Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Мінухін Валерій Володимирович

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ

Історія та видатні діячі кафедри.

Кафедру мікробіології Українського інституту удосконалення лікарів було засновано у 1924 році на базі курсів бактеріологів при Всеукраїнському інституті бактеріології, епідеміології та серотерапії ім. І. І. Мечникова (теперішня назва – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»), який розташований у будові, створеній за проектом видатного архітектора О. М. Бекетова, за адресою вул. Пушкінська, 14/16.

Першим керівником кафедри був М. М. Цехновіцер. Завідувачами та викладачами кафедри в різні роки були видатні вчені-мікробіологи І. Л. Голденберг, В. М. Жданов, Б. Л. Палант, А. В. Кітченко, Л. А. Кособуцький та інші, які внесли вагомий внесок в рішення актуальних проблем мікробіології та підготовку національних кадрів спеціалістів-бактеріологів

В 1986 р. було створено першу в країні кафедру клінічної мікробіології та імунології, керівником якої став на той час директор Інституту професор Ю.Л. Волянський.

В 1995 році було об’єднано кафедру мікробіології та кафедру клінічної мікробіології та імунології в кафедру клінічної імунології і мікробіології, яка існує до теперішнього часу. Завідувачем кафедри з 1995 по 2013 рр. був директор Інституту АМН України професор Ю.Л. Волянський.

З 2013 р. кафедру очолював д.м.н. А. Ю. Волянський. А з 2019 р. д.м.н. проф. В.В. Мінухін 

Склад кафедри.

Завідувач – д.м.н. проф. В.В. Мінухін; д.м.н. А. Ю. Волянський, д.м.н., проф. С. В. Бірюкова; д.м.н., проф. О. М. Савінова, ; доценти: к.м.н. Г. М. Большакова, к.б.н. Ю. В. Войда, к.м.н., с.н.с. О. Б. Колоколова, доцент Калініченко С.В., доцент Газзаві-Рогозіна Л.В., старші викладачі:  к.м.н., с.н.с. В. І. Чернявський, к.м.н., с.н.с. В. І. Білозерський, к.м.н., с.н.с. А. М. Марющенко.

Кафедра розташована на 3-му поверсі Інституту в приміщеннях загальною площею 300 м2 і має лекційну аудиторію, кабінети професорів, викладацька, бактеріологічну лабораторію (3 боксових приміщення).

Напрями навчальної та наукової діяльності. Досягнення в навчальній та науковій роботі.

На кафедрі проводяться курси спеціалізації за фахом  «Бактеріологія» та «Лабораторна імунологія»; передатестаційні курси для бактеріологів та імунологів та цикли тематичного удосконалення з клінічної мікробіології, санітарної бактеріології та питань імунопрофілактики.

Проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія».

Теоретичний курс підготовки фахівців представлений лекціями-презентаціями, схемами, таблицями, учбовими фільмами та методичними розробками. На практичних заняттях слухачі курсів освоюють сучасні методи діагностики інфекційних захворювань і імунологічних досліджень, як на базі кафедри, так і в різних імунологічних і бактеріологічних лабораторіях міста Харкова. Контроль знань слухачів курсів здійснюється шляхом тестування, опитуванням на семінарських заняттях, написанням рефератів і вирішенням практичних завдань по ідентифікації мікроорганізмів після кожної прослуханої теми.

За останні 10 років на кафедрі навчалось понад 4000 курсантів та інтернів. Усього на кафедрі захищено 6 докторських та 13 кандидатських дисертацій. Співробітники кафедри отримали 30 авторських свідоцтв, 22 патенту. Опубліковано понад 730 наукових статей в журналах і збірках. Співробітники кафедри є активними членами Харківського наукового медичного товариства.

Учбово-методичні та наукові роботи

На кафедрі видано 20 навчальних посібників, методичних рекомендацій та монографій: «Організація і проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір)», «Фенотипическая идентификация недифтерийных бактерий рода Cоrynebacterium», «Современные подходы к применению иммунокорригирующей терапии», «Біологічна характеристика патогенних клостридій та їх індикація та ідентифікація», «Фенотипові характеристики недифтерійних коринебактерій та їх клініко-епідеміологічне значення», «Біологічна характеристика ті мікробіологічна ідентифікація неферментуючих грамнегативних бактерій», «Методи імуноаналізу в інфекційній і клінічній імунології», «Таксономия, биологическая характеристика и лабораторная діагностика рода Escherichia», «Стафілокок. Класифікація та лабораторна діагностика», «Стрептококи», «Ентерококи»; методичні рекомендації, затверджені МОЗ України, – «Таксономія, біологічна характеристика, методи вилучення та ідентифікації грибів роду Candida» та «Біологічні особливості, лабораторна діагностика та довгострокове зберігання бактерій роду Escherichia» та монографії «Иммунологические аспекты необластомогенеза», «Механизмы и контроль перестройки генома эукариот», «Компьютерное моделирование в поиске противомикробных средств», «ВИЧ-инфекция. Факты и гипотезы», «Аллергия и экология», «Современные аспекты этиологии, патогенеза и лечения пиодермии», «Коринебактерии. Роль в патологии человека и животных».

Фахівці кафедри приймають участь в різних науково-дослідних роботах сумісно з Інститутом («Феноменологія індукції біоцидами некультурабельного стану патогенних ентеробактерій»; «Експериментальне обґрунтування розробки лікарських засобів протимікробної дії з продуктів хмелю для профілактики лікування запальних захворювань ротової порожнини»), з кафедрою терапевтичної стоматології ХМАПО («Фотодинамічний ефект на різні групи мікроорганізмів»), з кафедрою фармацевтичної технології та біоформації НМАПО ім. П. Л. Шупика («Мікробіологічне дослідження м'яких лікарських засобів комплексної дії»).

В теперішній час основними науковими напрямками є:

  • вивчення фено- та генотипового поліморфізму клінічних ізолятів виду Escherichia coli;
  • розробка способу лікування кишкових інфекцій;
  • вивчення фотодинамічного ефекту з використанням різних фотосенсибілізаторів на різні групи мікроорганізмів;
  • скринінг синергічних протимікробних комбінацій препаратів групи фторхінолонів, похідних фосфонової кислоти з іншими антибіотиками щодо поліантибіотикорезистентних збудників гнійно-септичних захворювань.

    Лікувальна робота.

На кафедрі проводиться постійна консультивна допомога закладам охорони здоров’я. Колектив кафедри запрошує лікарів-бактеріологів та імунологів України та іноземних держав підвищити кваліфікацію з гарантованою якістю отриманих знань та практичних навичок на сучасному рівні.

План підвищення кваліфікації кафедри Клінічної імунології та мікробіології на 2019 рік

українська  
18.02.2020
10 лютого міжнародна громадськість відзначила Міжнародний день боротьби з епілепсією. Співробітники кафедри неврології і дитячої неврології ХМАПО і кафедри психіатрії ХМАПО взяли активну участь в організації та проведенні заходу в Харкові.
14.02.2020
Разультати голосування у другому турі виборів ректора ХМАПО
07.02.2020
Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХМАПО
07.02.2020
Протокол організаційного комітету щодо проведення другого туру виборів ректора ХМАПО
04.02.2020
Вибори ректора ХМАПО відбудуться 07.02.2020 року з 9:00 до 15:00 у актовій залі учбово-лабораторного корпусу ХМАПО за адресою м.Харків вул. Амосова, 58