Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Редакційно-видавничий відділ

 Проблеми безперервної медичної освіти та науки
Щоквартальний науково-практичний журнал
Перiодичнiсть видання: Щоквартала

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ   НАУКОВО   -   ПРАКТИЧНИЙ   ЖУРНАЛ

Журнал є правонаступником попереднього, заснованого в 2000 р. Свідоцтво про державну перереєстра цію: сер. КВ № 12762-1646 Р від 05.06.2007 р.  Засновник — ХМАПО, свідоцтво про державну реєстрацію: сер. КВ № 17585-6435 Р від 17.03.2011 р.

Журнал включено до затвердженого ВАК України переліку видань з медичних наук (постанова Президії  ВАК України від 31.05.2011 р. № 1–05/5, Бюлетень ВАК України № 7, 2011) для опублікування результатів ди сертаційних робіт.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор: О. М. Хвисюк (д-р мед. наук, проф.)

Заступники головного редактора: О. П. Волосовець (чл.-кор. Нац. акад.

мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Ю. В. Вороненко (акад. Нац. акад.

мед. наук України, д-р мед. наук, проф.)

Науковий редактор: Б. М. Даценко (д-р мед. наук, проф.)

Відповідальний секретар: О. О. Рожнов (канд. мед. наук, доц.)

Редакційна колегія: М. А. Власенко (д-р мед. наук, проф.), Г. І. Гарюк (д-р мед.

наук, проф.), А. М. Гольцев (акад. Нац. акад. наук України, д-р мед. наук,

проф.), Є. М. Горбань (д-р мед. наук, проф.), О. В. Грищенко (д-р мед. наук,

проф.), Ю. А. Дьомин (д-р мед. наук, проф.), М. О. Корж (д-р мед. наук,

проф.), В. С. Крутько (д-р мед. наук, проф.), В. Г. Марченко (д-р мед. наук,

проф.), В. М. Мороз (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

В. Ф. Москаленко (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

В. В. Ніконов (д-р мед. наук, проф.), О. К. Попсуйшапка (д-р мед. наук, проф.),

С. М. Ромаєв (д-р мед. наук, проф.), М. І. Хвисюк (д-р мед. наук, проф.),

О. А. Цодікова (д-р мед. наук, проф.), І. З. Яковцов (д-р мед. наук, проф.)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

О. В. Більченко (д-р мед. наук, проф.), П. В. Волошин (д-р мед. наук, проф.),

О. Я. Гречаніна (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

І. М. Гришин (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.

(Білорусь)), Ю. І. Губський (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук,

проф.), Г. В. Дзяк (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

Д. І. Заболотний (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

П. М. Зубарев (д-р мед. наук, проф. (Росія)), В. М. Коваленко (акад. Нац.

акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), В. Г. Ковешников (д-р мед.

наук, проф.), В. М. Козаков (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед.

наук, проф.), М. М. Коренєв (д-р мед. наук, проф.), В. І. Кривобок (канд.

мед. наук, доц.), В. Ф. Куліковський (д-р мед. наук, проф. (Росія)),

А. О. Лобенко (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

О. Ю. Майоров (д-р мед. наук, проф.), Н. Г. Малова (д-р мед. наук, проф.),

О. С. Никоненко (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.),

Б. А. Рогожин (канд. мед. наук, доц.), М. Д. Тронько (акад. Нац. акад. мед.

наук України, д-р мед. наук, проф.), В. І. Цимбалюк (акад. Нац. акад. мед. наук

України, д-р мед. наук, проф.)


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Харківська медична академія  післядипломної освіти,

Україна, 61176, м   . Харків, вул. Корчагінців, 58

(057) 711-80-29,  0669528218 — відповідальний секретар Рожнов Олександр Олександрович ;

                             0679479615 — нач. ред-вид. відділу Нєвєжина Антоніна Михайлівна.

Сайт: http://www.promedosvity.in.ua/

E-mail academizdat@med.edu.ua

Журнал включено  до міжнародної  наукометричної бази  Google Scholar  ISSN 2308-3220

Передплатний індекс — 89215
 

19.01.2018
До 100-річчя з дня народження академіка О.О. Шалімова
18.01.2018
В ХМАПО 16.01.2018 відбувся навчально-методичний семінар для викладачів Академії «Сучасні вимоги до складання індивідуального плану викладача».
18.01.2018
Асистенту кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО ПУСТОВОЙТ Катерині Борисівні була присуджена премія Президента України
11.01.2018
Завідувач кафедри ультразвукової діагностики ХМАПО професор Абдуллаєв Р.Я. прийняв участь у міжнародній конференції у м. Чікаго, США
11.01.2018
Кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО відзначено дипломом НАПН України.