь в роботі з'їздів і конференцій, в тому числі міжнародних.

Кафедра організує і проводить науково-практичні конференції в м. Харкові, Сумскій, Днепропетровській, Одеській, Черкаській та інших областях України з метою підвищення якості проведення профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах, а також з питань гігієни праці та профпатології.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри видані: Вибрані лекції “Профессиональные заболевания органов дыхания”, навчальні посібники “Професійна патологія. Збірник питань та тестових завдань”, “Профессиональные заболевания у работников железнодорожного транспорта ”, а також більше 50 навчальних посібників з різних розділів гігієни праці та профпатології. Крім того, разом з профільними кафедрами видано керівництво для лікарів “Принципы и критерии диагностики профессиональных заболеваний” та інші навчально-методичні посібники. В навчальному процесі широко використовуються патенти, методичні рекомендації, які розроблені співробітниками кафедри та затверджені МОЗ України.

В лікувально-діагностичний процес впроваджені методи діагностики наявності запального процесу в дихальній системі і ступеня його виразності, критерії ранньої діагностики вібраційної хвороби, способи виявлення порушень імунітету, визначення біологічно-активних речовин; наступні методи лікування МРТ, акупунктура, лазеротерапія. Також проводяться консультації хворих в медико-санітарних частинах, поліклініках, надається методична допомога лікарям щодо організації медичних оглядів робітників.

 Колектив кафедри запрошує лікарів України, а також інших країн до опанування спеціальностями ”Гігієна праці” та “Профпатологія”, а також підвищення кваліфікації з гарантією високої якості отриманих знань.

 

Адреса: Державний заклад „Дорожня клінічна лікарня ст. „Харків” СТГО „Південня залізниця”, вул. Олімпійська, 3.

Телефони кафедри: 096 915 23 79, 050 751 47 64

План підвищення кваліфікації кафедри Гігієни праці та професійної патології на 2017 рік

16.11.2017
У ортодонтичному тренінговому центр імені проф. Нападова М.А. ННІСтаЩЛХ ХМАПО 14 листопада 2017 року випущено першу групу спеціалістів за фахом «ортодонтія».
15.11.2017
Студенти Медичного коледжу ХМАПО взяли участь у написанні радіодиктанту
09.11.2017
Майстер-клас
08.11.2017
Книжкова виставка «Україна – моя країна»
02.11.2017
Харківська медична академія післядипломної освіти розширює діяльність з практично-орієнтованої підготовки