Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Малахов Володимир Олександрович

Кафедра медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури


Історія заснування кафедри

З ініціативи ректора ХМАПО професора Хвисюка М.І., рішенням МОЗ СРСР у 1982 р. була заснована кафедра лікувальної фізкультури і лікарського контролю, яка у 1991 р. була реорганізована у кафедру лікувальної фізкультури та реабілітації, з 2000 року – кафедру реабілітації та психотерапії. З січня 2009 року кафедра носить назву кафедри лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації. Засновником кафедри та її керівником до 1999 р. був професор Едуард Миколайович Клепіков. З 1999 по 2006 рік кафедру очолював доктор мед. наук, професор Тарієл Ілясович Ахмедов. З 2006 р. кафедру очолює доктор мед. наук, професор Володимир Олександрович Малахов.

Викладацький склад кафедри

Проф. Малахов В.О., проф. Білецька О.М., д оц. Петренко В.Ю., доц. Спузяк С.М., доц. Федоренко Н.О.,  доц. Шустваль М.Ф. , асистент Волох Ф.О., ас. Міщенко В.К., ас. Тягнигрядко А.К., ас. Гапонов П.К.

Навчальна робота

Кафедра здійснює підготовку лікарів-курсантів на передатестаційних циклах і циклах спеціалізації за фахом «Лікувальна фізкультура», «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина», на циклах тематичного удосконалення за напрямком медичної реабілітації та відновлювальної медицини: «Медико-соціальна р еабілітація хворих в умовах поліклініки», «Сучасні лікувально-діагностичні технології в реабілітації», «Комплексна реабілітація інвалідів», «Порушення мови у дорослих в системі нейрореабілітації», «Реабілітація хворих з порушеннями рухів та мови».

           Видавнича діяльність

Основні монографії: «Основи натуропрофілактики і натуротерапії» (Малахов В.О., Завгородня Г.М. та ін.), 2008; «Проблема оксида азоту в неврології» (Малахов В.О., Завгородня Г.М. та ін.), 2009; «Нейрореабілітація» (Малахов В.О., Завгородня Г.М., Федоренко Н.О. та ін.), 2010; «Ішемічний інсульт: обрані сторінки патогенезу та лікування» (Малахов В.О., Завгородня Г.М. та співавт.), 2010; «Реабілітація: немедикаментозні методи відновлення у клінічній і спортивній медицині» (Федоренко Н.О.), 2010; «Проблема м’язової спастичності в нейрореабілітації» ( Малахов В.О., Завгородня Г.М. та ін.), 2011;  «Актуальні проблеми неврології та нейрореабілітації: збірник наукових робіт» (під редакцією проф. Малахова В.О.), 2012; «Теорія і практика медичної реабілітації» (Хвисюк М.І., Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Малахов В.О., Федоренко Н.О. та ін.), 2012. Основні навчально-методичні праці, в тому числі в електронному вигляді: «Немедикаментозні методи лікування» (Хвисюк О.М., Малахов В.О., Ахмедов Т.І. і ін.), 2007; «Керівництво з немедикаментозного лікування в клінічній і спортивній медицині» (Хвисюк М.І., Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Вітенко І.С., Федоренко Н.О. та ін.), 2010;  «Реабілітація хворих з порушеннями рухів і мови» (Малахов В.О., Завгородня Г.М., Степанченко К.А., Балабуха О.С.), 2010; «Реабілітація хворих із синдромом м'язової спастичності» (Малахов В.О., Завгородня Г.М., Балабуха О.С., Макєєва М.А.), 2010; «Озонотерапія в медичній реабілітації» (Малахов В.О, Ганічев В.В., Завгородня Г.М., Волох Ф.О. та ін.), 2010; «Патологія мови у дорослих з органічними захворюваннями головного мозку» (Малахов В.О, Завгородня Г.М.), 2010; «Керівництво з немедикаментозних методів відновлювальної медицини» (Хвисюк М.І., Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Малахов В.О., Завгородня Г.М., Федоренко Н.О. та ін.), 2011.

  Наукова робота

На кафедрі виконується науково-дослідна робота: «Реабілітація хворих неврологічного та соматичного профілю з урахуванням стану імунонейроендокринної системи й особливостей психіки». Основним науковим напрямком кафедри є вивчення патогенетичних механізмів вогнищевих уражень нервової системи з урахуванням стану імунонейроендокринної системи, розробка нових немедикаментозних методів реабілітації цих хворих.

  Лікувальна робота

Викладачами кафедри постійно проводиться лікувально-діагностична робота в базових лікарнях м. Харкова, а також у лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах Харківської області: міська клінічна лікарня № 8; обласний лікарсько-фізкультурний диспансер; центральна районна лікарня м. Чугуєва Харківської області; Український НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності; Дорожня клінічна лікарня ст. Харків; санаторій «Бермінводи», клінічний санаторій «Роща».

План підвищення кваліфікації кафедри Медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури на 2019 рік

українська  
09.07.2019
Рекомендації щодо гарантування політичної нейтральності під час виборчого процесу
27.06.2019
Бінарна лекція «Нове в діагностиці та лікуванні захворювань біліарного тракту у дорослих і дітей».
13.06.2019
Керівник відділу управління якістю освіти взяла участь у міжнародній конференції на тему: «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні»
06.06.2019
Розпочато реалізацію Програми первинної реанімації новонароджених
31.05.2019
Харківська медична академія післядипломної освіти оголошує конкурс на заміщення вакантних посад