Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Шаповалова Вікторія Олексіївна


КАФЕДРА МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА, ЗАГАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

                                     

Завідувач кафедри – доктор фармацевтичних наук, професор Шаповалова Вікторія Олексіївна. Головний позаштатний спеціаліст УОЗ ХОДА за спеціальністю «Організація і управління фармацією», вища кваліфікаційна категорія за спеціальностями «Організація і управління фармацією» та «Загальна фармація»

ШТАТНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 
До штату кафедри залучені висококваліфіковані провідні фахівці з практичної фармації, юриспруденції та медицини, які в короткий термін розробили уніфіковані програми циклів підвищення кваліфікації спеціалістів з питань судової фармації, медичного та фармацевтичного права, склали навчально-виробничі плани, підготовили навчально-методичні матеріали, розпочали кропітку роботу щодо підготовки спеціалістів фармації і медицини в галузі обігу лікарських засобів різних клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових і номенклатурно-правових груп.
Основна мета навчально-методичної роботи – підготовка та перепідготовка фахівців практичної фармації і медицини, які мають достатній обсяг теоретичних знань та практичних навичок в галузі законодавчого, нормативно-правового, інструктивно-методичного регулювання контрольно-дозвільного обігу лікарських засобів різних клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп, доказової фармації, а також раціонального і безпечного застосування медикаментів.

Для ПРОВІЗОРІВ проводяться курси за спеціальностями:
 • «Загальна фармація» (цикл спеціалізації (інтернатури), передатестаційний цикл, стажування, тематичного удосконалення); 
 • «Клінічна фармація» (цикл спеціалізації (інтернатури), передатестаційний цикл, тематичного удосконалення);
 • «Організація і управління фармацією» (цикл спеціалізації, передатестаційний цикл, стажування, тематичного удосконалення);
 • «Аналітично-контрольна фармація» (цикл тематичного удосконалення, спеціалізації, передатестаційний цикл).
Для зарахування на цикл необхідно надати ксерокопії таких документів (завірені відділом кадрів):
- паспорт (1, 2, 11-12 сторінки)
- диплом про закінчення ВНЗ
- посвідчення про закінчення інтернатури, спеціалізації
- посвідчення про підвищення кваліфікації
- трудова книжка (1-а та остання сторінка з посадою)
- свідоцтво про шлюб (якщо змінено прізвище)

Для ЛІКАРІВ (лікувального, педіатричного і стоматологічного профілю) проводяться курси тематичного удосконалення:
 • Медичне та фармацевтичне право в діяльності закладів охорони здоров’я;
 • Основи медичного та фармацевтичного права в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини;
 • Медичне та фармацевтичне право у стоматології;
 • Організаційно-правові аспекти ліцензування обігу лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп у закладах охорони здоров’я;
 • Організація вхідного контролю якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я на основі медичного та фармацевтичного права;
Для ПРОВІЗОРІВ проводяться курси тематичного удосконалення:
 • Організація і управління фармацією на засадах фармацевтичного права;
 • Загальна фармація на засадах фармацевтичного права;
 • Фармацевтичне і медичне право в організації післядипломної освіти керівників провізорів-інтернів.

За додатковою інформацією можна звертатися  на наш e-mail:  
medfarm@med.edu.ua;  pharm_law@ukr.net.
Наш сайт: http://med.edu.ua/ukr/structure/view_fakultet/89/

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

За час існування кафедри підготовлено 12 монографій. На кафедрі розроблено більше 40 навчально-методичних праць, в т.ч. Національний підручник з грифом МОН та МОЗ «Наркологія», навчальний посібник з грифом МОН «Фармацевтичне законодавство», навчальний посібник «Фармацевтическое и медицинское право», навчальний посібник «Legislation in pharmacy, forensic pharmacy and evidence-based pharmacy» (на англ. мові), інтерактивний підручник «Фармацевтичне право», 5 тестових збірок, практикуми, тощо.
В навчальному процесі також широко використовуються і результати наукової роботи співробітників кафедри, які опубліковані в різних формах друкованих видань, зокрема – методичних рекомендаціях, інформаційних листах, 5-ти виданнях тестових завдань для контролю знань слухачів циклів підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фармацевтичного і медичного права, та судової фармації, загальної і клінічної фармації, технології ліків, організації фармацевтичної справи.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Результати науково-дослідної роботи публікуються у наукових фахових виданнях України та інших держав, у монографіях, методичних рекомендаціях, інформаційних листах, матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів (більше 1000 робіт). Наукові дослідження  кафедри захищені більше 40 патентами України та інших держав.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVІ Мультидисциплінарної науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія ліків, контроль якості ліків та судова фармація», яка відбудеться 14–15 листопада 2019 р.


План роботи кафедри  медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації на 2019 рік 

українська  
25.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО