Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Морозова Неллі Сергіївна

Кафедра дезінфектології та профілактики  інфекцій, зв'язаниз з наданням медичної допомоги

Кафедра дезінфектології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій заснована у 1987 році на базі циклу дезінфекції та стерилізації ХІУЛ. Організатором і завідуючою кафедри стала д.м.н., професор Н.С. Морозова.

На кафедрі в різний час працювали: доценти Л.І. Карпенко, В.І. Семішев та інші, які внесли суттєвий вклад у розвиток дезінфектології та вирішення проблеми боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями.

Професорсько-викладацький склад кафедри у теперішній час: завідувач - доктор медичних наук, професор Морозова Неллі Сергіївна, доценти - О.Є. Карпенко, І.В. Коробкова, ст. викладачі – С.В.Рідний, О.О.Попов.        

Кафедра розташована на території Харківської обласної дезінфекційної станції. Клінічні бази - міський клінічний пологовий будинок №4 з неонатологічним центром, обласна клінічна інфекційна лікарня, що дає можливість максимально наблизити учбовий процес до реальних умов.

Кафедрою проводяться: передатестаційні цикли «Дезінфекційна справа», цикли спеціалізації «Дезінфекційна справа», тематичних удосконалень фахівців вищої й середньої ланки санітарно-епідеміологічної й дезінфекційної служби, лікувально-профілактичних установ: «Профілактика та заходи боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями», «Дезінфекція та стерилізація в сучасних умовах», дезінструкторів «Дезінфекція, дезінсекція, дератизація в профілактиці інфекційних захворювань».

Кафедра дезінфектології та профілактики ВЛІ є опорною за фахом "Дезінфекційна справа". Щорічно на кафедрі навчаються в середньому 350  фахівців санітарно-епідеміологічної служби і лікувально-профілактичних закладів.

З 2001 року проводяться цикли підготовки лікарів-дезінфекціоністів структур різних форм власності на госпрозрахунковій основі.  

З перших років свого існування кафедра працює над науковими проблемами "Розробка методів антиінфекційного захисту інвазійних медичних технологій в лікувальних закладах". За останні роки згідно програми ВОЗ кафедра стала провідною в Україні по розробці методів боротьби з переносниками збудників інфекційних хвороб та методологічних основ визначення стійкості мікроорганізмів до дезінфекційних препаратів.

Розроблена і затверджена регіональна Програма по профілактиці ВЛІ.

Співробітниками кафедри отримано 14 авторських свідоцтв і патентів, видано 10 методичних рекомендацій за рішенням МОЗ, 3 монографії, підручник,  опубліковано понад 500 наукових статей у журналах і збірниках.

 В практику роботи СЕС та ЛПЗ впроваджені наукові розробки кафедри: очищення, дезінфекція, стерилізація ендоскопів та наркозно-дихальної апаратури, методи лабораторного контролю якості дезінфекції та стерилізації, визначення чутливості/стійкості госпітальних штамів мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів, метод визначення контамінації дезінфікуючих засобів.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у оцінці взаємозалежності епідемічного і лікувально-діагностичного процесів в ЛПЗ, комісійних експертиз за матеріалами кримінальних справ щодо захворювання ВЛІ, експертної оцінки нової стерилізаційної апаратури, яка затверджується для використання в Україні. Приймають участь в роботі комісій МОЗ по розробці наказів.

Основною стратегією кафедри є подальший розвиток пріоритетних напрямків в дезінфектології, вирішення актуальних питань в проблемі внутрішньолікарняних інфекцій, розробка пропозицій для практичної охорони здоров’я, модернізації системи післядипломної підготовки фахівців.

 План підвищення кваліфікації кафедри Дезінфектології та профілактики інфекцій, зв'язаниз з наданням медичної допомоги на 2018 рік

19.01.2018
До 100-річчя з дня народження академіка О.О. Шалімова
18.01.2018
В ХМАПО 16.01.2018 відбувся навчально-методичний семінар для викладачів Академії «Сучасні вимоги до складання індивідуального плану викладача».
18.01.2018
Асистенту кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні була присуджена премія Президента України
11.01.2018
Завідувач кафедри ультразвукової діагностики ХМАПО професор Абдуллаєв Р.Я. прийняв участь у міжнародній конференції у м. Чікаго, США
11.01.2018
Кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО відзначено дипломом НАПН України.