Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Майоров Олег Юрійович

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

Кафедра була заснована в червні 1995 р.

Засновник кафедри д.м.н., професор О.Ю. Майоров, головний спеціаліст з питань інформатизації системи охорони здоров'я МОЗ України (1999-2008), голова об'єднаної Проблемної комісії з телемедицини МОЗ та АМН України (1996-2010), перший віце-президент Української Асоціації «Комп'ютерна медицина» (1992 р.-до тепер), віце-президент Української Асоціації Клінічної нейрофізіології (2004-2010), головний редактор науково-методичного журналу «Клінічна інформатика і Телемедийцина (2003 р.-до тепер).

Викладацький склад (штат кафедри): д.мед.н., професор О.Ю.Майоров – завідувач кафедри, д.біол.н., професор М.Л. Кочіна – професор кафедри, д.мед.н., професор М.І.Яблучанський – професор кафедри (2000-2010),професор І.В. Редько, лікарі-асистенти - спеціалісти в галузі комп'ютерної функціональної діагностики (кЕЕГ і кЕКГ, кВСР, кРЕГ) – к.мед.н. О.Я. Міхальчук  (до 2017) , к.мед.н. О.О.Чистяк (2000-2010) і к.мед.н. К.А.Степанченко (2005-2010); старші викладачі – спеціалісти в галузі комп'ютерної обробки біомедичних сигналів, медичних інформаційних (госпітальних) систем, біомедичної статистики, штучного інтелекту і медичних експертних систем – к.фіз.-мат.н. А.Б.Прогнімак, к.фіз.-мат.н. В.М.Фенченко, ст.викладач Т.Д. Нессонова, спеціаліст з організації охорони здоров’я к.мед.н., доцент О.М. Зайцев; лаборанти з вищою освітою – к.біол.н. Л.М.Тімченко-Фрітцше і інженер В.Л. Гаврилов , ст. лаборант В.О. Суворова.

Навчальна робота

Навчальна база кафедри розташована в головному корпусі ХМАПО, де функціонують вузол комп'ютерної мережі, комп'ютерні класи з доступом до Інтернету, аудиторія, обладнана мультимедійними засобами для викладання сучасних медичних інформаційних технологій ( I Т).

Кафедра проводить цикли тематичного удосконалення за фахом медична ( клінічна ) інформатика, для яких розроблені нові програми з урахуванням рекомендацій Міжнародної Асоціації медичної інформатики ( IMIA ). Цикли, присвячені електронній охороні здоров’я, ІТ в функціональній діагностиці та клінічній нейрофізіології, телемедицині, використанню ресурсів медичного Іnternet у науковому, лікувально-діагностичному процесі та дистанційній медичній освіті, постановці діагнозу і прогнозу (експертні та інтелектуальні системи), обробці медико-біологічних даних, роботі в умовах госпітальних інформаційних систем (ГІС), захисту медичної інформації, застосування медичних ІТ в управлінні охороною здоров’я. Отримано патент на програму з медичного менеджменту «Інформаційні технології в медичному менеджменті».

На кафедрі проходять навчання лікарі усіх спеціальностей, інтерни. З 2001 року почалась підготовка медичних менеджерів.

По всіх розділах медичної інформатики підготовлено навчальні посібники, комп’ютерні презентації. Для викладання медичної інформатики використовуються відеофільми – іноземні та створені на кафедрі, діюча Госпітальна інформаційна система (ГІС), діагностичні комп’ютерні системи кЕЕГ, кЕКГ, кРЕГ, варіабельності серцевого ритму (ВСР), ком’ютерної пневмо- та капілярографії, доплерографії т.і., які функціонують на клінічних базах кафедри.

Лікувальна робота

Основна клінічна база розташована у відділі лабораторних та функціональних методів досліджень Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України. З 1998 р. клінічною базою кафедри стала також ЦКЛ Укрзалізниці. На цій базі курсанти навчаються роботі в умовах діючої госпітальної системи (ГІС), знайомляться з методами комп'ютерної томографії, телемедичними технологіями (транстелефонна ЕКГ). На клінічній базі в Інституті ОЗДП НАМН України проводиться діагностична, консультативна та наукова робота з комп'ютерних ЕЕГ, ВСР, кЕКГ, кЕКГ високого дозволу, кРЕГ, реовазографії, допплерографії, комп'ютерна діагностика мікроциркуляції, системи дихання, комп'ютерні психофізіологічні дослідження.

Основні напрямки наукової роботи:

-                  розробка інформаційних діагностичних технологій для нейро та кардіодіагностики;

-                  медичні експертні, інтелектуальні та навчальні системи;

-                  інформатизація охорони здоров'я (медичні інформаційні системи) .

Створено комп'ютерні системи ЕЕГ та ВСР, нові методи дослідження багатомірних нейродинамічних систем і асиметрії півкуль мозку, новітня технологія досліджень нелінійної динаміки мозку, ЕКГ та ВСР; технології об'єктивної оцінки стану систем організму та ефективності лікувальних впливів на організм. Проводяться дослідження мозку здорових людей, хворих на шизофренію, хворобу Альцгаймера , депресію та цукровий діабет. Розроблено навчальну систему - віртуальний конструктор ЕЕГ. На кафедрі виконані наукові теми, присвячені створенню типової госпітальної системи. Проф есор О.Ю.Майоров - співавтор Концепції та Програми державної політики інформатизації охорони здоров'я в Україні, Концепції архітектури державної національної мережі «Укрмеднет», « С анЕпі Н ет». Кафедра має угоди про наукову співпрацю з інститутами Н АМН і НАН України (Інститутом ОЗДП НАМНУ , Фізико-технічним інституттом низьких температур ім. Вєркина НАНУ), з Клінікою внутрішньої патології (Цюріх, Швейцарія), Інститутом психології АН Угорщини, Дослідження кафедри постійно доповідаються на Європейських та Всесвітніх конгресах з медичної інформатики та нейронаук. Виконано п'ять кандидатських та дві докторські дисертації. Виконуються 3 докторські та 2 кандидатські дисертації. Опубліковано чотири монографії, підручник, понад 300 стат ей .

Громадська робота.

За ініціативою проф. О. Ю. Майорова в 1992 році заснована Українська асоціація «Комп'ютерна медицина» (УАКМ), з 1993 року - представник України в Міжнародній асоціації медичної інформатики (ІМІА), з 1994 року – член Ради Європейськ ої федерації медичної інформатики (ЕРМІ) , з 2007 р. – в Європейській Асоціації менеджерів медичних ІТ технологій ( HITM ) . Сьогодні УАКМ об'єднує понад 90 установ. Штаб-квартира УАКМ розташована на базі кафедри, де з 1996 року функціонують веб-сайти УАКМ (www.uacm.kharkov.ua), Європейської обсерваторії з телемедицини (до 2008 р.) , ХМАПО (до 2002 р . ).

На базі кафедри створено науково-практичний журнал «Клінічна інформатика і телемедицина», функціонує вчена рада УАКМ , багато років працювала об'єднана Комісія з телемедицини МОЗ та АМН України (1996-2010) .


План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я на 2018 рік