Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Майоров Олег Юрійович

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

Кафедра була заснована в червні 1995 р.

Засновник кафедри академік Національної Академії наук Вищої освіти України, д.м.н., професор О.Ю.Майоров, експерт ВООЗ з цифрової охорони здоров’я, головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я МОЗ України (1999-2008), голова об'єднаної Проблемної комісії з телемедицини МОЗ та АМН України (1996-2010), перший віце-президент Української Асоціації «Комп'ютерна медицина» (1992 р.-до тепер), віце-президент Української Асоціації Клінічної нейрофізіології (2004-2010), головний редактор науково-методичного журналу «Клінічна інформатика і Телемедийцина (2003 р.-до тепер).

Викладацький склад (штат кафедри):   д.мед.н., професор О.Ю.Майоров – завідувач кафедри, д.біол.н., професор М.Л. Кочіна – професор кафедри (2010-2017), д.мед.н., професор М.І.Яблучанський – професор кафедри (2000-2010), професор І.В. Редька, лікарі-асистенти - спеціалісти в галузі комп'ютерної функціональної діагностики (кЕЕГ і кЕКГ, кВСР, кРЕГ) – к.мед.н. О.Я. Міхальчук   , к.мед.н. О.О.Чистяк (2000-2010), д.мед.н. К.А.Степанченко  (2005-2010); старші викладачі – спеціалісти в галузі комп'ютерної обробки біомедичних сигналів, медичних інформаційних (госпітальних) систем, біомедичної статистики, штучного інтелекту і медичних експертних систем – к.фіз.-мат.н. А.Б.Прогнімак, к. фіз.-мат.н. В.М.Фенченко (2005-2019), ст. викладач Т.Д. Нессонова, спеціаліст з організації охорони здоров’я к.мед.н., доцент О.М. Зайцев; лаборанти з вищою освітою – к.біол.н. Л.М. Тімченко-Фрітцше і інженер В.Л. Гаврилов,   ст. лаборант В.О. Суворова.

Навчальна робота

Навчальна база кафедри розташована в головному корпусі ХМАПО, де функціонують вузол комп'ютерної мережі, комп'ютерні класи з доступом до Інтернету, аудиторія, обладнана мультимедійними засобами для викладання сучасних медичних інформаційних технологій (   I   Т).

Кафедра проводить цикли тематичного удосконалення за фахом медична (   клінічна   ) інформатика, для яких розроблені нові програми з урахуванням рекомендацій Міжнародної Асоціації медичної інформатики (   IMIA   ). Цикли, присвячені електронній охороні здоров’я, ІТ в функціональній діагностиці та клінічній нейрофізіології, телемедицині, використанню ресурсів медичного Іnternet у науковому, лікувально-діагностичному процесі та дистанційній медичній освіті, постановці діагнозу і прогнозу (експертні та інтелектуальні системи), обробці медико-біологічних даних, роботі в умовах госпітальних інформаційних систем (ГІС), захисту медичної інформації, застосування медичних ІТ в управлінні охороною здоров’я. Отримано патент на програму з медичного менеджменту «Інформаційні технології в медичному менеджменті».

На кафедрі проходять навчання лікарі усіх спеціальностей, інтерни. З 2001 року почалась підготовка медичних менеджерів.

По всіх розділах медичної інформатики підготовлено навчальні посібники, комп’ютерні презентації. Для викладання медичної інформатики використовуються відеофільми – іноземні та створені на кафедрі, діюча Госпітальна інформаційна система (ГІС), діагностичні комп’ютерні системи кЕЕГ, кЕКГ, кРЕГ, варіабельності серцевого ритму (ВСР), ком’ютерноїпневмо- та капілярографії, доплерографії т.і., які функціонують на клінічній базі кафедри.

Лікувальна робота

Основна клінічна база розташована у відділі лабораторних та функціональних методів досліджень Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України. На клінічній базі в Інституті ОЗДП НАМН України проводиться діагностична, консультативна та наукова робота з комп'ютерних q ЕЕГ, q ВСР, кЕКГ, кЕКГ високого дозволу, кРЕГ, реовазографії, доплерографії, комп'ютерна діагностика мікроциркуляції, системи дихання, дослідження з клінічної нейрофізіології та психофізіологічні дослідження.

Основні напрямки наукової роботи:

-                  розробка інформаційних діагностичних технологій для нейро та кардіодіагностики;

-                  медичні експертні, інтелектуальні та навчальні системи;

-                  інформатизація охорони здоров'я   (медичні інформаційні системи)   .

Створено комп'ютерні системи ЕЕГ та ВСР, нові методи дослідження багатомірних нейродинамічних систем і асиметрії півкуль мозку, новітня технологія досліджень нелінійної динаміки мозку, ЕКГ та ВСР; технології об'єктивної оцінки стану систем організму та ефективності лікувальних впливів на організм. Проводяться дослідження мозку здорових людей, хворих на шизофренію, хворобу Альцгаймера   , депресію   та цукровий діабет. Розроблено навчальну систему - віртуальний конструктор ЕЕГ. На кафедрі виконані наукові теми, присвячені створенню типової госпітальної системи. Професор О.Ю.Майоров - співавтор Концепції та Програми державної політики інформатизації охорони здоров'я в Україні. Кафедра має угоди про наукову співпрацю з інститутами Н   АМН і НАН України (Інститутом ОЗДП НАМНУ, Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Вєркина НАНУ), з Клінікою внутрішньої патології (Цюріх, Швейцарія), Інститутом психології АН Угорщини. Дослідження кафедри доповідаються на Європейських та Всесвітніх конгресах з медичної інформатики та нейронаук. Виконано п'ять кандидатських та чотири докторські дисертації.  Опубліковано чотири монографії, підручник, понад 300   статей   .

Громадська робота.

За ініціативою професора О. Ю. Майорова в 1992 році заснована Українська асоціація «Комп'ютерна медицина» (УАКМ), з 1993 року - представник України в Міжнародній асоціації медичної інформатики (ІМІА), з 1994 року – член Ради Європейської   Федерації Медичної інформатики (ЕРМІ), з 2007 р. – в Європейській Асоціації менеджерів медичних ІТ технологій (   HITM   ),член Президії Українського товариства Нейронаук.

На базі кафедри збирається редколегія науково-практичного журналу «Клінічна інформатика і телемедицина» , Вчена рада УАКМ, багато років працювала об'єднана Комісія з телемедицини МОЗ та АМН України   (1996-2010).

План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я на 2019 рік

українська  
25.02.2020
У лютому 2020 року в Харківській медичній академії післядипломної освіти українським Органом сертифікації системи менеджменту якості був проведений незалежний зовнішній аудит та виданий сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001, що відповідає вимо
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО