Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Волянський Андрій Юрійович

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ

Історія та видатні діячі кафедри.

Кафедру мікробіології Українського інституту удосконалення лікарів було засновано у 1924 році на базі курсів бактеріологів при Всеукраїнському інституті бактеріології, епідеміології та серотерапії ім. І. І. Мечникова (теперішня назва – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»), який розташований у будові, створеній за проектом видатного архітектора О. М. Бекетова, за адресою вул. Пушкінська, 14/16.

Першим керівником кафедри був М. М. Цехновіцер. Завідувачами та викладачами кафедри в різні роки були видатні вчені-мікробіологи І. Л. Голденберг, В. М. Жданов, Б. Л. Палант, А. В. Кітченко, Л. А. Кособуцький та інші, які внесли вагомий внесок в рішення актуальних проблем мікробіології та підготовку національних кадрів спеціалістів-бактеріологів

В 1986 р. було створено першу в країні кафедру клінічної мікробіології та імунології, керівником якої став на той час директор Інституту професор Ю.Л. Волянський.

В 1995 році було об’єднано кафедру мікробіології та кафедру клінічної мікробіології та імунології в кафедру клінічної імунології і мікробіології, яка існує до теперішнього часу. Завідувачем кафедри з 1995 по 2013 рр. був директор Інституту АМН України професор Ю.Л. Волянський.

З 2013 р. кафедру очолює д.м.н. А. Ю. Волянський.

Склад кафедри.

Завідувач – д.м.н. А. Ю. Волянський; д.м.н., проф. С. В. Бірюкова; д.м.н., проф. О. М. Савінова, В.В. Мінухін; доценти: к.м.н. Г. М. Большакова, к.б.н. Ю. В. Войда, к.м.н., с.н.с. О. Б. Колоколова, старші викладачі:  к.м.н., с.н.с. В. І. Чернявський, к.м.н., с.н.с. В. І. Білозерський, к.м.н., с.н.с. А. М. Марющенко.

Кафедра розташована на 3-му поверсі Інституту в приміщеннях загальною площею 300 м2 і має лекційну аудиторію, кабінети професорів, викладацька, бактеріологічну лабораторію (3 боксових приміщення).

Напрями навчальної та наукової діяльності. Досягнення в навчальній та науковій роботі.

На кафедрі проводяться курси спеціалізації за фахом  «Бактеріологія» та «Лабораторна імунологія»; передатестаційні курси для бактеріологів та імунологів та цикли тематичного удосконалення з клінічної мікробіології, санітарної бактеріології та питань імунопрофілактики.

Проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія».

Теоретичний курс підготовки фахівців представлений лекціями-презентаціями, схемами, таблицями, учбовими фільмами та методичними розробками. На практичних заняттях слухачі курсів освоюють сучасні методи діагностики інфекційних захворювань і імунологічних досліджень, як на базі кафедри, так і в різних імунологічних і бактеріологічних лабораторіях міста Харкова. Контроль знань слухачів курсів здійснюється шляхом тестування, опитуванням на семінарських заняттях, написанням рефератів і вирішенням практичних завдань по ідентифікації мікроорганізмів після кожної прослуханої теми.

За останні 10 років на кафедрі навчалось понад 4000 курсантів та інтернів. Усього на кафедрі захищено 6 докторських та 13 кандидатських дисертацій. Співробітники кафедри отримали 30 авторських свідоцтв, 22 патенту. Опубліковано понад 730 наукових статей в журналах і збірках. Співробітники кафедри є активними членами Харківського наукового медичного товариства.

Учбово-методичні та наукові роботи

На кафедрі видано 20 навчальних посібників, методичних рекомендацій та монографій: «Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)», «Фенотипическая идентификация недифтерийных бактерий рода Cоrynebacterium», «Современные подходы к применению иммунокорригирующей терапии», «Біологічна характеристика патогенних клостридій та їх індикація та ідентифікація», «Фенотипові характеристики недифтерійних коринебактерій та їх клініко-епідеміологічне значення», «Біологічна характеристика ті мікробіологічна ідентифікація неферментуючих грамнегативних бактерій», «Методи імуноаналізу в інфекційній і клінічній імунології», «Таксономия, биологическая характеристика и лабораторная діагностика рода Escherichia», «Стафілокок. Класифікація та лабораторна діагностика», «Стрептококи», «Ентерококи»; методичні рекомендації, затверджені МОЗ України, – «Таксономія, біологічна характеристика, методи вилучення та ідентифікації грибів роду Candida» та «Біологічні особливості, лабораторна діагностика та довгострокове зберігання бактерій роду Escherichia» та монографії «Иммунологические аспекты необластомогенеза», «Механизмы и контроль перестройки генома эукариот», «Компьютерное моделирование в поиске противомикробных средств», «ВИЧ-инфекция. Факты и гипотезы», «Аллергия и экология», «Современные аспекты этиологии, патогенеза и лечения пиодермии», «Коринебактерии. Роль в патологии человека и животных».

Фахівці кафедри приймають участь в різних науково-дослідних роботах сумісно з Інститутом («Феноменологія індукції біоцидами некультурабельного стану патогенних ентеробактерій»; «Експериментальне обґрунтування розробки лікарських засобів протимікробної дії з продуктів хмелю для профілактики лікування запальних захворювань ротової порожнини»), з кафедрою терапевтичної стоматології ХМАПО («Фотодинамічний ефект на різні групи мікроорганізмів»), з кафедрою фармацевтичної технології та біоформації НМАПО ім. П. Л. Шупика («Мікробіологічне дослідження м'яких лікарських засобів комплексної дії»).

В теперішній час основними науковими напрямками є:

  • вивчення фено- та генотипового поліморфізму клінічних ізолятів виду Escherichia coli;
  • розробка способу лікування кишкових інфекцій;
  • вивчення фотодинамічного ефекту з використанням різних фотосенсибілізаторів на різні групи мікроорганізмів;
  • скринінг синергічних протимікробних комбінацій препаратів групи фторхінолонів, похідних фосфонової кислоти з іншими антибіотиками щодо поліантибіотикорезистентних збудників гнійно-септичних захворювань.

    Лікувальна робота.

На кафедрі проводиться постійна консультивна допомога закладам охорони здоров’я. Колектив кафедри запрошує лікарів-бактеріологів та імунологів України та іноземних держав підвищити кваліфікацію з гарантованою якістю отриманих знань та практичних навичок на сучасному рівні.

План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної імунології та мікробіології на 2019 рік

українська  
24.04.2019
Співробітники академії прийняли участь у науково-практиній конференції «Нові технології в педіатричній науці, практиці та освіті»
24.04.2019
Фахівці кафедр академії провели міждисциплінарну науково-практичну конференцію для лікарів первинної ланки «Сучасні аспекти вакцинопрофілактики інфекційних захворювань»
24.04.2019
Про проведення онлайн-опитування
17.04.2019
Заступник голови Ради Молодих Вчених отримала грант
15.04.2019
Голова Ради Молодих Вчених ХМАПО виграла Education Grant від European Heart Rhythm Association