Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Ткач Юрій Іванович

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Післядипломна підготовка лікарів-лаборантів по клінічній лабораторній діагностиці розпочалася в Українському інституті удосконалення лікарів з 1924   р., а штатна кафедра була організована у 1930 р. З 1930 р.по1948 р. кафедру очолював перший організатор і завідувач доцент Т.Ф. Фесенко, у 1948-1960 рр.- професор А.Я. Альтгаузен, у 1960-1966 рр.- доцент О.В. Бабенко, у 1966-1980 рр.- доцент Н.Б. Картавенко, з 1980 р. по теперішній час – професор Ю.І.Ткач. Професор А.Я. Альтгаузен був видатним діагностом і педагогом, написав декілька монографій та навчальних посібників по клінічній лабораторній діагностиці, які перевидавались у СРСР, Китаї, Болгарії і інших країнах.

На теперішній час у складі кафедри працюють: професори   Ю.І.Ткач., Т.П.Якимова., доценти О.Г. Короп., Т.Е. Журова., Е.О.Кучеренко., О.В. Сіренко, Л.Т.Бойко, асистенти О.О.Ржевська, Г.О. Ковальов, Ю.В. Бєляєва.    

На кафедрі щорічно проходять післядипломну підготовку з одержанням сертифіката спеціаліста за фахом «клінічна лабораторна діагностика» 50-100 вітчизняних і зарубіжних лікарів і спеціалістів з базовою біологічною освітою. Інтернатуру , магістратуру і клінічну ординатуру закінчили декілька десятків вітчизняних і   зарубіжних лікарів.

До 1990 року на кафедрі пройшли одно-п’ятимісячне навчання біля 5000 лікарів, за 1991-2012 рр. – 5535 спеціалістів на курсах спеціалізації, атестації і тематичного удосконалення. За останній період на кафедрі щорічно атестуються з комп ’ ютерним контролем знань на фахові категорії лікарі-спеціалісти. Кафедра приймала участь у розробці 11 уніфікованих навчальних програм різних курсів у СРСР і в Україні (4).

Основними напрямками наукових досліджень є морфологічна діагностика новоутворень і передпухлинних хвороб, розробка способів лабораторної діагностики пухлин і запалень органів, дослідження механізмів дії на організм нових синтетичних речовин. На кафедрі виконуються докторські і кандидатські дисертації. Після захисту дисертацій зарубіжні спеціалісти отримали дипломи доктора філософії І.Ю.Аль Нажар (Іорданія) у 1997 р., Х.Аль Абдула (Сирія) у 2003 р., Я.А. Баккар (Сирія) у 2003 р., М.Д. Джуаєд ( Сирія) у 2003 р., М.Н. Фаллаха   (Сирія) у 2003р (фото 3). За цими проблемами захищено більше 30 кандидатських дисертацій викладачами і лікарями, отримано 28 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Опубліковано близько 898 наукових робіт, у числі яких монографії А.Я. Альтгаузена “Диагностика злокачественных новообразований при микроскопическом исследовании секретов и экскретов” (Київ, 1948), “Морфологическое исследование пунктатов опухолей” (М., 1962),   Ю.І. Ткача “Острые эрозии и язвы пищеварительного канала” (Київ, 1987), Т.П. Якимової “Цитологическая диагностика опухолей ЛОР-органов” (Х., 2000) та інші. Видано ряд методичних рекомендацій і навчальних посібників та опубліковано багато десятків статей у фахових журналах “Лабораторное дело” (СССР) , “Клиническая лабораторная диагностика” (Россия) , “Лабораторна діагностика” (Україна) . Співробітники виступали на всіх з”їздах і конференціях СРСР і України з лабораторної діагностики.

Діагностично-лікувальними базами на протязі багатьох років були відносно вузькопрофільні заклади (КЗОЗ Харьківська МКЛШ та ім. проф. О.І. Мещанінова, клініка ХНДІМР, КЗОЗ Харьківська МКЛ № 8), які завжди мали дефіцит біоматеріалів на всі теми занять зі слухачами. Тому на лекціях і практичних заняттях використовуються дані аналізів біоматеріалів, взятих у хворих не тільки в базових відділеннях, але й у різних лікувальних закладах міста (онкологічних, протитуберкульозних, інфекційних, хірургічних, пульмонологічних, гастроентерологічних, нефрологічних, неврологічних, шкірно-венеричних, паразитологічних).

Участь кафедри в лікувально-діагностичному процесі полягає в щоденних консультаціях тяжких діагностичних випадків хвороб для лікарів-лаборантів різних лікарень і поліклінік Харківщини. Згідно з договором про співробітництво з лабораторною службою на кафедрі щорічно виконується декілька тисяч досліджень біоматеріалів, формулюються діагностичні висновки на основі результатів виконаних аналізів, а також приведених в історіях хвороб, консультуються хворі.

Понад три десятки років кафедра співпрацює з лабораторною службою охорони здоров'я багатьох країн (Лівану, Сирії, Іорданії, Судану, Марокко, Кіпру, Германії, Франції, Канади і ін.), здійснюючи підготовку закордонних спеціалістів за фахом "клінічна лабораторна діагностика".

Перспективами розвитку кафедри є поліпшення навчального, наукового та діагностичного процесів при впровадженні цифрових мікроскопів, автоаналізаторів, комп'ютерних технологій та переходом на європейську багаторічну систему підготовки фахівців з клінічної лабораторної діагностики на базі майбутньої клініки академії.

Адреса кафедри : вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176, Україна

E-mail : kld@med.edu.ua

Телефон:   + 38 057 711-80-46

План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної лабораторної діагностики на 2018 рік

19.05.2018
Слухачі ХМАПО взяли участь у круглому столі Міжнародного науково-практичного медичного форуму «Медицина України – європейський вибір»
17.05.2018
Україномовна компетентність викладача
16.05.2018
Науково-практична конференція
06.05.2018
Зустріч з Надзвичайним Повноважним Послом Лівану
04.05.2018
“Кращий за фахом -2018”