Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - Журавель Ірина Олексанрівна

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ, СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ

Кафедра Клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації проводить підготовку фахівців за трьома спеціальностями – «Судово-медична токсикологія», «Фармація» та «Клінічна біохімія».

Кафедра базується в адміністративному корпусі академії, має власні лекційні аудиторії, приміщення для лабораторних, практичних занять та наукової роботи, устаткована сучасною апаратурою для навчального процесу та наукових досліджень, в тому числі комп’ютерною і мультимедійною технікою.

Клінічними базами кафедри є КЗОЗ Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи, КЗОЗ Харківський обласний наркологічний диспансер, КЗОЗ Харківська міська клінічна лікарня № 8, ТОВ фірма «Вірола»  (м. Харків).

Навчальними базами кафедри для провізорів є ТОВ «Прана-Фарм» (аптека № 111, м. Харків), ПП «Аптека Славутич» (м. Харків), ФО-П Савченко Л.Г. (м. Харків), ТОВ «Орбіта – 1» (м. Харків), Фірма «Гандбольний клуб» Панацея» (м. Харків), ПП «Лікарня Святого Луки» (м. Кропивницький).

Спеціальність «ФАРМАЦІЯ»

                Навчання за напрямом «Фармація» проводиться відповідно до затверджених МОЗ України навчальних програм та планів на позабюджетній основі.

                Кафедрою проводяться наступні види післядипломної професійної освіти провізорів:

Інтернатура (первинна спеціалізація) – за спеціальністю «Загальна фармація», тривалість навчання 11 місяців (у тому числі навчання на кафедрі 4 місяці та 7 місяців на базі стажування).

Контингент слухачів циклів інтернатури: випускники фармацевтичних факультетів медичних та фармацевтичних ВНЗ, які здали випускні державні іспити та отримали диплом про вищу фармацевтичну освіту.

Після закінчення циклу «Інтернатура» видається сертифікат державного зразка провізора-спеціаліста загального профілю.

Спеціалізація для провізорів за фахом «Організація і управління фармацією» (тривалість – 2 місяці).

Контингент слухачів циклів спеціалізації: провізори, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Загальна фармація» і зараховані на посади керівників аптечних установ (структурних підрозділів) та їх заступників.

Навчання провізорів на циклах інтернатури або спеціалізації завершується атестацією на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання провізора - спеціаліста з конкретної спеціальності та видачею сертифікату спеціаліста та посвідчення встановленого зразка.

Передатестаційні цикли за спеціальностями «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією» (тривалість – 1 місяць).

Контингент слухачів передатестаційних циклів – фахівці, які готуються до атестації для присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Загальна фармація» або «Організація і управління фармацією». На передатестаційні цикли зараховуються провізори перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються провізори – спеціалісти суворо за спеціальністю, отриманою в інтернатурі або на циклах спеціалізації і мають відповідний стаж роботи в обраній спеціальності. Відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 р. № 484 лікарям (провізорам), які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та успішно склали кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво встановленого зразку з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та посвідчення. Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу на п'ять років

Цикли тематичного удосконалення – тривалість 0,5 місяця (контингент слухачів – викладачі кафедр хімічного профілю медичних та фармацевтичних ВНЗ та факультетів) та 1 місяць (контингент слухачів – керівники фармацевтичних підприємств та їх заступники; керівники структурних підрозділів фармацевтичних підприємств та їх заступники, керівники контрольно-аналітичних лабораторій та їх заступники; старші провізори, провізори аптек і аптечних пунктів; провізори-аналітики та уповноважені особи, які відповідальні за вхідний контроль якості лікарських засобів).

Видається документ - посвідчення

Стажування за спеціальністю «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією» (тривалість – 1 місяць). На циклах стажування до контингенту слухачів входять провізори, які не працювали за спеціальністю більше трьох років та провізори, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії.

Заняття з провізорами проводяться в аудиторіях, лабораторіях, навчальних кімнатах, що устатковані необхідною апаратурою для навчального процесу, в тому числі комп’ютерною та мультимедійною технікою. У навчальному процесі використовуються навчально-методичні матеріали, розроблені науково-педагогічним складом кафедри, електронні засоби навчання (методичні матеріали, посібники, підручники, електронні версії фармакопей, тощо), кафедральна бібліотека наукових фахових видань та ресурси бібліотеки академії, інтернет-ресурси. Для проведення лабораторних, практичних та семінарських занять у відповідності з укладеними угодами, використовуються приміщення навчальних баз кафедри.

Телефон для довідки: (057)711-79-97

План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації на 2019 рік

українська  
25.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО